Villisika-hanke

Villisika-hanke

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa metsästäjiä koulutetaan villisikakannan hallintaan ja ASF-riskin pienentämiseen.

Hankkeella parannetaan metsästäjien edellytyksiä villisikakannan tehokkaaseen säätelyyn. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuneilla metsästäjillä on riittävät tietotaidot villisian tehokkaaseen ja turvalliseen metsästykseen sekä turvalliseen saaliinkäsittelyyn. Metsästäjäliitto tekeekin hankkeessa yhteistyötä Ruokaviraston kanssa.

Metsästäjäliiton mukaan villisikakanta tulee pitää aktiivisella metsästyksellä pienenä. Villisika aiheuttaa tällä hetkellä suuria riskejä maataloudelle ASF:n eli afrikkalaisen sikaruton leviämisuhan takia.

Koulutusta metsästäjille

Metsästäjien koulutus on tarpeellista, sillä villisika on Suomessa uusi tulokas, minkä takia kokemus villisian metsästyksestä puuttuu toistaiseksi suurimmasta osasta Suomea. Ainoastaan kaakkoisrajan tuntumassa löytyy enemmän villisian metsästyskulttuuria. Villisian kuuluessa suurriistaan sen metsästys vaatii läpäistyn ampumakokeen ja asettaa tiettyjä vaatimuksia käytettävälle aseelle.

Afrikkalainen sikarutto uhkaa paitsi luonnonmukaista villisikakantaa myös koko siankasvatusta elinkeinona. Yksikin Suomessa havaittu tautitapaus vaarantaisi koko suomalaisen sianlihan viennin. Afrikkalainen sikarutto on EU:ssa ja Suomessa lakisääteisesti vastustettava eläintauti. ASF:n vastustaminen perustuu Ruokaviraston tekemiin riskinarvioihin. Koska afrikkalainen sikarutto leviää myös sikatuotteiden välityksellä, taudilla on suuria vaikutuksia sianlihan kauppaan. Mikäli ASF-tartunta todetaan maastossa, sen vuoksi määrätään rajoitusvyöhyke, joka vaikuttaa myös muuhun kun villisian metsästykseen.

Hankkeen toisena tavoitteena onkin varautua ASF:n leviämisen estämiseen, jos tauti varotoimista huolimatta pääsee Suomeen.

Mistä voin lukea lisää?

Hankkeesta on kirjoitettu mm. näissä julkaisuissa:

Metsästys ja kalastus
https://metsastysjakalastus.fi/metsastajaliiton-uusi-hanke-koulutusta-villisikojen-metsastajille/

Maaseudun tulevaisuus
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.1357022

Savon Sanomat
https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/4098161

 

Ruokaviraston ohjeet

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Chris Karppinen
Chris Karppinen
kenttämestari
+358 50 444 1026