Metsästysampumakilpailuiden vakuutukset

Metsästysampumakilpailuiden vakuutukset

Metsästysampumakilpailuissa vakuutuksia on oltava sekä osallistujalla että kilpailuiden järjestäjällä.

Voimassa oleva metsästyskortti ja sen kautta tuleva metsästäjävakuutus riittää kilpailuihin osallistuvalle ja jos kilpailut ovat liiton jäsenpiirin tai -seuran järjestämät, niin Suomen Metsästäjäliitolla on kattavat vakuutukset kilpailuiden järjestäjille. Myös nuoret, joilla ei ole vielä metsästyskorttia ovat vakuutettuja Metsästäjäliiton ampumakilpailuissa. 

Metsästäjäliiton liittohallitus linjasi kokouksessaan kesäkuun 1. päivä 2023, että jatkossa Metsästäjäliiton ampumakilpailuissa tarkastetaan kilpailijoiden vakuutusturva. Ilman todennettua vakuutusturvaa ampuja ei voi osallistua kilpailuun.

Aiemmin riittävästä vakuutusturvasta huolehtiminen on ollut kilpailijan omalla vastuulla, mutta nyt sitä aletaan tarkastamaan. Kilpailijalle tulee riittävä vakuutusturva voimassa olevan metsästyskortin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluvan metsästysvuoden riistanhoitomaksu on oltava maksettuna. Jos metsästyskorttia ei ole, niin kilpailijalla on oltava vastuuvakuutus omasta vakuutusyhtiöstään. Vastuuvakuutuksen voi yleensä ottaa kotivakuutuksen yhteyteen.

Jos osallistujalla ei ole vielä omaa ampuma-aselupaa, niin jonkun täysi-ikäisen, jolla on lupa vastaavaan aseeseen, on valvottava ammuntaa aina. Tällaisessa tapauksessa valvoja on vastuussa, jos jotain sattuu ja vahinko menee hänen vastuuvakuutuksestansa. Valvojalla on silloin oltava joko kuluvalle vuodelle maksettu metsästyskortti tai henkilökohtainen vastuuvakuutus (esimerkiksi kotivakuutuksen yhteydessä otettu) Ampuma-aselaki 88 §

Metsästäjävakuutus

Metsästäjävakuutus kattaa varsinaisen metsästyksen lisäksi vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt vahingot myös metsästäjäorganisaation (mm. Suomen Metsästäjäliitto ry) järjestämissä kilpailuissa sekä tämän lisäksi ampumataitoa kehittävässä ampumaharjoittelussa.

Vakuutus on voimassa kyseisessä kilpailussa ja ampumaharjoittelussa metsästyskortin lunastaneella ampujalla vastuu- ja yksityistapaturmavakuutuksena sekä metsästyskortin lunastaneella tapahtuman toimitsijalla yksityistapaturmavakuutuksena ollen toimitsijoiden osalta voimassa myös kyseisten kilpailujen ja ammuntojen valmistelu- ja huoltotöiden aikana.

Metsästäjävakuutus kattaa vain vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt vahingot ja mahdollinen lisävakuuttamisen tarve on aina ampujan, toimitsijan tai tilaisuuden järjestäjän erikseen harkittava ja hankittava.

Jos osallistujalla ei ole kuluvalle vuodelle maksettua metsästyskorttia tulee hänen ottaa henkilökohtaisesti itselleen riittävä vakuutusturva.

Metsästäjäliiton vakuutukset

Suomen Metsästäjäliitto on ottanut jäsenpiireilleen ja -seuroilleen seuraavat vakuutukset:

Nuorisovakuutus on tarkoitettu alle 29-vuotiaille Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämään harrastetoimintaan (mm. ampumakilpailut) osallistuville nuorille.

Talkoovakuutus on tarkoitettu Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämään talkootoimintaan osallistuville (mm. ampumakilpailut)

Vastuuvakuutus on otettu Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen, joka kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon liiton jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan toiminnassaan vahinkoa (mm ampumakilpailut).