Koti kaikille metsästäjille

Koti kaikille metsästäjille

Metsästäjiä lumisessa metsässä
Tavoitteemme on olla kaikkien metsästäjien ja metsästyksestä kiinnostuneiden yhteinen koti.

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut esimerkiksi kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutosten myötä. Meille Metsästäjäliitossa on tärkeää vaalia suomalaista eräkulttuuria ja kehittää metsästystä ja riistanhoitoa maassamme. Toivotamme tervetulleeksi kaikki uudet harrastajat. Jäsenyytesi on arvokas kannanotto metsästyksen puolesta. Jäseniä yhteisössämme jo noin 147 000! 

 

Tehtävämme:
Edistämme metsästystä sekä luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä

Päätehtävämme on edistää metsästystä. Suomalaisten metsästäjien edunvalvojana edesautamme kestävää metsästystä ja metsästysseuratoimintaa sekä koulutamme osaavia ja vastuullisia metsästäjiä.

Yhdessä voimme säilyttää metsästysharrastuksen luontaisena osana yhteiskuntaa ja tukea metsästysseurojen toimintaedellytyksiä muuttuvassa maailmassa. Nostamme esiin metsästyksen hyvinvointivaikutuksia ja metsästäjien arvokasta työtä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

 

Tavoite:
Koti kaikille metsästäjille!

Metsästys on osa yhteiskuntaa, ja suomalaiset metsästäjät vastuullisen metsästyksen edelläkävijöitä. Tulevaisuudessa haluamme olla kaikkien metsästäjien järjestö ja entistä vahvempi vaikuttaja metsästykseen liittyvässä luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevassa päätöksenteossa. Edistämme metsästyksen asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa – koko porukalla.

 

Metsästys on osa suomalaista arkea ja elämää

Tulevaisuuden Metsästäjäliitto edustaa aiempaa kattavammin kaikkia metsästäjiä. Jäsenet eivät ole enää ainoastaan metsästysseurojen jäseniä, vaan olemme kaikkien metsästystä harrastavien ja siitä kiinnostuneiden järjestö. 

Jäsentemme ja heidän perheidensä kautta asiantuntemuksemme palvelee satojen tuhansien suomalaisten yhteistä harrastusta sekä myös muita yhteiskunnan tarpeita. Tuomme yhteen metsästystä ja riistanhoitoa harrastavat yhteisöt ja ihmiset ja kasvamme siten yhä vahvemmaksi vaikuttajaksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutustu myös sivun oikeassa reunassa oleviin dokumentteihin:

  • Toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle
  • Strategia vuosille 2019-2023
  • Tavoiteohjelma vuosille 2019-2027