Vieraslajiasioiden neuvottelukunta muistuttaa, että koirasusi on haitallinen vieraslaji. Koirasudet tulee poistaa luonnosta mahdollisimman nopeasti, koska ne ovat vakava uhka Suomen susikannan suojelulle.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta: Koirasusi on haitallinen vieraslaji ja uhka Suomen susikannalle

08.07.2024 13:58
Vieraslajiasioiden neuvottelukunta muistuttaa, että koirasusi on haitallinen vieraslaji. Koirasudet tulee poistaa luonnosta mahdollisimman nopeasti, koska ne ovat vakava uhka Suomen susikannan suojelulle.

Riski siihen, että uudet koirasusisukupolvet hakeutuvat uusille reviireille ja pariutuvat susien kanssa on korkea.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta kannustaa välittämään tietoa epäillyistä koirasusista paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle sekä Suomen riistakeskukselle.

Lue koko vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tiedote vieraslajit.fi