Ruokavirasto on antanut tiistaina 12. syyskuuta suosituksen, ettei Keski-Ruotsiin tehtäisi metsästysmatkoja toistaiseksi Fagerstan seudun sikaruttolöydösten (ASF) vuoksi. Tauti voi levitä metsästyssaaliiden ja -välineiden mukana maasta toiseen. Riski taudin leviämisestä Suomeen on olemassa, vaikka ulkomaan metsästysmatkoilla metsästäisi muita eläimiä kuin villisikoja, sillä tauti voi esimerkiksi tarttua maasta villisian eritteistä metsästysvarusteisiin. Metsästäjäliitto muistuttaa, että vastaavasti Suomeen ei tulisi kutsua ruotsalaisia metsästäjiä Keski-Ruotsista sikaruton vuoksi. Tähän tietopakettiin Metsästäjäliitto on koonnut Suomen ja Ruotsin 13.9.2023 voimassa olevat sikaruttoa koskevat ohjeet ja rajoitukset. Paketin lopusta löytyvät linkit Suomen ja Ruotsin viranomaisten sikaruttoa koskeville päivittyville sivustoille ja mm. Ruotsin tautitilannetta ilmentävälle kartalle. Tiedotteesta löytyy myös linkki Euroopan Unionin ylläpitämälle kartalle, jossa on kuvattu EU:n laajuisesti ASF-tilanne.

Metsästäjä – Sikaruttoa Keski-Ruotsissa, älä metsästä alueella

13.09.2023 13:59
Ruokavirasto on antanut tiistaina 12. syyskuuta suosituksen, ettei Keski-Ruotsiin tehtäisi metsästysmatkoja toistaiseksi Fagerstan seudun sikaruttolöydösten (ASF) vuoksi. Tauti voi levitä metsästyssaaliiden ja -välineiden mukana maasta toiseen. Riski taudin leviämisestä Suomeen on olemassa, vaikka ulkomaan metsästysmatkoilla metsästäisi muita eläimiä kuin villisikoja, sillä tauti voi esimerkiksi tarttua maasta villisian eritteistä metsästysvarusteisiin.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että vastaavasti Suomeen ei tulisi kutsua ruotsalaisia metsästäjiä Keski-Ruotsista sikaruton vuoksi. Tähän tietopakettiin Metsästäjäliitto on koonnut Suomen ja Ruotsin 13.9.2023 voimassa olevat sikaruttoa koskevat ohjeet ja rajoitukset. Paketin lopusta löytyvät linkit Suomen ja Ruotsin viranomaisten sikaruttoa koskeville päivittyville sivustoille ja mm. Ruotsin tautitilannetta ilmentävälle kartalle. Tiedotteesta löytyy myös linkki Euroopan Unionin ylläpitämälle kartalle, jossa on kuvattu EU:n laajuisesti ASF-tilanne.

Ruokaviraston 12.9.2023 tiedotteessa todetaan, että Fagerstan alueelle Keski-Ruotsiin taudin löytöpaikan ympärille on perustettu tartuntavyöhyke. Alueelta on kiellettyä siirtää sikoja tai villisikoja tai mitään niistä saatuja tuotteita muualle. Vyöhykkeellä on myös kielletty kaikki metsästys sekä kaikki muu liikkuminen ja oleskelu maastossa.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta lähialueidemme taudinpurkausten vuoksi riski on selvästi kasvanut. Suomeen levitessään sikojen ja villisikojen virustauti aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Metsästäjien tulee noudattaa tunnollisesti annettuja määräyksiä ja hygieniaohjeita.

Afrikkalainen sikarutto on virussairaus, joka leviää hyvin helposti tartunnan saaneiden sikaeläinten lihan ja niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden välityksellä. Tauti on monessa maassa levinnyt uusille alueille ihmisten varomattoman toiminnan seurauksena.

Ruokavirasto ilmoittaa, että Fagerstan tartuntavyöhykkeeltä ei saa tuoda villisianlihaa Suomeen edes omaan käyttöön. Jos ko. alueelta on jo tuotu villisian lihaa Suomeen, voi elintarvikkeet syödä, mutta mahdolliset tähteet tulee hävittää huolellisesti sekajätteinä. Kompostointi ei ole turvallinen käsittelytapa. Mitään tähteitä tai käärepapereita ei saa jättää villisikojen tai kotisikojen saataville.

Ruokavirasto suosittelee Fagerstan suunnalla metsästämässä olleita tai maastossa muuten liikkuneita henkilöitä puhdistamaan kaikki varusteensa, jalkineensa ja välineensä erityisen huolellisesti. Puhdistus tulee tehdä ennen kuin samoja varusteita käytetään Suomessa metsästyksessä tai muussa liikkumisessa maastossa tai niitä käytetään eläinsuojissa. Ruotsiin tai muuhun maahan, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, suuntautuneen metsästysmatkan jälkeen ei tulisi mennä sikalaan, ennen kuin kotiin paluusta on kulunut 48 tuntia.

Jos haluaa tuoda metsästetyn villisian ruhon tai sen lihaa Ruotsista Suomeen omaa käyttöään varten, tulee tuojan voida asiakirjoilla todistaa, että eläin on metsästetty muulta alueelta kuin tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto suosittelee, että muualtakaan Keski-Ruotsista ei tuotaisi metsästetyn villisian lihaa toistaiseksi Suomeen, sillä afrikkalainen sikarutto voi levitä nopeasti uusille alueille ja virallisten rajoitusalueiden ulkopuolelle. Vähittäismyyntipakattua villisian lihaa saa tuoda, jos pakkauksessa on EU:n soikea tunnistusmerkki.

Kaikilta metsästysmatkoilta palattaessa, erityisesti kun matka on suuntautunut maahan, jossa on sikaruttoa, tulee noudattaa eläintautien leviämistä ehkäiseviä ohjeita sekä pestä ja puhdistaa varusteet huolellisesti.

Ruokaviraston päivittyvät ohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta.
Viraston 12.9.2023 antama ohjeistus löytyy täältä:
https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/ruokavirasto-kehottaa-pidattaytymaan-metsastysmatkoista-keski-ruotsiin/

Täältä löytyy kattavasti Ruokaviraston ASF tiedotus https://www.ruokavirasto.fi/teemat/afrikkalainen-sikarutto-asf/ ja ohjeet metsästäjille vaatteiden ja metsästysvälineiden desinfiointiin, jos metsästysmatka on kohdistunut maahan, jossa on sikaruttoa. https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/metsastajille-afrikkalaisesta-sikarutosta/

Tältä Ruotsin viranomaissivustolta löytyy kartta maan ASF-löydösten sijainneista Fagerstassa ja alueelle määritetyn eristysalueen rajaus: Om övervakningen av ASF - SVA

Tältä Ruotsin viranomaissivustolta käy ilmi koko Ruotsia koskevat ASF-suositukset (englanniksi ja ruotsiksi): https://jordbruksverket.se/languages/english/swedish-board-of-agriculture/animals/animal-health/african-swine-fever

Tältä Ruotsin viranomaissivustolta käy ilmi Fagerstan alueelle annetut erityissuositukset (vain ruotsiksi): https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

----

TARKENTAVAT RUOKAVIRASTON TOIMINTAOHJEET

Ruokaviraston tarkennetut ohjeet itsesi, varusteiden, vaatteiden, auton ja koiran desinfiointiin:
https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/metsastajille-afrikkalaisesta-sikarutosta/.

Sivustolla kerrotaan mm.:

Älä tuo tuhoisaa tuliaista metsästysmatkalta - ASF -tartunta-alueille suuntautuvia metsästysmatkoja on syytä välttää

Euroopan pahentuneen tautitilanteen takia metsästäjien tulisi harkita vaihtoehtoja villisian metsästykselle tai vaihtoehtoisia jahtimatkojen kohdemaita. Metsästäjien on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta palatessaan villisikojen metsästysmatkoilta maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Likaantuneet varusteet tai käsittelemättömät metsästysmuistot voivat tuoda afrikkalaisen sikaruton tai jonkin muun helposti leviävän eläintaudin Suomeen. EU:lla on on-line kartta https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-09/ad_cm_asf_zoning_map_post-20210421.pdf, josta voit tarkistaa alueen ASF-rajoitukset. Kartalle merkityt vyöhykkeet ovat seuraavat (Huom! Kartta päivitetty 31.8.2023, joten siinä ei ole vielä Ruotsin ASF-löydöstä mukana):

Vyöhyke III (zone III, punainen väri), alueella on todettu ASF sekä kotisioissa että villisioissa.
Vyöhyke II (zone II, vaaleanpunainen väri), alueella on todettu ASF villisioissa. 
Vyöhyke I (zone I, sininen väri), tartuntariskialue, jossa ei ole todettu ASF, vyöhykkeen II tai III ympärillä.  


Ruokavirasto: Jos matkailet – muista varusteiden puhdistus ja desinfiointi

Jahdissa ja saaliin käsittelyssä käytettyjen varusteiden, kenkien ja vaatteiden huolellisesta puhdistuksesta ja desinfioinnista tulee huolehtia mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi. Myös metsästyskoiran varusteet (panta, liivi, tutka, talutin) tulee puhdistaa ja desinfioida. Lisäksi on huolehdittava, että koiran turkki on puhdas Suomeen palattaessa.

  • Pese ja puhdista kaikki varusteesi ja autosi jo ennen paluutasi Suomeen. Myös auton alusta tulee pestä ja sisätilat puhdistaa.
  • Pese käyttämäsi vaatteet pesuohjeen mukaisessa korkeimmassa lämpötilassa. Pese ja puhdista omat varusteesi, saappaat, kengät ja metsästyskoirien varusteet mahdollisimman hyvin.
  • Pidä pestyjä vaatteita, saappaita ja varusteita valmistusmateriaalista riippuen tunti kuumassa saunassa (vähintään + 60 °C) tai desinfioi desinfiointiaineliuoksella (esimerkiksi Virkon S 1 % liuoksena tai 0,5 % hypokloriittiliuos). Noudata valmistajan antamia ohjeita. Desinfiointiaineita saa mm. apteekeista tai maatalouskaupoista.
  • Pese metsästysmatkalla mukana olleet koirat huolellisesti.
  • Käy saunassa palattuasi matkalta.
  • Älä vieraile sikatiloilla äläkä osallistu villisian metsästykseen Suomessa ennen kuin paluustasi Suomeen on kulunut 48 tuntia. Vältä tänä aikana myös riistaruokinnan rehun ja petohaaskan käsittelyä, täydennystä tai ruokintapaikalla käymistä.