Yksityiset henkilöt voivat 1.3.2024 alkaen tehdä sähköisesti aseasioihin liittyviä lupahakemuksia ja ilmoituksia. Myös asealan elinkeinonharjoittajille aukeaa uusi sähköinen palvelu elinkeinolupaan liittyvien muutosten ilmoittamiseen.

Poliisin sähköiset lupapalvelut laajenevat

08.03.2024 11:12
Yksityiset henkilöt voivat 1.3.2024 alkaen tehdä sähköisesti aseasioihin liittyviä lupahakemuksia ja ilmoituksia. Myös asealan elinkeinonharjoittajille aukeaa uusi sähköinen palvelu elinkeinolupaan liittyvien muutosten ilmoittamiseen.

Poliisi tarjoaa kansalaisille 1.3.2024 alkaen lisää sähköisen asioinnin palveluja ampuma-aselain muutoksen myötä. 

Aseisiin liittyviä ilmoituksia sekä lupahakemuksia voi tehdä helposti maaliskuun alusta alkaen poliisin sähköisessä asioinnissa. Tällöin tulee mahdolliseksi

 • tehdä aseisiin, kaasusumuttimiin ja ampumatarvikkeisiin liittyviä lupahakemuksia
 • tehdä rinnakkaislupahakemus
 • ilmoittaa aseluvalla hankitun aseen ja sen osan yksilöintitietoja
 • ilmoittaa aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai deaktivoidun aseen hankkimisesta
 • ilmoittaa aseen tai sen osan tai tehokkaan ilma-aseen lainaamisesta, tilapäisestä säilyttämisestä ja palauttamisesta.

Useimmissa tapauksissa sähköinen asiointi riittää. Käyntiasiointi on tarpeen yleensä vain poliisin erillisestä kutsusta. Poliisin sähköisessä asiointipalvelussa on voinut jo aiemmin jättää aselupien harrastuneisuustodistuksia 19.9.2023 alkaen. Lue aiheesta lisää tästä  https://metsastajaliitto.fi/uutiset/aselupien-harrastuneisuustodistukset-voi-jattaa-poliisin-sahkoiseen-asiointipalveluun

Muista tehdä seuraavat lakisääteiset ilmoitukset poliisille

Ampumakelvottomaksi tehdyn tai deaktivoidun aseen ilmoittaminen

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomat ja deaktivoidut aseet on rekisteröitävä Suomessa. Näitä aseita on usein muistoesineinä ja perintöaseina kodeissa. Tällainen ase on ilmoitettava poliisille. Kaikkien, joilla on tällainen ase, on ilmoitettava aseesta.

Jos ase on deaktivoitu 28.6.2018 jälkeen, se saattaa jo olla poliisin aserekisterissä. Sinun tulee varmistaa, että ase on rekisterissä. Poliisi suosittelee, että kaikki deaktivoidut aseet ilmoitetaan nyt. Tällaisen aseen hallussa pito muuttuu rangaistavaksi 15.7.2024, jos ilmoitusta rekisteriin ei ole tehty.

Ilmoitukseen tarvitaan aseen tiedossa olevat yksilöintitiedot:

 • asetyyppi
 • merkki
 • malli 
 • kaliiperi
 • sarjanumero
 • nykyinen omistaja tai haltija.

Aseen vaihtaessa omistajaa, uuden omistajan on aina tehtävä uusi ilmoitus 30 päivän kuluessa omistajan vaihdoksesta.  Jos ase on tehty pysyvästi ampumakelvottomaksi ennen 28.6.2018, se on deaktivoitava nykysäädösten mukaisesti ennen luovuttamista uudelle omistajalle. Asesepät auttavat deaktivoinnissa.

Muista myös tehdä ilmoitus, jos lainaat asettasi yli 30 päiväksi

Aseluvanhaltijan on ilmoitettava aseen tai sen osan hankkimisesta, lainaamisesta, valmistamisesta tai muuntamisesta poliisille 30 päivän kuluessa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai poliisin sähköistä asiointia käyttäen. Ilmoituksen saa jättää tekemättä, jos ase tai sen osa on lainaksisaajan hallussa enintään 30 päivän ajan lainaksiantamisesta.

Jos lainaat asettasi, varmistu, että lainaajalla on aselupa vastaavaan aseeseen ja että voit lainata hänelle asettasi ampuma-aselain 87 § mukaisesti. Voit lukea lisää ampuma-aseen lainaamisesta tämän Jahtimedian jutun lopusta https://jahtimedia.fi/metsastysammunta/aseiden-sailytys

Poliisin sähköinen asiointi auttaa ilmoittamisessa  

Voit ilmoittaa ampumakelvottomaksi tehdyistä aseista poliisin sähköisessä asioinnissa Ilmoitus pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta ampuma-aseesta -sähköisellä lomakkeella. Palvelu ohjeistaa yksilöintitietojen kirjaamisessa, mikä helpottaa ja nopeuttaa ilmoituksen tekemistä. 

Ilmoituksen voi tehdä myös poliisiasemalla käymällä. Poliisiasemien yhteystiedot ovat Poliisi.fi sivulla. Muista ottaa mukaan virallinen henkilökortti tai passi poliisiasemalle. Asetta ei tarvitse ottaa mukaan, jos se tarvitaan, poliisi pyytää erikseen tuomaan ase esitettäväksi.

Ilmoita ajoissa, ilmoittamaton ase voi aiheuttaa rangaistuksen

Ampuma-aselain siirtymäsäännös edellyttää, että poliisille ilmoitetaan 

 • ennen 8.4.2016 pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä
 • tätä myöhemmin deaktivoidusta ampuma-aseesta. 

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15.7.2024. Tämän jälkeen ilmoittamattoman aseen hallussapito on rangaistavaa.

Sähköisiä ilmoituksia poliisille voit tehdä tästä https://asiointi.poliisi.fi/

Lisätietoa erilaisista aselupiin ja aseisiin liittyvistä asioista sivulla https://poliisi.fi/hae-aselupaa

Aiheeseen liittyviä poliisin uutisia:

Yhdistysten ja yksityisten ihmisten ilmoittamisessa eroja

Siirtyessäsi poliisin sähköiseen asiointipalveluun, sinun on kirjautumisnappia painaessasi valittava, kirjaudutko yksityishenkilönä vai yrityksen tai yhdistyksen edustajana. Kirjautuminen poliisin sähköiseen asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Yksityishenkilö voi hoitaa omia ilmoituksia normaalisti vahvan tunnistautumisen avulla (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti). Lisäksi yhdistyksen nimissä voi jättää ilmoituksen dekoaseista yksityisasioinnin puolelta, mutta muita yhdistyksiä koskevia aseilmoituksia voivat jättää vain yhdistyksen nimenkirjoittajat tai valtuuttamat henkilöt.

Jos ilmoitat ampuma-aseasioista yhdistyksen nimissä, on ilmoittajan oltava henkilö, jolla on oikeus edustaa yhdistystä tai yhdistys on valtuuttanut esimerkiksi asevastaavan tekemään ampuma-aseisiin liittyviä ilmoituksia. Lue lisää alla olevista linkeistä organisaation puolesta asioinnista sekä valtuuksien antamisesta.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572