Turvallinen metsästysammunta ja aseenkäsittely

Turvallinen metsästysammunta ja aseenkäsittely

Metsästyksessä ja aseenkäsittelyssä turvallisuus ja huolellisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä perusasioita malttia unohtamatta. Turvallisuus on myös asennekysymys: syövytä turvallinen aseenkäsittely selkäytimeen toistoilla ja harjoitteilla. 

Huolimaton toiminta aiheuttaa vaaratilanteita ja pahimmassa tapauksessa peruuttamatonta vahinkoa.

Katso animaatio metsästysturvallisuudesta

 

1. Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu

1. Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu

 

 

 

 

 

 

 

Älä koskaan oleta aseen olevan lataamaton. Tarkasta aseen tila jokaisen käsittelykerran aluksi ja noudata sen jälkeenkin muita sääntöjä.

Älä koske muiden aseisiin koskaan ilman lupaa.

Joka kerta, kun otat ampuma-aseen käsiisi, varmista ensimmäiseksi, että se on lataamaton taittamalla ase tai avaamalla lukko.

Aseissa, joissa et suoraan näe, onko patruunapesässä patruuna, opettele rutiiniksi sen varmistus. Tämän voit tehdä esimerkiksi katsomalla hylsynpoistoaukosta tai kokeilemalla sormella, onko piipussa patruuna.

Älä säilytä patruunoita lippaassa tai makasiinissa.

Älä ammu ns. tyhjiä laukauksia. Jos teet kuivaharjoittelua, käytä ns. klikkipatruunoita ja säilytä ne erillään oikeista patruunoista sekaannusten välttämiseksi.

Kun aseenkäsittely on päättynyt, toista alkurutiinit eli tarkasta patruunapesä, lipas ja taita ase kiinni tai sulje lukko. Huom. esimerkiksi pulttilukkoisen kiväärin lukkoa voidaan säilyttää aseesta erillään.

 

2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua (piippukontrolli)

2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua (piippukontrolli)

Aseella saa osoittaa vain kohteeseen (savikiekko,maalitaulu, riistaeläin), jonka ampumiseen olet henkisesti valmis, vaikka sitä ei olisikaan tarkoitus ampua. Tilannetta ei muuta edes se, että ase olisi lataamaton (katso sääntö 1). Piipun turvallinen suunta on kohti maata tai kohti taivasta.

Aseen piippu suunnataan ainoastaan maalialueelle tai metsästystilanteessa kohti riistaa, kun tausta on turvallinen ja ammuttava riistaeläin on suotuisassa ampumatilanteessa.

Piippukontrollin opettelussa auttaa, kun hallitset silmä-piippu-maali -tähtäyslinjan.

 

3. Pidä sormi pois liipaisimelta (sormikontrolli)

3. Pidä sormi pois liipaisimelta (sormikontrolli)

Pidä sormi suorana liipaisinkaaren ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes näet kohteen tähtäimessä. Tämän kohdan rikkomukset kattavat valtaosan aseella tapahtuvista vahingoista.

Kiekkoradalla sormi voidaan viedä liipaisimelle ja ase saa olla varmistamaton, kun valmiusasento on otettu ja ollaan juuri pyytämässä kiekkoa.

Kivääriradalla kannattaa sormi viedä liipaisimelle vasta kun ase on vaakatasossa kohti maalia tai liikkuvaa maalia seurataan.

Metsästyksessä sormi viedään liipaisimelle vasta kun ase on poskella, riistalaji on tunnistettu, varmistin on poistettu ja ampumapäätös on tehty.

 

4. Ole varma kohteesta

4. Ole varma kohteesta

Älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut. Varjoa, ääntä tai siluettia ei tule ampua, jos kohdetta ei voi nähdä kunnolla. Varmista myös tausta, jotta kohteen kokonaan läpäisevä luoti tai kohteeseen osumattomat haulit eivät aiheuta vaaraa.

Hämärässä metsästettäessä ole erityisen huolellinen siitä, että kyseessä on varmasti riistaeläin. Älä ammu pelkkää ääntä tai tunnistamatonta kohdetta.

• Käytä katselukiikaria riistan tunnistamiseen aina kun se on mahdollista. Esimerkiksi kyttäysmetsästyksessä valovoimaisilla katselukiikareilla on hyvä tarkkailla maastoa. Silmät eivät väsy niin helposti, etkä joudu osoittamaan aseella tunnistamatonta kohdetta (katso sääntö 2.).

Huomioi aina ennen laukaisupäätöstä, että tausta on turvallinen. Varmista etukäteen turvalliset ampumasektorit ja epäselvissä tapauksissa jätä ampumatta.

Huomioi muut luonnossa liikkujat, esim. marjastajat. Jos kohtaat muita ihmisiä maastossa, poista patruunat aseesta ja kerro heille metsästyksesi kulusta. Vaihda metsästysaluetta tarvittaessa.

Muista pitää ampumakulma turvallisena esim. sorsastuksessa tai fasaanien ajojahdissa. Alle 45 asteen vaakalaukaukset ovat vaarallisia. Haulien lentomatka on karkeasti 100 metriä x haulien läpimitta millimetreissä eli 3 mm haulit lentävät noin 300 metrin päähän.