Liikuntalajit

Liikuntalajit

Hirvenhiihto, hirvenjuoksu ja hirvikävely

Hirvenhiihto

Hirvenhiihto parantaa fyysistä kuntoa ja kehittää metsästyksessä vaadittavaa tarkkuutta. Laji sopii kaikille. Ikäkään ei ole esteenä, sillä sarjoja on alle 13-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin.

Hirvenhiihtoon kuuluu kolme osalajia:

  • Hiihto: 7–9 km lenkki hiihdetään helpohkossa maastossa perinteisellä tyylillä. Hiihtomatkaa voidaan lyhentää 2 km nuorimpien (enintään 16 v) ja iäkkäimpien (naiset yli 65 ja miehet yli 70 v) kilpailijoiden osalta. Kilpailuvuonna enintään 16 vuotta täyttävät tytöt ja pojat sekä vähintään 65 vuotta täyttävät naiset ja 80 vuotta täyttävät miehet säilyttävät aseen hiihtosuorituksen ajan asetelineessä. Muissa sarjoissa ase kuljetetaan mukana hiihtomatkalla. Hiihtopisteet määräytyvät aikaerosta sarjan tai ikäryhmän nopeimpaan hiihtäjään. Maksimi on 300 pistettä.
  • Etäisyyden arviointi: Etäisyyden arviointi on tärkeä taito, sillä luonnossa ampumamatka ei ole tiedossa. Kilpailija arvioi maastossa etäisyyttä kahteen 50–200 m päähän sijoitettuun hirvenpääkuvioon. Maksimi on 300 pistettä, ja jokainen virhemetri vähentää tulosta kahdella pisteellä.
  • Ammunta: Hiihtotaipaleen jälkipuoliskolla ammutaan 10 laukausta pystyasennosta, 100 metrin matkalta, suomalaisen hirvitaulun keskiöön. Kilpailuvuonna enintään 13 vuotta täyttävät tytöt ja pojat saavat käyttää tukea ampuessaan. Ampuma-aseena käytetään metsästyskäyttöön hyväksyttyä rihlattua ruutiasetta. Esimerkiksi pienoiskiväärillä voi ampua kaikissa sarjoissa. Tähtäinlaitteet ovat vapaat. Maksimi on 600 pistettä, eli ampumatulos x 6.

Kilpailun tulos saadaan laskemalla hiihdon, arvioinnin ja ammunnan pistemäärät yhteen. Maksimi on 1200 pistettä.

Hirvenhiihtoviesti

Hirvenhiihdon viestikilpailussa kilpaillaan 3–4 hengen seura- tai piirijoukkueissa. Hiihtomatka on 3–4 km. Arviointitehtäviä on yksi ja ammunnassa ammutaan 5 laukausta ampumahiihtotaulun kaltaiseen tauluun. Yli 5 m arviointivirhe ja ohilaukaukset merkitsevät aina sakkokierroksia, jotka kukin kilpailija kiertää omalla osuudellaan.

Hirvenhiihtely

Hirvenhiihtely on talvinen versio hirvikävelystä. 

Hirvehiihtelyssä on kolme osalajia; hiihto, arviointi ja ammunta. Hirvenhiihtelyssä hiihdellään perinteisellä tyylillä hiihtoreitti omaan tahtiin, hiihtoaikaa ei mitata. Reitin varrella suoritetaan etäisyyden arviointi neljään hirvenpääkuvioon, jotka ovat 50 - 200 metrin etäisyydellä. Reitin jälkipuoliskolla ammutaan 10 laukausta pystyasennosta, 100 metrin matkalta hirvitaulun keskiöön.

Kilpailun tulos saadaan laskemalla etäisyyden arvioinnin ja ammunnan pisteet yhteen. Maksimitulos on 1200 pistettä (600 +600).

Hirvenjuoksu

Hirvenjuoksu soveltuu erinomaisesti metsästäjien fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja tarkkuuden harjoittamiseen. Se sopii kaikille, ja ikäsarjojakin löytyy laajasti.

Hirvenjuoksuun kuuluu kolme osalajia:

  • Juoksu: Juoksumatka on 4–5 km maastoradalla. Matkaa voidaan lyhentää 1 km nuorimpien (enintään 16 v) ja iäkkäimpien (naiset yli 65 ja miehet yli 70 v) kilpailijoiden osalta. Asetta ei kanneta mukana, vaan se säilytetään ampumapaikan asetelineessä. Juoksupisteet määräytyvät aikaerosta sarjan tai ikäryhmän nopeimpaan. Maksimi on 300 pistettä.
  • Etäisyyden arviointi: Etäisyyden arviointi on tärkeä taito, sillä luonnossa ampumamatka ei ole tiedossa. Kilpailija arvioi maastossa etäisyyttä kahteen 50–200 m päähän sijoitettuun hirvenpääkuvioon. Maksimi on 300 pistettä, ja jokainen virhemetri vähentää tulosta kahdella pisteellä.
  • Ammunta: Juoksutaipaleen jälkipuoliskolla ammutaan 10 laukausta pystyasennosta, 100 metrin matkalta, suomalaisen hirvitaulun keskiöön. Kilpailuvuonna enintään 13 vuotta täyttävät tytöt ja pojat saavat käyttää tukea ampuessaan. Ampuma-aseena käytetään metsästyskäyttöön hyväksyttyä rihlattua ruutiasetta. Esimerkiksi pienoiskiväärillä voi ampua kaikissa sarjoissa. Tähtäinlaitteet ovat vapaat. Maksimi on 600 pistettä, eli   ampumatulos x 6.

Hirvenjuoksukilpailun tulos saadaan laskemalla juoksun, arvioinnin ja ammunnan pistemäärät yhteen, maksimi on 1200 pistettä.

Hirvenjuoksuviesti

Hirvenjuoksun viestikilpailussa kilpaillaan 3–4 hengen seura- tai piirijoukkueissa. Juoksumatka on 2-3 km. Arviointitehtäviä on yksi ja ammunnassa ammutaan 5 laukausta ampumahiihtotaulun kaltaiseen tauluun. Yli 5 m arviointivirhe ja ohilaukaukset merkitsevät aina sakkokierroksia, jotka kukin kilpailija kiertää omalla osuudellaan.

Hirvikävely

Hirvikävely on saavuttanut suuren suosion metsästysammunnan harrastajien keskuudessa.                                                                      

Hirvikävelyssä on kolme osalajia; kävely, arviointi ja ammunta. Hirvikävelyssä kierretään maastoon merkitty reitti omaan tahtiin, kävelyaikaa ei mitata. Kävelyreitin varrella suoritetaan etäisyyden arviointi neljään hirvenpääkuvioon, jotka ovat 50 - 200 metrin etäisyydellä. Kävelyreitin jälkipuoliskolla ammutaan 10 laukausta pystyasennosta, 100 metrin matkalta hirvitaulun keskiöön.

Kilpailun tulos saadaan laskemalla etäisyyden arvioinnin ja ammunnan pisteet yhteen. Maksimitulos on 1200 pistettä (600 +600).