Hae rahoitusta

Hae rahoitusta

Hae rahoitusta
Metsästäjäliiton piirit tai jäsenseurat voivat hakea liitolta rahaa riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyviin hankkeisiin.

Metsästäjäliiton rahankeräys lähti hyvin käyntiin vuonna 2014. Metsästäjät ovat olleet keräyksessä erinomaisesti mukana. Keräys jatkuu ja olemme yhdessä mukana mahdollistamassa hyviä hankkeita eri puolille Suomea.
Rahankeräys on käynnistetty liittohallituksen päätöksellä ja liitto noudattaa kaikessa keräykseen liittyvässä toiminnassa rahankeräyslain (255/2006) ja rahankeräysasetuksen (503/2006) säädöksiä.

Rahankeräyslupa

​Uusi ja voimassa oleva lupa RA/2022/484 on voimassa 25.3.2022 alkaen koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Kerätyt varat käytetään nuoriso- ja riistanhoitotyöhön, ampumarataverkoston ylläpitämiseen sekä riistaeläinten suojelu- ja siirtoistutustyön tukemiseen.

Metsästäjäliitto on Vastuullinen lahjoittaminen ry VaLan jäsen.
 

Hakuajat

Hakuajat ovat aina 1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3.
Haussa noudatetaan tiukasti annettuja hakuaikoja ja päätösmenettelyä. 
Huomioithan tämän hankehakemusta jättäessäsi.

Kohteet

Riistanhoito

Riistanhoidon varoista voi hakea avustusta riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen. Lisäksi niitä voidaan myöntää asennekasvatukseen metsästystä ja riistanhoitoa kohtaan tapahtuvassa viestinnässä. Lue lisää. Kysy lisää Ere Grenforsilta ere.grenforsatmetsastajaliitto.fi

Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoidon keräysvarojen
käytön periaatteet
(pdf)

Siirtoistutukset ja riistan suojelu

Siirtoistutuksen ja riistan suojelun varoja voidaan myöntää vaikkapa metsäpeurakampanjan järjestämiseen tai merihanhien siirtoistutusten tukemiseen. Lue lisää. Kysy lisää Ere Grenforsilta ere.grenforsatmetsastajaliitto.fi

Nuorisotyö

Nuorisotyövaroilla tuetaan nimensä mukaisesti nuoria metsästäjän alkuja, joko olevia tai tulevia. Niitä voidaan myöntää nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin sekä ei-metsästystä harrastavien nuorten valistustyöhön. Varoilla tuetaan nuorten pääsemistä metsälle ja kasvua vastuulliseen metsästykseen. Lue lisää. Kysy lisää Antti Mäkiseltä antti.makinenatmetsastajaliitto.fi

Metsästysammunta ja ampumaradat

Tähän kohteeseen lahjoitettuja varoja voidaan käyttää metsästysampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus) ja siten ampurataverkoston ylläpitämiseen. Lue lisää. Kysy lisää Jussi Partaselta jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi
 

Hakuohje

Hakukelpoisuus

Varoja voivat hakea vain liiton asianomaiset työryhmät, jäsenseurat ja -piirit.

Päätösmenettely

Hakemukset käsitellään liitossa asianomaisen työryhmän toimesta, joka esittää hakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä liittohallitukselle. Liittohallitus päättää lopullisesti hakemuksesta ja mahdollisesti myönnetystä tukimäärästä. Päätökset tehdään viimeistään kolmen kuukauden aikana haun päättymisestä, ja niistä ilmoitetaan hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle. Tuki voidaan myöntää myös erisuuruisena kuin haettu summa. Myönteisistä hankkeista kerrotaan lisäksi alasivulla hankepäätökset. Päätöksistä ei voi valittaa, ja liittohallitus varaa itselleen oikeuden tarkentaa hakumenettelyä tarvittaessa.

Muut hakuehdot

Hyväksyttyjen hakemusten varat maksetaan vain toteutuneita kustannuksia vastaan. Myönnettyä tukea saa käyttää vain hakemuksessa esitettyihin kustannuksiin ja niiden kattamiseen. Kaikista muutoksista hankkeeseen rahoitukseen liittyen tai mahdollisesta hankkeen keskeytyksestä tulee informoida liittoa viimeistään loppuselvityksessä. Tässä tilanteessa liitolla on oikeus arvioida hakemusta uudelleen. Tuensaaja on velvollinen mainitsemaan hankkeesta tiedottaessaan saaneensa tukea Metsästäjäliiton keräysvaroista. Liitolla on oikeus esitellä ja mainita projekti omassa viestinnässään (esimerkiksi Jahti-lehti, liiton verkkosivut). Kaikkeen hankkeesta kertovaan viestintään on liitettävä keräystunnuslogo. Metsästäjäliitto voi pyytää halutessaan hakijalta hankkeeseen liittyen lisäselvityksiä. Liitto varaa itselleen oikeuden olla myöntämättä varoja. Mikäli tarvitaan lisätietoa hausta ja avustuksista hankkeen aikana, olettehan yhteydessä liittoon.

Hakulomake

Tukea voi hakea riistanhoitoon, riistan suojeluun tai siirtoistutukseen, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan liittyvään hankkeeseen sähköisellä hakulomakkeella. Lomake tulee täyttää huolellisesti ja sen mukaan liittää hankesuunnitelma sekä kustannusarvio.
Lisäksi tulee hyväksyä hakusivuilla ilmoitetut muut hankehakuun sisältyvät ehdot. Hakulomakkeen löydät täältä.

Loppuselvitys

Loppuselvitys tehdään kun hanke on valmis. Kertokaa loppuselvityksessä hankkeen toteutuksesta ja toteutuneista kustannuksista. Mikäli kustannusarvioon on merkittäviä eroavaisuuksia, ne selvitetään erikseen. Samassa yhteydessä mainitaan hankkeella saavutetut tulokset. Pyydettävää kuluselvitystä ja tarkastusta varten kuitit on säilytettävä vähintään kaksi vuotta.

Keräystunnuslogon käyttö

Tuensaaja on velvollinen mainitsemaan hankkeesta tiedottaessaan saaneensa Metsästäjäliiton keräysvaroista tukea. Liitolla on oikeus esitellä ja mainita projekti viestinnässään (esimerkiksi Jahti-lehti, liiton verkkosivut).
Kaikkeen hankkeesta kertovaan viestintään on liitettävä Metsästäjäliiton keräystunnuslogo, jonka voit ladata alta sopivassa tiedostomuodossa:

vihreä

 

okra

 

HAKULOMAKE

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat
Antti Mäkinen
Antti Mäkinen
Nuorisotyön asiantuntija
+358 50 462 6993
Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572