Vildsvinsprojektet

Vildsvinsprojektet

viltsvin
I det tvååriga projektet som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet utbildas jägare i att förvalta vildsvinsstammen och minska risken för ASF.

Med projektet ska jägarnas förutsättningar för en effektiv reglering av vildsvinsstammen förbättras. Målet är att de jägare som deltagit i projektet ska ha tillräckliga kunskaper om effektiv och säker jakt på vildsvin, samt om säker hantering av bytet. Jägarförbundet genomför därmed projektet i samarbete med Livsmedelsverket.

Enligt Jägarförbundet ska vildsvinsstammen hållas liten genom aktiv jakt. Vildsvinet medför för närvarande stora risker för jordbruket på grund av hotet om spridning av ASF, det vill säga afrikansk svinpest.

Stammens genomsnittliga storlek

Januari 2021:  ca 3 400 vildsvin

Fångstmängd:

1.8.2020–31.7.2021

1 343

1.8.2019–31.7.2020

1 211

 

Utbildning av jägare

Att utbilda jägarna är nödvändigt eftersom vildsvinet är en nykomling i Finland och därför saknas det tillsvidare erfarenhet av vildsvinsjakt i den största delen av Finland. Endast i närheten av den sydöstra gränsen finns det något mer av en vildsvinsjaktkultur. Eftersom vildsvinet räknas till storvilt ställs det vissa krav på vapnet som används och för att få jaga vildsvinet krävs det att man har avlagt skjutprov.

Den afrikanska svinpesten hotar inte bara det naturligt förekommande vildsvinsbeståndet utan också hela svinuppfödningen som näring. Om man upptäckte ens ett enda sjukdomsfall i Finland skulle det äventyra hela exporten av finskt svinkött. Den afrikanska svinpesten är en djursjukdom som ska bekämpas i EU och Finland enligt lag. Bekämpningen av ASF-viruset grundar sig på Livsmedelsverkets riskbedömningar. Eftersom den afrikanska svinpesten också sprids genom svinprodukter har sjukdomen en stor inverkan på svinköttshandeln. Om ASF-smitta konstateras i terrängen måste det i området fastställas en begränsningszon, som även påverkar annan jakt än den på vildsvin.

Det andra målet med projektet är att förbereda sig på att förhindra spridningen av ASF, om sjukdomen trots försiktighetsåtgärder skulle komma till Finland.

 

Loukkaantunut villisika on vaarallinen

Jos ajat kolarin karhun tai villisian kanssa, älä nouse ulos autosta kolaripaikalla. Loukkaantunut karhu tai villisika on ihmiselle hengenvaarallinen. Jos autolla voi edelleen ajaa, etene parisataa metriä eteenpäin tietä pitkin ja merkitse paikka. Katso tarkka matka auton välimatkamittarista ja kerro etäisyys poliisille. Jos autolla ei voi ajaa, kytke hätävilkut ja soita poliisille numeroon 112. Ainoastaan jos tilanne on hengenvaarallinen auton sisällä on sieltä syytä poistua. 

Katso video: villisika ja afrikkalainen sikarutto

Titta på video

Styckning av vildsvin

Provtagning för ASF

Trikin

Vilpsvinar på kvällen

Läs mera (på finska)

Milloin villisikaa saa metsästää?

Ympäri vuoden. Naarasta, jolla on porsaat, ei saa tappaa 1.3.–31.7.

Missä villisikaa saa metsästää?

Villisialla ei ole muita aluerajoituksia, kuin vaatimus alueen metsästysoikeudelle tai metsästysoikeuden haltijan luvalle metsästää.

Huom! Jos metsästysvuokrasopimus on tehty vain hirvieläimille, villisikaa ei saa ko. alueella metsästää. Villisika suositellaan päivitettävän vajaisiin vuokrasopimuksiin.

Millä villisikaa saa metsästää?

Kiväärillä, joka täyttää hirvivaatimukset, eli vähintään 9 gramman luoti, osumaenergia 100 metrin päässä vähintään 2 700 joulea tai 10 gramman luodilla vastaavasti vähintään 2 000 joulea. Lisäksi sallittuja ovat haulikon täyteiset ja metsästysjouset.

Tarvitaanko villisian metsästämiseen ampumakoetta?

Ampumakoe tulee olla suoritettu kiväärillä tai jousella villisikaa metsästävällä.

Mitä pitää tehdä, kun on saanut villisian saaliiksi?

Villisiasta tehdään saalisilmoitus, joka tapahtuu joko Riistakeskuksen lomakkeella tai sähköisesti Oma riista -palvelun kautta. Lisäksi villisiasta otetaan näytteet. Ilmoituksessa ilmoitetaan saajan nimi, metsästäjänumero, yhteystiedot ja saaliista sukupuoli, ikä, pyyntiaika ja -paikka.

Mitä tehdä, jos villisika haavoittuu metsästettäessä tai kolarissa?

Haavoittunut villisika tulee pyrkiä lopettamaan viivytyksittä, mutta huolehtien turvallisuudesta. Haavoittuneena metsään jääneestä villisiasta on ilmoitettava poliisille. Vaatimus ei ota kantaa villisian kokoon, mutta poliisin ja SRVA:n on hyvä tietää, onko kyseessä porsas vai aikuinen yksilö.

Kuka metsästysseurassa päättää, miten villisikaa metsästetään?

Metsästysseuran vuosikokous tai hallitus, riippuen säännöistä kumpi, voi päättää metsästystavoista. Määräyksissä on varottava rajoituksia, jotka rikkovat yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi lain sallimaa metsästysvälinettä tai tietyn koirarodun käyttämistä ei voi kieltää. Metsästystapa sen sijaan voidaan määrätä tapahtuvaksi vain yhteisjahtina tai kytiksenä. Ilman painavia perusteluita jahtimuotoja ei ole kuitenkaan suositeltavaa rajoittaa.

Miten villisikasaalis jaetaan?

On yleistä, että saalis kuuluu ampujalle. Yhdistys kokouksessaan tai seurue yhteisesti voi päättää myös muunlaisesta jakamisesta.

Voiko villisianlihaa myydä ja mitä vaatimuksia myynnille on?

Villisian lihaa voi myydä, mutta eläimestä on ennen lihan antamista saatava trikiinitulokset. Ruho voidaan toimittaa suolistamattomana, mutta jos se myydään osina, tulee käsittelypaikasta olla vähintään elintarvikehuoneistoilmoitus.

Pitääkö villisian ajojahdissa olla metsästyksenjohtaja?

Villisian metsästyksessä ei tarvita metsästyksenjohtajaa.

Har du frågor?