Metsästysampumakilpailuiden vakuutukset

Metsästysampumakilpailuiden vakuutukset

Metsästysampumakilpailuissa vakuutuksia on oltava sekä osallistujalla että kilpailuiden järjestäjällä.

Voimassa oleva metsästyskortti ja sen kautta tuleva metsästäjävakuutus riittää kilpailuihin osallistuvalle ja jos kilpailut ovat liiton jäsenpiirin tai -seuran järjestämät, niin Suomen Metsästäjäliitolla on kattavat vakuutukset kilpailuiden järjestäjille. Myös nuoret, joilla ei ole vielä metsästyskorttia ovat vakuutettuja Metsästäjäliiton ampumakilpailuissa.

Metsästäjävakuutus

Metsästäjävakuutus kattaa varsinaisen metsästyksen lisäksi vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt vahingot myös metsästäjäorganisaation (mm. Suomen Metsästäjäliitto ry) järjestämissä kilpailuissa sekä tämän lisäksi ampumataitoa kehittävässä ampumaharjoittelussa.

Vakuutus on voimassa kyseisessä kilpailussa ja ampumaharjoittelussa metsästyskortin lunastaneella ampujalla vastuu- ja yksityistapaturmavakuutuksena sekä metsästyskortin lunastaneella tapahtuman toimitsijalla yksityistapaturmavakuutuksena ollen toimitsijoiden osalta voimassa myös kyseisten kilpailujen ja ammuntojen valmistelu- ja huoltotöiden aikana.

Metsästäjävakuutus kattaa vain vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt vahingot ja mahdollinen lisävakuuttamisen tarve on aina ampujan, toimitsijan tai tilaisuuden järjestäjän erikseen harkittava ja hankittava.

Jos osallistujalla ei ole kuluvalle vuodelle maksettua metsästyskorttia tulee hänen ottaa henkilökohtaisesti itselleen riittävä vakuutusturva.

Metsästäjäliiton vakuutukset

Suomen Metsästäjäliitto on ottanut jäsenpiireilleen ja -seuroilleen seuraavat vakuutukset:

Nuorisovakuutus on tarkoitettu alle 29-vuotiaille Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämään harrastetoimintaan (mm. ampumakilpailut) osallistuville nuorille.

Talkoovakuutus on tarkoitettu Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämään talkootoimintaan osallistuville (mm. ampumakilpailut)

Vastuuvakuutus on otettu Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen, joka kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon liiton jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan toiminnassaan vahinkoa (mm ampumakilpailut).

 

Kaikki Suomen Metsästäjäliiton kilpailut ja niiden tulokset löytyvät jatkossa osoitteesta www.hirviurheilu.com