Metsästysaseet: kivääri, haulikko, metsästysjousi, yhdistelmäaseet

Metsästysaseet: kivääri, haulikko, metsästysjousi, yhdistelmäaseet

Metsästysaseet
Suomalaisessa metsästyksessä käytetään etupäässä kahta asetyyppiä: metsästyskivääriä ja metsästyshaulikkoa. Lisäksi on olemassa erilaisia yhdistelmäaseita, ja myös metsästysjousen suosio on jatkuvassa kasvussa.

Valtaosa metsästää kuitenkin haulikolla ja kiväärillä. Loukkupyynnissä lopetusaseena käytetään pistooleja ja revolvereja, mutta ne eivät ole lain mukaan metsästysaseita.

Rauhoittamattomat lajit ja haitalliset vieraslajit

Kaikenikäiset, metsästyskortittomatkin voivat metsästää valvotun käytön mukaisesti toisen aseella rauhoittamattomia lajeja. Sama koskee haitallisia vieraslajeja, kuten minkkiä ja supikoiraa. Haitallisten lajien pyynnissä tulee varmistua vieraslajilainsäädännön mahdollisiin lajikohtaisiin pyyntimääräyksiin.

Suurin osa metsästäjistä omistaa useita aseita, koska kullekin on käyttötarkoituksensa. Aktiivisella kilpa-ampujalla on rata-aseet kilpailuihin ja omat työvälineet metsästykseen. Eri riistalajeille ja erilaisiin jahtimuotoihin kannattaa tyypillisesti valita juuri tarkoitukseen sopivat aseet ja tähtäimet.

Minkä ikäisenä metsästyksen voi aloittaa aselain mukaan?

Kaikenikäiset voivat saada metsästystutkinnon kautta oikeuden maksaa riistanhoitomaksun, eli saada metsästyskortin. Kaikenikäiset riistanhoitomaksun suorittaneet voivat metsästää aselain valvotun käytön mukaisesti toisen aseella tai itsenäisesti heti tappavilla raudoilla taikka jousiaseella.

  • Alle 15-vuotias voi metsästää toisen ampuma-aseella aselain valvotun käytön mukaisesti.
  • 15 vuotta täyttänyt, mutta alle 18-vuotias voi metsästää itsenäisesti rinnakkaisaseluvan avulla. (Ilman rinnakkaislupaa valvotun käytön mukaisesti).
  • 18 vuotta täyttänyt voi metsästää itsenäisesti rinnakkaisaseluvan taikka aseluvan avulla. (Ilman rinnakkaislupaa tai aselupaa valvotun käytön mukaisesti).

Välitön valvonta on tulkittu niin, että valvoja on käytännössä käden mitan päässä ampujasta voidakseen puuttua aseen käyttöön välittömästi, eikä valvontahetkellä itse metsästä.

Ampumakoe

  • Ampumakokeen voi suorittaa alle 15-vuotias aselain valvotun käytön mukaisesti toisen aseella. (Ampumakoe on voimassa 3 vuotta ja 14-vuotiaana suoritettu koe antaa aikaa aseluvan hankinnalle).
  • 15 vuotta täyttänyt, mutta alle 18-vuotias voi suorittaa ampumakokeen rinnakkaisaseluvan avulla.
  • 18 vuotta täyttänyt voi suorittaa ampumakokeen rinnakkaisaseluvan tai oman aseluvan avulla.