Ampumaratojen ympäristölupahanke

Ampumaratojen ympäristölupahanke

Ampumaratojen ympäristölupahanke
Suomen Metsästäjäliitto on mukana ampumaratojen ympäristölupahankkeessa. Ampumaratojen ympäristölupahanke sai alkunsa vuonna 2020, kun havaittiin, että uuden ympäristönsuojelulain voimassaoloaikana ampumaratojen ympäristölupaprosessit ovat vaikeuttaneet monien ratojen toimintaa. Haluttiin luoda asiantuntijavetoinen keskitetty ja järjestelmällisesti etenevä palvelu, jolla säästetään kaikkien resursseja ja helpotetaan myös luvittavien viranomaisten työtä.

Metsästäjäliiton lisäksi ampumaratojen ympäristölupahankkeessa ovat mukana Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto sekä Suomen ampumahiihtoliitto. Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö, Urlus-säätiö sekä Maanpuolustuksen kannatussäätiö. Nykyinen hankekausi kestää vuoden 2026 loppuun.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen keskiössä ovat ympäristö- tai muutoslupien hakeminen. Olemassa olevien ampumaratojen lisäksi on haettu ympäristölupia uusien ampumaratojen perustamiseen, autettu lupaehtojen täyttämisessä, maa-alueiden hankkimisessa ja rahoituksen hakemisessa sekä muissa ratojen toiminnan turvaamiseen liittyvissä asioissa.

Vuonna 2022 hankkeessa aloitettu työ suurempien muutosten saamiseksi aikaan ampumaratoja koskevassa sääntelyssä tulee jatkumaan entistä vahvemmin vuosina 2024–2026.  Hankkeen esittämät muutokset ampumaratojen vaatimissa luvissa ja lainsäädännössä tulisivat tarkoittamaan sitä, että ampumaratojen ympäristölupahankkeen työkenttä selkeytyisi ja myös ympäristöarviointi nopeutuisi, kun luvan hakeminen olisi objektiivinen ja ennakoitavissa oleva prosessi.

Vaikuttamistyö jatkuu myös intensiivisenä sen varmistamiseksi, että Euroopan komission pyrkimykset rajoittaa lyijyammusten käyttöä ampumaradoilla eivät etene.

Kaikki ulkona sijaitsevat ampumaradat tarvitsevat ympäristöluvan

Ympäristölupa vaaditaan kaikilta ulkona sijaitsevilta ampumaradoilta, joskin lain tarkoittamille vähäisille ampumaradoille, joilla ei ammuta haulikolla ja jotka eivät sijaitse pohjavesialueella, riittää ilmoitusmenettelyyn pohjautuva lupaprosessi. Ilmoitusmenettelyn takia on tosin tehtävä ympäristölupahakemusta vastaavaa selvitystyötä. Ampumaratojen ympäristölupia myöntävät siviiliratojen osalta pääasiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.

Hankkeen kohderyhmä ja luvan hakemisen kustannukset

Palvelu on tarkoitettu Suomen Ampumaurheiluliittoon, Suomen Metsästäjäliittoon, Reserviläisliittoon ja/tai Suomen Reserviupseeriliitoon sekä Suomen Ampumahiihtoliittoon kuuluvien seurojen sekä riistanhoitoyhdistysten ylläpitämille radoille.

Kustannukset

  • Ympäristölupahanke 500 € + matkakulut (lupaprosessin kestosta riippumatta)

  • Mahdolliset tutkimukset (esimerkiksi pinta- ja pohjaveden näytteenotot)

  • Mahdollinen meluselvitys ja mahdollinen meluntorjuntasuunnitelma

  • Viranomaisen perimä luvan käsittelymaksu (kuntakohtainen, vaihtelee arviolta 1 500–5 000 € välillä)

Kun lupaprosessi aloitetaan, radalle tehdään ensimmäiseksi esiselvitys ja tutkimustarvearviointi, jonka perusteella pystytään alustavasti arvioimaan mitkä ovat radan mahdolliset merkittävät vaikutuskohteet. Mikäli tutkimustarvearvioinnin perusteella on tarpeen tehdä lisätutkimuksia, useimmiten ne ovat pinta- ja/tai pohjavesiselvityksiä. Tämän lisäksi arvioidaan tarvetta laatia meluselvitys.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Tuomas Pelkonen
Tuomas Pelkonen
ympäristöasiantuntija
+358 50 524 0555