Metsästäjäliitto avustaa juridisella perustelutekstillä metsästäjiä, jotka ovat hakemassa poikkeuslupaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen.

Susilupien hakemisella kiire - Metsästäjäliitto avustaa suden kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupien hakijoita juridisella perustelulla

15.12.2023 10:56
Metsästäjäliitto avustaa juridisella perustelutekstillä metsästäjiä, jotka ovat hakemassa poikkeuslupaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen.

Metsästäjäliiton yhteistyöjuristi on laatinut luvan hakijoiden käyttöön yleisluontoisen juridisen perustelutekstin, jota kannattaa mahdollisuuksien mukaan vielä täydentää kyseisen alueen yksityiskohtaisilla lisätiedoilla.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi 8.12.2023 susiasetuksen, jonka mukaan suden metsästykseen saa myöntää enintään 28 poikkeuslupaa poronhoitoalueen ulkopuolella. Asetus mahdollistaa metsästysluvan myöntämisen myös kannanhoidollisella perusteella, mikäli tapauskohtaiset edellytykset sille täyttyvät.

Poikkeuslupien hakemisella on jo kiire. Suden metsästyksen takaraja on käytännössä helmikuun puolivälissä, jotta susien lisääntymistä ei häiritä, vaikka suden virallinen poikkeuslupaan perustuva metsästysaika on maaliskuun loppuun asti. Luvan voimaantuloa edeltää kuukauden valitusaikaa. Siten, jos poikkeuslupahakemuksen jättää vasta esimerkiksi vuoden vaihteessa, ja lupa nopeastikin myönnettäisiin, tehokasta metsästysaikaa jää jäljelle pari viikkoa edellyttäen, että lupa on Suomen riistakeskukselta saatu eikä sitä ole hallinto-oikeus pannut valitusten vuoksi toimeenpanokieltoon. Lupia käsitellään riistakeskuksessa sitä mukaa kun niitä haetaan.

Lataa perusteluteksti Word-muodossa >>