Hae rahoitusta

Hae rahoitusta
Metsästäjäliiton piirit tai jäsenseurat voivat hakea liitolta rahaa riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyviin hankkeisiin.

Metsästäjäliiton rahankeräys lähti hyvin käyntiin vuonna 2014. Metsästäjät ovat olleet keräyksessä erinomaisesti mukana. Keräys jatkuu ja olemme yhdessä mukana mahdollistamassa hyviä hankkeita eri puolille Suomea.
Rahankeräys on käynnistetty liittohallituksen päätöksellä ja liitto noudattaa kaikessa keräykseen liittyvässä toiminnassa rahankeräyslain (255/2006) ja rahankeräysasetuksen (503/2006) säädöksiä.

Rahankeräyslupa

​Uusi ja voimassa oleva lupa RA/2019/269 myönnettiin 21.3.2019. Se on voimassa 1.7.2019–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään nuoriso- ja riistanhoitotyöhön, ampumarataverkoston ylläpitämiseen sekä riistaeläinten suojelu- ja siirtoistutustyön tukemiseen.

Lue lisää keräyskohteista.
 

Metsästäjäliitto on Vastuullinen lahjoittaminen ry VaLan jäsen.

 

Hakuajat

Hakuajat ovat aina 1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3.
Haussa noudatetaan tiukasti annettuja hakuaikoja ja päätösmenettelyä. 
Huomioithan tämän hankehakemusta jättäessäsi.

Kohteet

Riistanhoito

Riistanhoidon varoista voi hakea avustusta riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen. Lisäksi niitä voidaan myöntää asennekasvatukseen metsästystä ja riistanhoitoa kohtaan tapahtuvassa viestinnässä. Lue lisää. Kysy lisää Teemu Simeniukselta teemu.simeniusatmetsastajaliitto.fi

Siirtoistutukset ja riistan suojelu

Siirtoistutuksen ja riistan suojelun varoja voidaan myöntää vaikkapa metsäpeurakampanjan järjestämiseen tai merihanhien siirtoistutusten tukemiseen. Lue lisää. Kysy lisää Teemu Simeniukselta teemu.simeniusatmetsastajaliitto.fi

Nuorisotyö

Nuorisotyövaroilla tuetaan nimensä mukaisesti nuoria metsästäjän alkuja, joko olevia tai tulevia. Niitä voidaan myöntää nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin sekä ei-metsästystä harrastavien nuorten valistustyöhön. Varoilla tuetaan nuorten pääsemistä metsälle ja kasvua vastuulliseen metsästykseen. Kysy lisää Henri Mutaselta henri.mutanenatmetsastajaliitto.fi

Metsästysammunta ja ampumaradat

Tähän kohteeseen lahjoitettuja varoja voidaan käyttää metsästysampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus) ja siten ampurataverkoston ylläpitämiseen. Kysy lisää Jussi Partaselta jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi
 

Hakuohje

Hakukelpoisuus

Varoja voivat hakea vain liiton asianomaiset työryhmät, jäsenseurat ja -piirit.

Päätösmenettely

Hakemukset käsitellään liitossa asianomaisen työryhmän toimesta, joka esittää hakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä liittohallitukselle. Liittohallitus päättää lopullisesti hakemuksesta ja mahdollisesti myönnetystä tukimäärästä. Päätökset tehdään viimeistään kolmen kuukauden aikana haun päättymisestä, ja niistä ilmoitetaan hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle. Tuki voidaan myöntää myös erisuuruisena kuin haettu summa. Myönteisistä hankkeista kerrotaan lisäksi alasivulla hankepäätökset. Päätöksistä ei voi valittaa, ja liittohallitus varaa itselleen oikeuden tarkentaa hakumenettelyä tarvittaessa.

Muut hakuehdot

Hyväksyttyjen hakemusten varat maksetaan vain toteutuneita kustannuksia vastaan. Myönnettyä tukea saa käyttää vain hakemuksessa esitettyihin kustannuksiin ja niiden kattamiseen. Toteutuneet kustannukset osoitetaan erillisellä loppuselvityksellä, joka on tehtävä ennen maksatusta. Kaikista muutoksista hankkeeseen rahoitukseen liittyen tai mahdollisesta hankkeen keskeytyksestä tulee informoida liittoa viimeistään loppuselvityksessä. Tässä tilanteessa liitolla on oikeus arvioida hakemusta uudelleen. Tuensaaja on velvollinen mainitsemaan hankkeesta tiedotettaessaan saaneensa tukea Metsästäjäliiton keräysvaroista. Liitolla on oikeus esitellä ja mainita projekti omassa viestinnässään (esimerkiksi Jahti-lehti, liiton verkkosivut). Kaikkeen hankkeesta kertovaan viestintään on liitettävä keräystunnuslogo. Metsästäjäliitto voi pyytää halutessaan hakijalta hankkeeseen liittyen lisäselvityksiä. Liitto varaa itselleen oikeuden olla myöntämättä varoja.

Hakulomake

Tukea voi hakea riistanhoitoon, riistan suojeluun tai siirtoistutukseen, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyvään hankkeeseen sähköisellä hakulomakkeella. Lomake tulee täyttää huolellisesti ja sen mukaan liittää hankesuunnitelma sekä kustannusarvio.
Lisäksi tulee hyväksyä hakusivuilla ilmoitetut muut hankehakuun sisältyvät ehdot.

Hankepäätökset

Metsästäjäliiton rahankeräysvarojen jakamisesta erilaisille hankkeille tehdyt päätökset löytyvät tältä sivulta. Voitte käyttää niitä ideoidessanne oman alueenne hankkeita.
Juttu keräysvaroin toteutetuista hankkeista löytyy Jahti 3/2016 sivuilta 42-42.
 
HANKEPÄÄTÖKSET KOHTEITTAIN  
RIISTANHOITO
RIISTAN SUOJELU JA SIIRTOISTUTUKSET
NUORISOTOIMINTA    METSÄSTYSAMMUNTA JA AMPUMARADAT

Loppuselvitys

Loppuselvitys tehdään kun hanke on valmis. Loppuselvityksen jättäminen on edellytys tuen maksamiselle. Kertokaa loppuselvityksessä hankkeen toteutuksesta ja toteutuneista kustannuksista. Mikäli kustannusarvioon on merkittäviä eroavaisuuksia, ne selvitetään erikseen. Samassa yhteydessä mainitaan hankkeella saavutetut tulokset. Pyydettävää kuluselvitystä ja tarkastusta varten kuitit on säilytettävä vähintään kaksi vuotta.

Keräystunnuslogon käyttö

Tuensaaja on velvollinen mainitsemaan hankkeesta tiedottaessaan saaneensa Metsästäjäliiton keräysvaroista tukea. Liitolla on oikeus esitellä ja mainita projekti viestinnässään (esimerkiksi Jahti-lehti, liiton verkkosivut).
Kaikkeen hankkeesta kertovaan viestintään on liitettävä Metsästäjäliiton keräystunnuslogo, jonka voit ladata alta sopivassa tiedostomuodossa:

Keräystunnus green
Keräystunnus okra


jpg
png
pdf
 
jpg
png
pdf

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 503 315 330
Henri Mutanen
Henri Mutanen
koulutuspäällikkö
+358 505 280 001
Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572