Metsästäjäliiton arvot

Metsästäjäliiton arvot

Talvisessa metsässä metsästäjiä
Metsästäjäliiton arvot ovat toimintamme omatunto ja ohjenuora. Ne viitoittavat jokapäiväistä toimintaamme ja periyttävät tärkeitä toimintaperiaatteita uusille harrastajille.

Luonnon kunnioittaminen

 • Kestävä käyttö
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Riistan- ja luonnonhoidon tukeminen

Meillä on sydän, joka sykkii luonnon tahtiin. Olemme luontoa kunnioittava järjestö: otamme toiminnassamme huomioon luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuuden. Jokainen metsästäjä voi osaltaan tukea riistan- ja luonnonhoitoa esimerkiksi osallistumalla kannanarviointiin ja -hallintaan sekä vieraslajien kontrollointiin.

 

Vastuullisuus

 • Eettisyys
 • Turvallisuus
 • Jatkuvuus

Vastuullisuus on käyntikorttimme. Edistämme eettistä ja turvallista metsästystä ja esimerkiksi metsästysammunnan koulutus- ja kilpailutoiminta tähtäävät tarkkoihin riistalaukauksiin. Metsästyskoirat ovat osa vastuullista metsästyskulttuuria. Monipuolisen suomalaisen metsästyskulttuurin jatkuvuus on meille ensiarvoista.

 

Yhteisöllisyys

 • Yhdenvertaisuus
 • Tasa-arvo
 • Yhdessä tekeminen

Meillä on oikea asenne. Toteutamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme. Haluamme olla kaikkien metsästäjien yhteinen etujärjestö ja ottaa kaikki mukaan toimintaan. Metsästyksellä on paljon hyvinvointivaikutuksia. Luonnossa liikkuminen ja yhdessä tekeminen parantavat harrastajien fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

 

Asiantuntijuus

 • Koulutus
 • Osaaminen
 • Yhteistyö

Tartumme asioihin ammattilaisen ottein. Olemme metsästyksen asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani, joka lisää koko jäsenistönsä osaamista koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla.

 

Eräkulttuurin vaaliminen

 • Eränkäynnin tietotaito
 • Suomalainen metsästyskulttuuri
 • Riistan hyödyntäminen

Meillä on yhteinen intohimo. Suomalaisen metsästyskulttuurin, monipuolisten metsästysmuotojen sekä eränkäynnin perinteiden vaaliminen on toimintamme ydin. Riistaa pyydämme hyötykäyttöön: ruuaksi, turkiksiksi ja nahoiksi.