Ajankohtaista sudesta

SUDEN KANNANHOITO EDELLYTTÄÄ LAILLISTA SUDENMETSÄSTYSTÄ

Metsästäjäliitto tukee objektiivista, tieteellistä suurpetojen kannanhoitoa sekä puolueetonta tiedonvälitystä sidosryhmien välillä. Liitto pitää kestävää, laillista metsästystä oleellisena osana suden kannanhoitoa.

Metsästäjäliitto oli aktiivisesti luomassa suden kannanhoitosuunnitelmaa Suomeen. Alkuvuodesta 2018 Metsästäjäliitto kuitenkin irtisanoutui tavasta toteuttaa nykyistä kannanhoitosuunnitelmaa. Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien edelle nousi juridiikka tulkintoineen, ja hyvin perusteinkin haetut poikkeusluvat kaatuivat valituksiin.

Liitto haluaa kuitenkin jatkossakin osallistua aktiivisesti suden kannanhoidon kehittämiseen. Pitkällä aikavälillä liiton tavoitteena on suden siirtäminen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Tämä mahdollistaisi joustavamman kannanhoidon sekä tehokkaamman puuttumisen ongelmia aiheuttaviin yksilöihin.

SUDEN KANNANARVIOINTIA ON KEHITETTÄVÄ

Susikannan koko voi vaihdella hyvin paljon vuoden aikana. Tämä tulee ottaa huomioon kannanarviointia tehtäessä. Tällä hetkellä päätösten pohjana käytetään lähes vuoden vanhaa tietoa ajalta ennen kevään pentueiden syntymistä. Sen jälkeen on muodostunut useita uusia laumoja ja syntynyt uusia pentueita, mikä pitäisi näkyä lupapäätöksissä. Luonnonvarakeskus on myös todennut, että koska kannanarviointimenetelmä on muuttunut, arviot eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin.

Metsästäjät ovat Metsästäjäliiton kannustuksesta tehneet aktiivista suurpetojen havainnointia Tassu-järjestelmään ja osallistuneet susien DNA-näytteiden keräykseen. Tätä on tärkeä jatkaa, sillä Tassu-havainnot toimivat yhä kanta-arvion ja poikkeuslupien myöntöperusteina. Myös poliisit hyödyntävät havaintoja lupaharkinnassaan. Liitto ei tue SRVA- tai Tassu-lakkoja, koska niistä on pelkästään haittaa tavoitteisiin pääsyssä.

Metsästäjäliitto katsoo luottamuksen parantamisessa olevan yhä kehitettävää kentän ja tutkimuksen välillä, ja edellyttää suden kannanarviointiin lisää läpinäkyvyyttä.

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO TUKEE JÄSENISTÖÄ LUPA-ASIOISSA

Metsästäjäliitto järjestää jäsenistölleen neuvontaa susien poikkeuslupien hakemisessa ja lakiapua kielteisistä lupapäätöksistä tehtäviin valituksiin.

Susiin liittyvät uutiset

Eurooppalaiset metsästäjät vaativat kansallista päätäntävaltaa susiasioihin
05.07.2018 klo 08:01
Susilaumojen määrä on kasvanut ja hoitosuunnitelmaa päivitetään yhteistyössä
07.06.2018 klo 13:37
Luken arvion mukaan susilaumojen määrä on noussut. Metsästäjien havainnointi on erittäin tärkeää kanta-arvion tuottamisessa. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta asetusta sudenmetsästyksestä ja käynnistää kannanhoitosuunnitelman päivityksen.
Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – voita termospullo
05.06.2018 klo 08:09
Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt tänään tiistaina 5.6. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 19.6. mennessä ja osallistut Metsästäjäliiton logolla varustetun termospullon arvontaan.
Käyttäjän heli.siitari kuva
Susi meillä ja muualla
Heli Siitari
04.06.2018 klo 08:40

Osallistuin viime viikolla eurooppalaisen edunvalvontajärjestömme FACEn nimissä eurooppalaisen suurpetofoorumin (EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores) kokoukseen Brysselissä. Olen ollut aikaisemminkin foorumin kokouksissa edellisen työnantajani luottamustoimessa, viimeksi pari vuotta sitten. 

Käyttäjän tuomas.hallenberg kuva
Susiasiaa, toimintaa ja toimenpiteitä
01.06.2018 klo 08:35

Keskustelu susista jatkuu kiivaana ja me teemme työtä susiasian ratkaisemiseksi hartiavoimin. On selvää, että asian puskeminen vie aikaa. Arvioin, että olemme saaneet toiminnallamme ainakin kansainvälisesti tilanteemme näkyville EU:ssa. Tarvitaan malttia ja taitoa saada asiaan kestäviä ratkaisuja. 

Käyttäjän heli.siitari kuva
Faktaa ja fiktiota suurpedoista ja suomalaisesta metsästyksestä
Heli Siitari
23.04.2018 klo 12:36

Olin maaliskuun alkupuolella kuuntelemassa europarlamentikko Sirpa Pietikäisen johtaman Animal Welfare and Conservation -ryhmän tilaisuutta Euroopan parlamentissa. Luovutimme komissiolle Metsästäjäliiton vastineen Luonto-Liiton komissiolle esittämään raporttiin susien metsästyksestä sosiaalisin ja taloudellisin perustein tapahtuvalla poikkeuslupamenettelyllä.