Metsästysampumakilpailuiden vakuutukset

Metsästysampumakilpailuiden vakuutukset

Metsästysampumakilpailuissa vakuutuksia on oltava sekä osallistujalla että kilpailuiden järjestäjällä.

Voimassa oleva metsästyskortti ja sen kautta tuleva metsästäjävakuutus riittää kilpailuihin osallistuvalle ja jos kilpailut ovat liiton jäsenpiirin tai -seuran järjestämät, niin Suomen Metsästäjäliitolla on kattavat vakuutukset kilpailuiden järjestäjille. Myös nuoret, joilla ei ole vielä metsästyskorttia ovat vakuutettuja Metsästäjäliiton ampumakilpailuissa. 

Metsästäjäliiton liittohallitus linjasi kokouksessaan kesäkuun 1. päivä 2023, että jatkossa Metsästäjäliiton ampumakilpailuissa tarkastetaan kilpailijoiden vakuutusturva. Ilman todennettua vakuutusturvaa ampuja ei voi osallistua kilpailuun.

Kolme tapaa varmistaa oma vakuutusturva Metsästäjäliiton metsästysampumakilpailuissa

 1. Kilpailijalla on metsästyskortti ja kuluvan metsästysvuoden riistanhoitomaksu/metsästyskortti maksettuna (vakuutuskausi 1.8.–31.7.)
  • Metsästyskortin kautta tuleva Metsästäjävakuutus on voimassa myös Metsästäjäliiton metsästysampumakilpailuissa
  • Lue Lähitapiolan tarkemmat vakuutusehdot tästä
 2. Kilpailija on alle 29-vuotias ja Metsästäjäliiton jäsen
  • Metsästäjäliitto on vakuuttanut kaikki liiton toimintaan osallistuvat nuoret ryhmävakuutuksella
  • Lue Iffin tarkemmat vakuutusehdot tästä
  • Liitolla on nuorten tapaturmavakuutuksen lisäksi lisätty toiminnanvastuuvakuutukseen toissijainen vastuuvakuutus niille alle 29-vuotiaille liiton metsästysampumakilpailuihin osallistuville, joilla ei ole metsästyskorttia tai metsästysammunnan sporttiturvaa
 3. Kilpailija on Metsästäjäliiton jäsen, mutta hänellä ei ole metsästyskorttia ja hän on yli 29-vuotias
  • Kilpailijan on otettava SuomiSportin kautta Pohjola vakuutuksen kautta Sporttiturva vakuutus.
  • Lue lisää SuomiSportista ja Sporttiturvavakuutuksesta tästä

Edellä mainittujen lisäksi myös esimerkiksi kotivakuutuksen yhteyteen liitetty vastuuvakuutus riittää, jos siitä on todistus. Tästä on hyvä huomata, että se korvaa vain toiselle osapuolelle aiheutuneen vahingon ja esimerkiksi aserikon sattuessa ei itselle aiheutunutta tapaturmaa korvata.

Vakuutusturvan todentaminen

Riittävä vakuutusturva todennetaan kisapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä näyttämällä metsästyskortti (esim. OmaRiistasta puhelimella) tai Sporttiturva (esim. SuomiSportista puhelimella). Jos kilpailija on alle 29-vuotias, niin ikä voidaan todentaa henkilöllisyystodistuksella. Piirit tarkastavat SM-kilpailuihin ilmoittautuneiden jäsenyyden ilmoittautumisen yhteydessä ja kilpailujen järjestäjät tarkastavat yli 20-vuotiaiden vakuutusturvan kilpailupaikalla.

Jos kilpailuun osallistujalla ei ole vielä omaa ampuma-aselupaa luvanvaraiseen aseeseen, niin jonkun täysi-ikäisen, jolla on lupa vastaavaan aseeseen, on valvottava ammuntaa aina. Tällaisessa tapauksessa valvoja on vastuussa, jos jotain sattuu ja vahinko menee hänen vastuuvakuutuksestansa. Valvojalla on silloin oltava joko kuluvalle metsästysvuodelle maksettu metsästyskortti tai henkilökohtainen vastuuvakuutus Ampuma-aselaki 88 §

Metsästäjävakuutus

Metsästäjävakuutus kattaa varsinaisen metsästyksen lisäksi vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt vahingot myös metsästäjäorganisaation (mm. Suomen Metsästäjäliitto ry) järjestämissä kilpailuissa sekä tämän lisäksi ampumataitoa kehittävässä ampumaharjoittelussa.

Vakuutus on voimassa kyseisessä kilpailussa ja ampumaharjoittelussa metsästyskortin lunastaneella ampujalla vastuu- ja yksityistapaturmavakuutuksena sekä metsästyskortin lunastaneella tapahtuman toimitsijalla yksityistapaturmavakuutuksena ollen toimitsijoiden osalta voimassa myös kyseisten kilpailujen ja ammuntojen valmistelu- ja huoltotöiden aikana.

Metsästäjävakuutus kattaa vain vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt vahingot ja mahdollinen lisävakuuttamisen tarve on aina ampujan, toimitsijan tai tilaisuuden järjestäjän erikseen harkittava ja hankittava.

Jos osallistujalla ei ole kuluvalle vuodelle maksettua metsästyskorttia tulee hänen ottaa henkilökohtaisesti itselleen riittävä vakuutusturva.

Metsästäjäliiton vakuutukset

Metsästäjäliitto on ottanut jäsenpiireilleen ja -seuroilleen seuraavat vakuutukset:

Nuorisovakuutus on tarkoitettu alle 29-vuotiaille Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämään harrastetoimintaan (mm. ampumakilpailut) osallistuville nuorille.

 • Lue nuorisovakuutuksen tarkat vakuutusehdot Ifin verkkosivuilta.
 • Huom! 1.1.2024 alkaen liiton ampumakilpailuihin osallistuville alle 29-vuotiaille henkilöille on olemassa myös toissijainen vastuuvakuutus liiton toiminnan vastuuvakuutuksen yhteydessä (koskee alle 29-vuotiaita henkilöitä, joilla ei ole esim. Metsästäjävakuutusta tai metsästysammunnan Sporttiturvaa)

Talkoovakuutus on tarkoitettu Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämään talkootoimintaan osallistuville (mm. ampumakilpailut)

Vastuuvakuutus on otettu Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen, joka kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon liiton jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan toiminnassaan vahinkoa (mm ampumakilpailut).

Vakuutusturva Metsästäjäliiton ampumakilpailuissa -videokoulutus

katso verkkoinfon tallenne, jossa kerrotaan Metsästäjäliiton ampumakilpailujen vakuutusten eri mahdollisuuksista (Metsästäjävakuutus, Metsästysammunnan sporttiturva, liiton nuorisovakuutus) sekä miten kilpailijan on todennettava vakuutusturvansa kilpailupaikalla.