Euroopan metsästys- ja luonnonsuojeluliiton (FACE) tilaama selvitys osoittaa, että metsästys ja metsästysmuistojen kerääminen on Euroopassa laajalti hyväksyttyä.

Metsästys ja metsästysmuistot hyväksytään laajalti Euroopassa

24.01.2024 15:54
Euroopan metsästys- ja luonnonsuojeluliiton (FACE) tilaama selvitys osoittaa, että metsästys ja metsästysmuistojen kerääminen on Euroopassa laajalti hyväksyttyä.

YouGovin tekemä riippumaton otantatutkimus, johon vastasi yli 7000 eurooppalaista viidestä maasta osoittaa, että suurin osa eurooppalaisista hyväksyy metsästyksen tai suhtautuu siihen neutraalisti. Vain 23 prosenttia vastaajista vastustaa metsästyssaalista saatujen metsästysmuistojen keräämistä, kun taas 77 prosenttia joko hyväksyy sen tai suhtautuu asiaan neutraalisti.

Uusi tieto on jyrkästi ristiriidassa sen väitteen kanssa, jonka mukaan 85 % eurooppalaisista vastustaa metsästystä metsästysmuistojen saamiseksi. Kiistanalaiset tiedot ovat peräisin Humane Society Internationalin tutkimuksesta. Kyseisen tahon harhaanjohtava vaikuttaminen on johtanut siihen, että useat kansalliset parlamentit ovat aloittaneet toimet metsästysmuistojen tuonnin kieltämiseksi.

FACE:n presidentti Torbjörn Larsson toteaa asiasta:
”Päätöksentekijöiden on oltava tietoisia siitä, että eläinoikeusjärjestöt antavat jatkuvasti vääriä tietoja metsästyksestä päättäjille ja yleisölle. Nämä nyt saadut tiedot osoittavat, että yleisö tukee kestävästi säänneltyä metsästystä ja metsästysmuistojen keräämistä, mikä kyseenalaistaa vääriin tietoihin perustuvia aloitteita metsästysmuistojen maahantuonnin kieltämiseksi.”

Marraskuussa 2023 tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puolueeton yleinen mielipide metsästyksen yhteiskunnallisesta hyväksynnästä. Painopiste selvityksessä oli metsästysmuistojen (sarvet jne.) talteen ottamisessa ja keräämisessä sekä suojelua edistävän laillisen metsästyksen hyväksymisessä.

Nämä havainnot kyseenalaistavat sen suppean käsityksen, että metsästys kohdistuu vain metsästettävien eläinlajien metsästämiseen metsästysmuistojen saamiseksi, kuten eläinoikeusjärjestöt usein vääristellen viestivät.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) tiedotteessa todetaan, että "trofeemetsästys […] voi tuottaa erittäin tarpeellisia kannustimia ja tuloja valtiolle ja yksityisille maanomistajille, jotta nämä voivat ylläpitää ja ennallista luontoa osana maankäyttöä ja luonnonsuojelutoimia”.

Lue täältä FACE:n tiedote lähteineen ja raportti tutkimuksesta: FACE | New Survey Sheds Light on European Acceptance of So-Called “Trophy” Hunting

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat