Mallisäännöt

Mallisäännöt

Metsästäjäliitto tarjoaa käyttöönne ennakkotarkastetun mallisääntöpohjan. Voitte hyödyntää sitä seuraa perustaessa tai sääntöjen päivittämisen tukena.

Metsästäjäliitto tarjoaa käyttöönne PRH:ssa ennakkotarkastetun mallisääntöpohjan. Mallisäännön ennakkotarkastus on voimassa 25.6.2022 asti ja hinnanalennuksen sekä nopeamman käsittelyn saa muuttamatta sääntöjä perustietoja lukuun ottamatta ja ilmoittamalla ennakkotarkastuksen diaarinumeron 2020/521374Y.

Katso patentti- ja rekisterihallituksen hinnat tästä.

Huomaa, että mallisääntöjen ammunnan harjoittamiseen liittyvät maininnat tekevät seurastanne yhdistyslain 4 §:n mukaisen luvanvaraisen yhdistyksen, jolla on oltava aluehallintoviraston (AVI) lupa. Jos käytössä olevissa säännöissänne ammunta mainitaan, asia on kunnossa. Muutoin lupaa tulee hakea AVI:ta ennen PRH:ta tai käyttää sääntöjä, joissa ammuntaa ei mainita. Katso ohjeet AVI:n ampumayhdistysten perustamislupa -sivulta.

Ennakkotarkastettu metsästysseuran mallisääntö (Word-tiedostona)

Sääntöpohja hirvenmetsästykselle. Selkeät säännöt vähentävät ristiriitatilanteiden syntymistä.

 

Tarkastuta sääntömuutokset Metsästäjäliitossa

Metsästäjäliiton jäsenseurana voitte lähettää sääntönne liittoon tarkastettavaksi ennen Patentti- ja rekisterihallitukseen lähettämistä. (Korosta mallisäännöistä poikkeavat kohdat punaisella).

 

Pidä seuranne säännöt ajantasalla

Tarkista, että seuranne säännöissä olevat kotikunta ja kotilääni ovat kunta- ja läänimuutosten jälkeen oikein. Päivitä muuttuneet tiedot tekemällä sääntömuutos seuran yleisessä kokouksessa.

Muista myös tarkistaa, että seuran nimenkirjoittajien tiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla. Lisätietoa saat patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

 

Jägarförbundets modellstadgar gör det lättare att grunda en jaktförening

Jägarförbundet erbjuder er förhandsgranskade modellstadgar att användas som mall. Ni kan utnyttja dem vid grundandet av en förening eller som stöd för en uppdatering av stadgarna.

Genom att använda modellstadgarna får ni era stadgar godkända hos Patent- och registerstyrelsen förmånligare än normalt. (Se Patent- och registerstyrelsens priser här).

Observera att omnämnande av övning i bruk av skjutvapen i modellstadgarna gör er förening till en förening underkastad tillståndsplikt enligt 4 § föreningslagen, som ska ha tillstånd av regionförvaltningsverket (RFV). Om er verksamhet endast omfattar jakt, behöver ni inte detta omnämnande och inte heller tillstånd av RFV.

Om det finns omnämnanden i anslutning till skytteverksamhet i stadgarna för en tidigare bildad förening, har föreningen sannolikt redan tillstånd. När ni bildar en ny förening eller omvandlar er till en förening som kräver tillstånd, ska ni ansöka om tillstånd av RFV innan ni sänder stadgarna till Patent- och registerstyrelsen. Det är inte svårt att ansöka om tillstånd, men det kostar behandlingsavgiften. Se anvisningarna på RFV:s sida om tillstånd att bilda en förening vars verksamhet omfattar övning i bruk av skjutvapen.

Modellstadgar för jaktförening som bedriver skytteverksamhet

Modellstadgar för jaktförening (icke skytteverksamhet)

Ungdomsvänliga modellstadgar för jaktförening, som vill anta ungdomsmedlemmar

Jägarförbundet ingår i PRH:s förbundsfil, genom att använda den får en förening som tar i bruk modellstadgar som sådana beslutet i försnabbad ordning. Anvisningar om hur man ska använda förbundsfilen här.


Håll er förenings stadgar ajour

Kontrollera att hemkommun och hemlän är korrekta i era stadgar efter kommun- och länsreformerna. Uppdatera ändrade uppgifter genom att göra en stadgeändring på föreningens nästa föreningsmöte.

Kom också ihåg att kontrollera att undertecknarnas uppgifter är ajour i föreningsregistret. Du får mer information på patent- och registerstyrelsens sidor.


Låt Jägarförbundet granska stadgeändringarna

Som medlemsförening i Jägarförbundet kan ni sända era stadgar till förbundet för att granskas innan ni sänder in dem till Patent- och registerstyrelsen. (Framhäv de punkter som avviker från modellstadgarna med rött). Hos Patent- och registerstyrelsen kostar påpekanden av fel.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 503 315 330