Seuratoiminnan vakuutukset

Seuratoiminnan vakuutukset

Seuratoiminnan vakuutukset
Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenseuroille talkoovakuutuksen, seuratoiminnan vastuuvakuutuksen ja nuorisovakuutuksen lisämaksuttomana jäsenetuna. Nämä vakuutukset koskevat kaikkia liiton jäsenseuroja ilman erilliskuluja.

Vakuutuksista vastaa If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. 
Ifin asiakaspalvelu, vakuutukset ja vahingot 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16).

 

Turvallisesti talkoisiin

Metsästäjäliiton talkoovakuutus on jäsenetu, josta ei aiheudu jäsenille lisäkuluja. Se koskee jäsenpiirien ja -seurojen talkootyötä sekä muuta palkatonta työtä, kuten metsästysseuran riistapelto- tai torninrakennustalkoita sekä Metso-nuorisoleireillä ja Metsästäjäliiton metsästysampumakilpailuissa palkattomaan työhön osallistuneita henkilöitä ja talkoisiin liittyvien välittömien matkojen aikana sattuneita tapaturmia.

Edellä mainituissa tilaisuuksissa talkootyöhön osallistuneille aiheutuneet henkilövahingot korvataan seuraavasti:

 • Hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 3 000 euroa (ei omavastuuta)
 • Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 10 000 euroa
 • Tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 3 000 euroa

Vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Huom! Vakuutukset koskevat niitä jäseniä, jotka seura on ilmoittanut liiton jäseneksi. Tarkista, että ajantasaiset tietosi ovat jäsenrekisterissä.

Lue talkoovakuutuksen tarkat vakuutusehdot Ifin verkkosivuilta.

 

Kun seura joutuu korvausvastuuseen

Seuratoiminnan vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan vahinkoa seuran ulkopuoliselle. Korvattavia vahinkoja ovat henkilö- ja esinevahingot.
Korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkoa kohden on 504 564 euroa. Seuran omavastuu on 200 euroa jokaisessa vahingossa.

Vahingon tulee olla aiheutunut:

 • seuran toimintasuunnitelmaan perustuvasta tai vuosikokouksen, johtokunnan tai jaoston päätöksellä seuran nimissä tapahtuvasta toiminnasta
 • seuraan kuulumattomalle taholle

Seuratoiminnan vastuuvakuutus ei kata:

 • yksittäisille jäsenille omissa nimissään harrastaessa sattuneita vahinkoja
 • seuralle tai sen jäsenille itselleen aiheutettuja vahinkoja

Lue vastuuvakuutuksen tarkat vakuutusehdot ja esimerkkitapaukset Ifin verkkosivuilta.

 

Toiminta vahinkotilanteessa

 1. Säilytä malttisi ja toimintakykysi.
 2. Pelasta ensin ihmiset, sitten vasta omaisuus.
 3. Estä lisävahingot, varoita ja varjele.
 4. Hoida hälytykset. Tee tarvittavat ilmoitukset tapauksesta riippuen poliisille, palokunnalle, jne.
 5. Opasta pelastushenkilöstöä.
 6. Kerro tapaus seurasi johdolle, mikäli se on tapahtunut seuran toiminnoissa ja/tai sen nimissä.
 7. Ota yhteys Ifin korvauspalveluun puh. 010 514 3646:
 • Kerro, että kyseessä on Metsästäjäliiton seuratoiminnan vastuuvakuutuksella käsiteltävä vahinko. Vakuutusnumero SP1307958.2.1.
 • Pyydä täytettäväksi vahinkoilmoitus ja anna kaikki tiedot tapahtumasta.
 • Tee vahinkoilmoitus Metsästäjäliiton ja seurasi nimissä. Liitä siihen seurasi yhteystiedot ja nimenkirjoittajan allekirjoitus.
 • Nopeuta asian käsittelyä hankkimalla vahinkoilmoituksen liitteeksi piirisi toiminnanjohtajan todistus seurasi kuulumisesta Metsästäjäliittoon.
 • Varaudu selvityttämään mahdollinen oma korvausvelvollisuutesi syntyminen yksityishenkilönä tapahtumaan ja henkilökohtaisten vastuuvakuutustesi osuus vahinkojen korvaamisessa.

 

Nuorisovakuutus alle 29-vuotiaille

Metsästäjäliiton nuorisovakuutus koskee Suomessa vakinaisesti asuvia alle 29-vuotiaita. Se on voimassa Metsästäjäliiton, sen piirien ja jäsenseurojen järjestämien nuorisotapahtumien sekä lapsille- ja nuorille suunnatun harrastetoiminnan sekä niihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

Korvauksen ylärajat:

 • Hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 8 500 euroa (omavastuu 0 euroa)
 • Korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 45 000 euroa
 • Korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 2 500 euroa

Lue nuorisovakuutuksen tarkat vakuutusehdot Ifin verkkosivuilta.

Metsästäjäliiton jäsenet saavat Ifiltä tuntuvia etuja myös perheen vakuutusturvan parantamiseen.