Metsästys sopii kaikille

Metsästys sopii kaikille

Viimeisten vuosikymmenten aikana metsästys on muuttunut harrastukseksi, jota harrastaa suuri joukko suomalaisia. Naisten määrä lisääntyy jatkuvasti ja metsästys voidaan aloittaa nuorena tai myös varttuneemmalla iällä. Laaja harrastajakunta varmistaa harrastuksen jatkuvuuden, se auttaa metsästystä sopeutumaan muuttuvaan yhteiskuntaan. Se myös muuttaa perinteistä ajattelua metsästyksestä, kun ihmiset lähtevät harrastamaan entistä muonipuolisimmin arvoin ja tavoittein. 

Metsästysharrastukseen ”kasvamisen” rinnalle on noussut monia erilaisia polkuja ja syitä metsästyksen aloittamiseen. Metsästys on aikaisempaa enemmän ja myönteisemmin kuvattuna esillä eri medioissa, joten yhä useammin harrastuksesta kiinnostuvat myös ihmiset, joilla ei ole ollenkaan aikaisempaa kytköstä harrastukseen.