EU-komission tänään julkistama esitys, jonka tavoitteena on alentaa suden suojelutasoa, on Metsästäjäliitolle tervetullut uutinen.

Komission suden suojelutasoa alentava linjaus tärkeä – kansallisia toimia tarvitaan siitä huolimatta

20.12.2023 17:01
EU-komission tänään julkistama esitys, jonka tavoitteena on alentaa suden suojelutasoa, on Metsästäjäliitolle tervetullut uutinen.

- EU:n linjanmuutos osoittaa, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tärkeää suurpetokantojen ylläpitämiseksi sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla samalla, kun varmistetaan suurpetojen suojelu. Metsästäjäliitto ja metsästäjien EU-etujärjestö FACE ovat pitkään vaatineet suden suojelustatuksen muutosta. Komissio on lopultakin ja vuosien työmme jälkeen ottanut viestin vastaan, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Suomen on määriteltävä sudelle kansallisesti hyväksyttävä suotuisan suojelun taso, jotta suden metsästys voidaan varmistaa niin nykyisen kuin mahdollisesti muuttuvan suojeluluokituksen olosuhteissa.

- Komission esitys Bernin sopimuksen pysyvälle komitealle ja sen jälkeinen EU:n luontodirektiivin muutos vie yhteensä vähintäänkin kaksi vuotta. Vasta vuoden päästä joulukuussa 2024 on seuraava Bernin sopimuksen komitean kokous, jossa suden suojelutason alentamista voidaan käsitellä. Sen jälkeen on vielä saatava aikaiseksi luontodirektiivin liitesiirto. Nopein toimi komissiolta olisi nyt muuttaa luontodirektiivin soveltamisohjetta tämän päivän kannanoton mukaiseksi, kiirehtii Hallenberg.

Kansallisia toimia tarvitaan

Metsästäjäliitto muistuttaa, että komission linjanmuutos koskee vain sutta. Karhun ja ilveksen suojelustatukseen ei ole esitetty muutosta.

- Metsästäjäliiton mielestä Suomessa olisi muutettava suurpetolainsäädäntöä ja kehitettävä hallintoa, jotta paikalliset sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat otetaan suurpetojen metsästyksen luvituksessa ja oikeuskäsittelyssä huomioon. Paikallisuuden huomioimisesta puhui myös korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kuusiniemi aiemmin joulukuussa.

Komission tämän päivän susitiedotteessa muistutettiinkin, että jäsenvaltioiden pitää hyödyntää luontodirektiivin poikkeamismahdollisuuksia. Esitys suden suojelustatuksen muuttamisesta on tärkeä EU:n linjanmuutos ja sen merkitystä korostaa, että tiedotteen ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja von der Leyen, ympäristökomissaari Sinkevičiusja ja maatalouskomissaari Wojciechowski.

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Tuomas Hallenberg
Tuomas Hallenberg
puheenjohtaja
+358 40 528 6069
Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836