Villisika ja ASF

Villisika ja ASF

Villisika uros
Metsästäjien tulee olla tarkkana villisikojen kanssa ja huolehtia siitä, että ASF-riski pysyy pienenä.

Metsästäjäliiton mukaan villisikakanta tulee pitää aktiivisella metsästyksellä pienenä. Villisika aiheuttaa tällä hetkellä suuria riskejä maataloudelle ASF:n eli afrikkalaisen sikaruton leviämisuhan takia.

Kannan keskimääräinen koko

Kannan keskimääräinen koko oli noin 3 100 villisikaa tammikuussa 2022. Pääasiallinen alueellinen levinneisyys vastaa edellisiä vuosia, eniten villisikoja on edelleen itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueilla.

Saalismäärä

1.8.2020–31.7.2021 1 343
1.8.2019–31.7.2020 1 211

 

ASF

Villisian kuuluessa suurriistaan sen metsästys vaatii läpäistyn ampumakokeen ja asettaa tiettyjä vaatimuksia käytettävälle aseelle.

Afrikkalainen sikarutto uhkaa paitsi luonnonmukaista villisikakantaa myös koko siankasvatusta elinkeinona. Yksikin Suomessa havaittu tautitapaus vaarantaisi koko suomalaisen sianlihan viennin. Afrikkalainen sikarutto on EU:ssa ja Suomessa lakisääteisesti vastustettava eläintauti. ASF:n vastustaminen perustuu Ruokaviraston tekemiin riskinarvioihin. Koska afrikkalainen sikarutto leviää myös sikatuotteiden välityksellä, taudilla on suuria vaikutuksia sianlihan kauppaan. Mikäli ASF-tartunta todetaan maastossa, sen vuoksi määrätään rajoitusvyöhyke, joka vaikuttaa myös muuhun kun villisian metsästykseen.

Loukkaantunut villisika on vaarallinen

Jos ajat kolarin karhun tai villisian kanssa, älä nouse ulos autosta kolaripaikalla. Loukkaantunut karhu tai villisika on ihmiselle hengenvaarallinen. Jos autolla voi edelleen ajaa, etene parisataa metriä eteenpäin tietä pitkin ja merkitse paikka. Katso tarkka matka auton välimatkamittarista ja kerro etäisyys poliisille. Jos autolla ei voi ajaa, kytke hätävilkut ja soita poliisille numeroon 112. Ainoastaan jos tilanne on hengenvaarallinen auton sisällä on sieltä syytä poistua. 

Katso video: villisika ja afrikkalainen sikarutto

Katso videoita

Villisian nylky, suolistus ja paloittelu

Villisikanäytteiden otto: ASF ja kohtu

Trikiini

Villisiat iltahämärissä

Lue lisää Jahtimediasta

Milloin villisikaa saa metsästää?

Ympäri vuoden. Naarasta, jolla on porsaat, ei saa tappaa 1.3.–31.7.

Missä villisikaa saa metsästää?

Villisialla ei ole muita aluerajoituksia, kuin vaatimus alueen metsästysoikeudelle tai metsästysoikeuden haltijan luvalle metsästää.

Huom! Jos metsästysvuokrasopimus on tehty vain hirvieläimille, villisikaa ei saa ko. alueella metsästää. Villisika suositellaan päivitettävän vajaisiin vuokrasopimuksiin.

Millä villisikaa saa metsästää?

Kiväärillä, joka täyttää hirvivaatimukset, eli vähintään 9 gramman luoti, osumaenergia 100 metrin päässä vähintään 2 700 joulea tai 10 gramman luodilla vastaavasti vähintään 2 000 joulea. Lisäksi sallittuja ovat haulikon täyteiset ja metsästysjouset.

Tarvitaanko villisian metsästämiseen ampumakoetta?

Ampumakoe tulee olla suoritettu kiväärillä tai jousella villisikaa metsästävällä.

Mitä pitää tehdä, kun on saanut villisian saaliiksi?

Villisiasta tehdään saalisilmoitus, joka tapahtuu joko Riistakeskuksen lomakkeella tai sähköisesti Oma riista -palvelun kautta. Lisäksi villisiasta otetaan näytteet. Ilmoituksessa ilmoitetaan saajan nimi, metsästäjänumero, yhteystiedot ja saaliista sukupuoli, ikä, pyyntiaika ja -paikka.

Mitä tehdä, jos villisika haavoittuu metsästettäessä tai kolarissa?

Haavoittunut villisika tulee pyrkiä lopettamaan viivytyksittä, mutta huolehtien turvallisuudesta. Haavoittuneena metsään jääneestä villisiasta on ilmoitettava poliisille. Vaatimus ei ota kantaa villisian kokoon, mutta poliisin ja SRVA:n on hyvä tietää, onko kyseessä porsas vai aikuinen yksilö.

Kuka metsästysseurassa päättää, miten villisikaa metsästetään?

Metsästysseuran vuosikokous tai hallitus, riippuen säännöistä kumpi, voi päättää metsästystavoista. Määräyksissä on varottava rajoituksia, jotka rikkovat yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi lain sallimaa metsästysvälinettä tai tietyn koirarodun käyttämistä ei voi kieltää. Metsästystapa sen sijaan voidaan määrätä tapahtuvaksi vain yhteisjahtina tai kytiksenä. Ilman painavia perusteluita jahtimuotoja ei ole kuitenkaan suositeltavaa rajoittaa.

Miten villisikasaalis jaetaan?

On yleistä, että saalis kuuluu ampujalle. Yhdistys kokouksessaan tai seurue yhteisesti voi päättää myös muunlaisesta jakamisesta.

Voiko villisianlihaa myydä ja mitä vaatimuksia myynnille on?

Villisian lihaa voi myydä, mutta eläimestä on ennen lihan antamista saatava trikiinitulokset. Ruho voidaan toimittaa suolistamattomana, mutta jos se myydään osina, tulee käsittelypaikasta olla vähintään elintarvikehuoneistoilmoitus.

Pitääkö villisian ajojahdissa olla metsästyksenjohtaja?

Villisian metsästyksessä ei tarvita metsästyksenjohtajaa.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat