Metsästäjäliitto esittää, että metsästäjät järjestäisivät valtakunnallisen susien, ilvesten ja ahmojen lumijälkien havainnointitempauksen viikonloppuna 27.-28. tammikuuta.

Metsästäjäliitto kannustaa suurpetojen havainnointiin

22.01.2024 08:00
Metsästäjäliitto esittää, että metsästäjät järjestäisivät valtakunnallisen susien, ilvesten ja ahmojen lumijälkien havainnointitempauksen viikonloppuna 27.-28. tammikuuta.

Metsästäjäliitto kannustaa metsästysseuroja ja metsästäjiä järjestämään suurpetojen jälkihavainnointia ja ilmoittamaan niistä paikallisille suurpetoyhdyshenkilölle tempausviikonloppuna 27.-28. tammikuuta. Suupetoyhdyshenkilöt varmistavat havainnot ja kirjaavat ne Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Tassu-havaintojärjestelmään. Jos lumi- ja sääolosuhteet eivät ole suotuisat, havainnointitempauksen varaviikonloppu on 3.-4. helmikuuta.

Tempauksen tarkoituksena on varmistaa, että susien, ilveksen ja ahman kanta-arvioon saadaan kerrytetyksi havaintoja. Metsästäjäliitto katsoo, että vaikka suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tällä hetkellä pysähdyksissä, on uskottava siihen, että suurpetojen metsästys on tulevaisuudessa mahdollista.

Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys voi onnistua vain, mikäli kanta-arviot osoittavat, että suurpetoja on metsästyksen mahdollistava määrä. Siksi on tehtävä jälkihavainnointia ja kerättävä susien jätöksiä DNA-näytteiksi.

Kansallisia lainsäädännön muutoksia tarvitaan

Metsästäjäliitto katsoo, että Suomessa tulee muuttaa suurpetolainsäädäntöä ja kehittää hallintoa, jotta paikalliset sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat otetaan suurpetojen metsästyksen luvituksessa ja oikeuskäsittelyssä huomioon. EU-komission susitiedotteessa 20. joulukuuta todettiin, että jäsenvaltioiden pitää hyödyntää luontodirektiivin poikkeamismahdollisuuksia.

Maa- ja metsätalousministeri Essayah on ilmoittanut, että maahan perustetaan kansallinen suurpetotyöryhmä. Metsästäjäliitto katsoo, että ryhmän tulee löytää lääkkeitä suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskevan lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseen. Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa suurpetojen kantamääritys ja metsästyksen perustelut laaditaan paikallistasolla lääneissä ja hallinnollisesti läänit yhdistävillä suurpetoalueilla. Maan oikeuslaitos on hyväksynyt suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen.

Työryhmässä tulisi Metsästäjäliiton mielestä kehittää myös suurpetojen kantojen arviointia ja kannanhoitosuunnitelmia. Tulee määritellä suurpetojen kannanhoitosuunnittelun periaatteet, tehdä esitys suurpetojen suotuisan suojelutason valtakunnallisiksi viitearvoiksi ja jyvittää viitearvojen määrät Suomen eri alueille. Tulee myös suunnitella, miten kanta-arviot tuotetaan nykyistä läpinäkyvämmin ja havaintoaineiston tuottajia motivoiden.

Metsästäjäliitto muistuttaa myös, että koirasusiongelma on edelleen ratkaisematta. Työryhmän tulisikin laatia lainsäädäntöesitys hybridisusien tai niitä sisältävien laumojen poistamiseksi. Laumassa mahdollisesti mukana olevat puhtaat sudet eivät saa estää koko lauman poistamista.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836