Valtiovarainvaliokunta on lisätalousarviokäsittelyssä lisännyt ympäristöministeriön valtionavustuksiin järjestöille ja ympäristönhoitoon 150 000 euroa vuodelle 2024, jonka se kohdentaa Suomen Metsästäjäliitolle käytettäväksi ympäristötöihin.

Metsästäjäliitolle valtionavustusta 150 000 euroa

12.12.2023 14:03
Valtiovarainvaliokunta on lisätalousarviokäsittelyssä lisännyt ympäristöministeriön valtionavustuksiin järjestöille ja ympäristönhoitoon 150 000 euroa vuodelle 2024, jonka se kohdentaa Suomen Metsästäjäliitolle käytettäväksi ympäristötöihin.

”Halusimme lisätä määrärahaa Suomen Metsästäjäliitolle. Korotimme aiemmin 100 000 euron määrärahan nyt 150 000 euroon. Tämä raha on tarkoitettu mm. vieraslajien torjuntaan ja vesilintujen hyväksi tehtävään kosteikkotyöhön. Metsästäjäliitto ja suomalaiset metsästäjät tekevät arvokasta ympäristö- ja riistanhoitotyötä. Lisäksi ohjaamme erillisen 100 000 euron rahoituksen villisikojen leviämistä ehkäisevään työhön, tavoitteena pienentää afrikkalaisen sikaruton leviämisriskiä”, toteaa valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden vastaava, kansanedustaja Timo Heinonen.

Luonnon kunnioittaminen on yksi Metsästäjäliiton keskeisistä arvoista ja pitää sisällään luonnon kestävän käytön, monimuotoisuuden vaalimisen sekä riistan- ja luonnonhoidon tukemisen ja edistämisen. Vastuullisen metsästyksen kautta luonnonvarojen kestävä käyttö toteutuu ympäristöä palvelevalla tavalla.

”Avustus on hieno osoitus siitä, että Metsästäjäliitto tunnustetaan nykyään virallisesti valtakunnallisesti merkittävänä sekä luonnonhoito- että nuorisotyötä tekevänä asiantuntijajärjestönä”, Metsästäjäliiton luonnon ja riistanhoidon päällikkö Ere Grenfors sanoo ja kiittää myönnetystä avustuksesta.

Riistanhoito on luonnon monimuotoisuuden hoitoa

Metsästäjäliitossa on edistetty vuosia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsästystä kosteikoilla eri tavoin. Kosteikkojen rakentaminen ja hoito parantaa luonnon kokonaismonimuotoisuutta, josta hyötyvät myös muut kuin riistalajit. Kosteikkotyön tukemisella autetaan myös Itämerta ja muita vesistöjä: vesistöjen tila paranee, rehevöityminen ja umpeenkasvu vähenee ja taantuvat vesilintulajit elpyvät.

Liitto auttaa jäsenseurojaan ampumaratojen ympäristölupaprosesseissa ja tarjoaa asiantuntemustaan ammuslyijyn korvaamiseen liittyvissä asioissa.