Luotilajit

Luotilajit

Luotilajit

Metsästyshirvi

Metsästyshirvi tukee suomalaista hirvenmetsästystä

Metsästyshirvi on suunniteltu hirvenmetsästäjien tarpeita ajatellen. Lajissa ammutaan sekä liikkuvaan että paikallaan olevaan hirvenkuvaan pystystä ilman tukea. Ampumamatka suurikokoiseen kaksipäiseen hirvitauluun on 100 m.

Kilpailun kulku

Ensin ammutaan 4 laukausta seisovaan ja sitten 6 juoksevaan hirveen. Seisovan hirven 4 laukauksen ampumiseen on aikaa 60 sekuntia. Juoksevan hirven ammunta suoritetaan kertalaukauksina. Jos ohjelmassa on loppukilpailu, siinä ammutaan 10 laukausta juoksevaan hirveen. Sijoituksen ratkaisee seisovan ja juoksevan hirven yhteenlaskettu pistemäärä.

Ase ja muut varusteet

Aseena käytetään metsästyskäyttöön hyväksyttyä rihlattua ruutiasetta. Sen paino on enintään 6 000 g varusteineen. Laukaisuvastus keskisytytteistä patruunaa käyttävät vähintään 1 000 g ja reunasytytteistä patruunaa käyttävät vähintään 500 g. Tähtäinlaitteet ovat vapaat. Aseessa ei saa olla hihnaa.

Äänenvaimentimen käyttö on sallittu. Itselataavan aseen sekä räjähtävien, alikaliiperi- tai valojuovaluotien käyttö on kielletty. Ns. ampujan varustuksesta ovat sallittuja ampujantakki, -käsineet ja -jalkineet. Samaa asetta, tähtäinlaitetta, vaatetusta ja varustusta on käytettävä koko kilpailusuorituksen ajan.

Kaikki ampumista helpottavat keinot ovat kiellettyjä, sillä ne ovat metsästysammunnan henkeä vastaan. Metsästysammuntalajien ajatuksena on harjoittaa metsästäjiä metsästystilanteita varten.

Metsästysluodikko

Metsästysluodikko jäljittelee kanalinnun metsästystä. Lajissa ammutaan paikallaan olevaan metsonkuvaan seisten ja makuulta. Taulussa on viisi metsokuviota ja kohdistustäplä.

Kilpailun kulku

Kilpailu käsittää kaksi 5 laukauksen sarjaa – ensimmäinen makuulta ja toinen pystystä. Molemmissa ainoastaan hihnatuen käyttö on sallittu. Ampuma-aika sarjaa kohti on 2 minuuttia. Ampumamatka on 100 metriä.

Jos ohjelmassa on loppukilpailu, siinä ammutaan kaksi 5 laukauksen sarjaa pystystä. Ensimmäisen sarjan ampumiseen on aikaa 2 minuuttia. Toinen sarja ammutaan laukaus kerrallaan, ja kuhunkin on aikaa 30 sekuntia. Sijoituksen ratkaisee sarjojen yhteenlaskettu pistemäärä.

Ase ja muut varusteet

Aseena käytetään metsästyskäyttöön hyväksyttyä rihlattua ruutiasetta. Sen paino on enintään 6 000 g varusteineen. Laukaisuvastus keskisytytteistä patruunaa käyttävät vähintään 1 000 g ja reunasytytteistä patruunaa käyttävät vähintään 500 g. Tähtäinlaitteet ovat vapaat. Äänenvaimentimen käyttö on sallittu. Itselataavan aseen sekä räjähtävien, alikaliiperi- tai valojuovaluotien käyttö on kielletty, muuten patruuna on vapaa.

Ns. ampujan varustuksesta ovat sallittuja ampujantakki, -käsineet ja -jalkineet. Samaa asetta, tähtäinlaitetta, vaatetusta ja varustusta on käytettävä koko kilpailusuorituksen ajan.

Aseessa saa käyttää enintään 40 mm leveää hihnaa, joka on kiinnitetty molemmista päistä tukin alapinnalle. Hihnaa ei saa kiinnittää hihaan, eikä se saa kiertyä käsivarren ympärille yhtä kierrosta enempää.

Kaikki ampumista helpottavat keinot ovat kiellettyjä, sillä ne ovat metsästysammunnan henkeä vastaan. Metsästysammuntalajien ajatuksena on harjoittaa metsästäjiä metsästystilanteita varten.

Ilmahirvi

Ilmahirvessä ammutaan yksittäislaukauksia kaksipäiseen liikkuvaan hirvikuvioon (joko pahvinen tai elektroninen) ilmakiväärillä. Alkukilpailu sisältää 20 laukausta hirvikuvioon, joka liikkuu kahden metrin levyisen ampuma-aukon läpi 5 sekunnissa, jonka aikana on ammuttava. Ensimmäinen juoksu lähtee oikealta vasemmalle ja tämän jälkeen tulee juoksu vasemmalta oikealle jne. kunnes koko sarja on ammuttu. Loppukilpailussa ammutaan samaan tapaan 10 yksittäistä laukausta lisää ja lopullisen sijoituksen ratkaisee kaikkien ammuttujen laukausten yhteistulos.

Ilmaluodikko

Ilmaluodikossa ammutaan seisten viiden metsokuvion tauluun ilmakiväärillä (tai elektronisen taulun tapauksessa yksittäiseen metsokuvioon). Muissa sarjoissa ammutaan ilman tukea, mutta S13 sarjassa on käytettävissä kiinteä ampumatuki.

Alkukilpailusuorituksessa ammutaan neljä viiden laukauksen sarjaa. Kuhunkin sarjaan saa käyttää 2,5 minuuttia ammuttajan komentojen mukaan. Loppukilpailussa ammutaan kaksi viiden laukauksen sarjaa – ensimmäinen alkukilpailun tapaan, toiset viisi laukausta yksitellen. Aikaa toisessa sarjassa on 30 sekuntia/laukaus.

Ilmaluodikko ja ilmahirvi sopivat erityisesti nuorille. Ilmakivääri on edullinen tapa harjoitella kivääriammuntaa. Ampumaetäisyys on molemmissa 10 m, ja sarjoja on miehille sekä naisille. Puriste-, paineilma- tai kaasutoimisen aseen kaliiperin on oltava 4,5 mm ja luodin lyijyä. Tähtäinlaitteet ovat vapaat.

Pienoishirvi 

Pienoishirvessä ammutaan kaksipäiseen liikkuvaan hirvikuvioon (pahvinen tai elektroninen) 22LR peinoiskiväärillä. Ampumamatka on 50m ja taulu on ampujan näkyvissä 5 sekunnin juoksun aikana 10 m matkan.  

Kilpailussa ammutaan ensin neljä koelaukausta ja tämän jälkeen 20 laukauksen alkukilpailusarja. Alkukilpailusijoituksen perusteella loppukilpailuun pääsevät ampujat voivat vielä ampua kaksi koelaukausta ja tämän jälkeen 10 laukauksen loppukilpailun. Sijoituksen ratkaisee näiden yhteenlaskettu tulos.

Pienoisluodikko 

Pienoisluodikossa ammutaan 22LR pienoiskiväärillä tyyliteltyyn metsotauluun (pahvinen tai elektroninen). Ampuma-asento on pystyasento, jossa hihnatuen käyttö on sallittua. S13- sarjalaiset saavat käyttää kiinteää tukea. 

Kilpasarjan aluksi ammutaan kaksi koelaukausta, jonka jälkeen neljä viiden laukauksen alkukilpailusarjaa, joista jokaisessa 2,5 minuutin ampuma-aika, joka päättyy viiden sekunnin äänimerkkiin, jonka aikana saa ampua. Loppukilpailu käsittää kaksi viiden laukauksen sarjaa seisten, joista ensimmäinen ammutaan 2,5 minuutin aikana ja toinen laukauskerrallaan 30s ampuma-ajalla.