Eettiset ohjeet luolakoiran kanssa metsästämiseen

Eettiset ohjeet luolakoiran kanssa metsästämiseen

Metsästäjäliiton, Riistakeskuksen ja luolakoirajärjestöjen yhdessä sopimat eettiset ohjeet.

1. Anna metsästettäville lajeille metsästysasetuksen mukainen pesimärauha.

2. Kunnioita saaliseläintä pyynnin kaikissa vaiheissa.

3. Pyydä maanomistajan lupa kaivamiseen maastossa ja rakennusten alla. Peitä ja ennallista kaivannot asianmukaisesti. Älä jätä roskia luontoon.

4. Käytä tarkoitukseen sopivaa koiraa siten, että riista saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti saaliiksi.

5. Sijoita passihenkilöt siten, että ampuminen on turvallista. Huomioi koiran ja koiranohjaajan sijainti ennen ampumista.

6. Lopeta saaliseläin ampumalla. Käytä lopettamiseen tarkoituksenmukaista asetta ja kaliiperia.

7. Älä tuota apuvälineillä saaliseläimelle tarpeetonta kärsimystä.

8. Huolehdi koirasi terveydestä. Jos koiralle on tullut vammoja, anna niiden parantua kunnolla.

9. Hyödynnä turkiseläimen nahka mahdollisuuksien mukaan. Jos nahkaa ei voi käyttää, hävitä saaliseläin asianmukaisesti.