1960-luku: Vuoren huipulta laakson pohjalle ja taistellen ylös

1960-luku: Vuoren huipulta laakson pohjalle ja taistellen ylös

Metsästäjä juttelee maanviljelijän kanssa.
Uusi metsästyslaki tuottaa karvaan pettymyksen. Liiton koko tulevaisuus joutuu uhanalaiseksi, mutta uusi puheenjohtaja Arto H. Virkkunen ja toiminnanjohtaja Lauri Karjalainen palauttavat uskon tulevaisuuteen ja osoittavat liitolle uuden suunnan.

Metsästäjäliiton 1960-luvun alku oli melkoista vuoristorataa. Vuosikymmen alkoi hienoilla 40-vuotisjuhlilla, joita tasavallan presidentti Urho Kekkonenkin kunnioitti läsnäolollaan.

Liitto saattoi tyytyväisenä katsoa siihen astisen työnsä tuloksia, monet tavoitteista olivat toteutuneet, liitto oli saavuttanut arvostusta ja tulevaisuus näytti lupaavalta. Uusi metsästyslaki oli valmisteilla ja Metsästäjäliitto oli läheltä seurannut lainlaatijoiden työtä. Uuden lain myötä odotettiin liiton muuttuvan julkisrahoitteiseksi, metsästysasioita hallinnoivaksi viranomaisorganisaatioksi.  

Liiton suureksi pettymykseksi Suomeen perustettiin näitä tehtäviä hoitamaan kokonaan uusi organisaatio, Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ), ja sen alaisuuteen alueelliset riistanhoitopiirit ja kuntakohtaiset riistanhoitoyhdistykset.

Liitto joutui hetkelliseen kriisiin ja sen koko olemassaolo oli uhattuna. Monet liiton pätevimmistä toimihenkilöistä palkattiin uuden keskusjärjestön, MKJ:n, palvelukseen. Iskusta järkyttyneenä liitto luovutti lehtensäkin, Suomen Metsästäjän, MKJ:lle. Päätöstä kaduttiin pian, mutta silloin oli jo myöhäistä saada lehteä takaisin.

Ensijärkytyksestä toivuttuaan liitto asemoi uudelleen paikkansa riistahallinnon kentässä. Vuodesta 1963 tuli tärkeä taitekohta ja uuden Metsästäjäliiton alku. Johtoon valittiin tehokas taistelupari: puheenjohtajaksi vakuutusjohtaja, everstiluutnantti evp. Arto H. Virkkunen ja toiminnanjohtajaksi majuri evp. Lauri Karjalainen. Liiton uusi lehti, Urheilumetsästys, alkoi ilmestyä vuonna 1965. Liitto vahvisti rooliaan metsästäjien ja metsästysseurojen puolestapuhujana, edunvalvojana ja kouluttajana. 

1960-luku toi uutuutena liiton ohjelmaan myös metsästysammuntakilpailut. Ampumaurheilusta kehittyikin vähitellen tärkeä osa liiton jäsenilleen tarjoamaa harrastustoimintaa.

 

Yrjö Ylänne, Metsästäjäliiton tulisieluinen puheenjohtaja

Professori Yrjö Ylänne (18881971) oli Suomen Metsästäjäliiton hallituksen jäsen 19441965, josta hallituksen puheenjohtajana 1953–1961. Hän toimi Metsästys ja Kalastus -lehden päätoimittajana vuosina 1939–1970, kustannustoimittajana Otavan palveluksessa sekä julkaisi runsaasti metsästysaiheista kirjallisuutta, joista monet olivat valistavia oppaita, usein lajissaan ensimmäisiä Suomessa. Ansioistaan eräkirjailijana ja toimittajana hänelle myönnettiin professorin arvonimi vuonna 1970.

Kuuntele äänite

Päätoimittaja, eräkirjailija Mauri Soikkanen muistelee Metsästäjäliiton pitkäaikaista vaikuttajaa ja eräkirjoittajaa, professori Yrjö Ylännettä Äänite: Metsästyksen muistitieto/Suomen Metsästysmuseo.

Yrjö Ylänne pitää puhetta. Hänestä oikealle on Tauno V. Mäki ja taaimmaisena Heikki Kirra. Kuva: Suomen Metsästysmuseo

Hienot 40-vuotisjuhlat

Uusi metsästyslaki ja metsästäjäin keskusjärjestön perustaminen

Uhattu Metsästäjäliitto uudistuu

Kuva Suomen Metsästäjäliiton kokouksesta. Metsästäjäliitto lähti hakemaan uutta nousua puheenjohtaja, everstiluutnantti evp. A. H. Virkkusen (toinen oik.) ja toiminnanjohtaja majuri evp. Lauri Karjalaisen (kolmas oik.) johdolla. Kuva: Suomen Metsästysmuseo

Metsästysampumakilpailut alkavat

Metsästysammunnan sm-kisat järjestettiin vuonna 1969 Salon Seudun Ampujien radalla. Kuvassa kisaohjelman kansi. Suomen Metsästysmuseon arkisto/Suomen Metsästysmuseo. OIk: Haulikkoampujia Tuusulan Kellokoskella 1960-luvun alussa. Kuvassa ovat vasemmalta alkaen seuraavat ampujat: Reino Jalonen, Matti Halonen, Arvo Helle ja Olavi Leikoski. Kuva: Tapio Silander/Suomen Metsästysmuseo

Vuosikymmenen metsästäjäliittolainen: Arto Heikki Virkkunen – Metsästäjäliiton pelastaja ja uudistaja

Everstiluutnantti evp., vakuutusjohtaja Arto Heikki Virkkunen (19111980) uudisti puheenjohtajakaudellaan vuosina 1965–1973 liiton toimintatapoja, määritteli liiton paikan uudelleen riistanhallinnon kentässä ja loi liiton kenttäväkeen tulevaisuudenuskoa metsästyslain uudistuksessa kärsityn tappion jälkeen.

Kuuntele äänite

Eräneuvos Juha K. Kairikko muistelee puheenjohtaja Arto H. Virkkusta ja kertoo hänen luomansa toimikuntalaitoksen synnystä 1960-luvulla. Äänite: Metsästyksen muistitieto/Suomen Metsästysmuseo.

 

Historia-sivuston toimitus: Pekka Allonen / Suomen Metsästysmuseo