Lue, mitä metsästyksen parissa tapahtuu

09.08.2018 10:14
Valikoiva metsästys ja lajitunnistus ovat tärkeitä kyyhkyjahdissa. Metsästäjäliitto suosittelee myös noutavan koiran käyttöä.
09.08.2018 10:01
Metsästysasetuksen muutos mahdollistaa meri- ja kanadanhanhen metsästyksen pellolta 10.8 alkaen. Merihanhen osalta tämä on mahdollista ainoastaan rannikolla, sillä sisämaassa merihanhen metsästys on kokonaan kielletty.
06.08.2018 08:57
Metsästäjäliitto tarjoaa liiton sivuilta paikan, jossa pennun lahjoituksesta kiinnostuneet kasvattajat ja koirametsästyksestä kiinnostuneet nuoret kohtaavat. Lahjoitussivu on vihdoin kunnossa ja ensimmäiset lahjoitettavat koirat ovat näkyvissä.
02.08.2018 12:44
Lehdessä on mukana Metsästäjäliiton ja BirdLifen yhdessä laatima taantuvien vesilintujen tunnistusopas.
31.07.2018 13:19
Tuoreen lakimuutoksen myötä naakka palautui metsästyslain alaiseksi lajiksi. Pyynti tapahtuu metsästyslain ja -asetuksen rajaamissa puitteissa 1.8.2018 alkaen. Tavoitteena on vähentää naakkojen aiheuttamia ongelmia erityisesti maaseudulla.
09.07.2018 09:40
Viron Kokkutulek- tapahtuma järjestettiin Pärnussa 6.-8.7. Tapahtuman teeman oli 100 vuotta Pärnussa, Viron juhlavuoden kunniaksi.
06.07.2018 15:49
Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle esityksen riistanhoitomaksun puolittamisesta alle 18-vuotiaille. Metsästäjäliitto on erittäin tyytyväinen esitykseen.
05.07.2018 09:06
Suomen Sikayrittäjät huomioivat Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin määrätietoisen työn afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi vuoden 2018 Sikateko-palkinnolla.
28.06.2018 12:31
Metsästäjäliitto kiittää eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoa ja ympäristöministeriötä saamastaan avustuksesta. Jaoston esityksestä eduskunta varasi lisätalousarvioon Metsästäjäliitolle 100 000 € yleisavustuksen ympäristötöihin.