Hankkeet

Hankkeet

Metsästäjäliitto on mukana useissa yhteiskunnallisesti merkittävissä hankkeissa joko yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeidemme tavoitteet ja sisällöt kytkeytyvät tiiviisti Metsästäjäliiton strategisiin tavoitteisiin ja vahvuuksiin. Erilaisissa hankkeissa edistetään metsästystä kehittämällä uusia toimintatapoja tai testaamalla uusia toimintamuotoja.

Tältä sivulta löydät merkittävimmät käynnissä olevat hankkeet ja sekä niihin liittyviä materiaaleja. Metsästäjäliiton hankkeita tukevat mm. maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Urlus-säätiö.