Metsästäjäliitto avustaa juridisilla perusteluteksteillä niitä ilvesluvan haltijoita, joiden saama poikkeuslupa on mennyt toimeenpanokieltoon hallinto-oikeuden päätöksellä lupavalituksen takia.

Metsästäjäliitto avustaa ilvesluvan toimeenpanokiellon saaneita vastaselityksen laatimisessa

12.12.2023 14:18
Metsästäjäliitto avustaa juridisilla perusteluteksteillä niitä ilvesluvan haltijoita, joiden saama poikkeuslupa on mennyt toimeenpanokieltoon hallinto-oikeuden päätöksellä lupavalituksen takia.

Hallinto-oikeudet ovat äskettäin pyytäneet valituksenalaisista ja toimeenpanokieltoon menneistä ilveksen kannanhoidollisista poikkeusluvista vastinetta kyseisten lupien haltijoilta. Kuluvalle talvelle ilveksen kannanhoidollisin perustein myönnetyistä poikkeusluvista tehtiin Suomessa kaikkiaan toistasataa valitusta ja vain muutamaa poikkeuslupaa lukuun ottamatta hallinto-oikeudet asettivat myönnetyt luvat toimeenpanokieltoon.

Metsästäjäliiton yhteistyöjuristi on nyt laatinut ilvesluvansaajien käyttöön vastaselitykseen tarvittavan perustelutekstin, jossa ohjataan luvansaajaa vaatimaan hallinto-oikeudelta täytäntöönpanokiellon peruuttamista välittömästi, valittajan valituksen hylkäämistä ja valittajan tuomitsemista maksamaan hakijan oikeudenkäyntikulut. Yleisluontoista vastineen juridista perustelutekstiä kannattaa mahdollisuuksien mukaan vielä täydentää kyseisen alueen yksityiskohtaisilla lisätiedoilla. Vastine toimitetaan vastinepyynnössä mainittuun osoitteeseen hallinto-oikeuteen.

Lataa vastaselitys Word-muodossa >>

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat