ASF, eli afrikkalainen sikarutto on kesysikojen ja villisikojen verenvuotokuumetauti, joka on ASF-viruksen aiheuttama. ASF-virukseen ei vielä ole olemassa rokotetta tai tehokkaita hoitokeinoja. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta uhka sen leviämisestä Suomeen on kasvanut.

Metsästysmatkailija - älä levitä sikaruttoa Suomeen!

25.01.2022 13:08
ASF, eli afrikkalainen sikarutto on kesysikojen ja villisikojen verenvuotokuumetauti, joka on ASF-viruksen aiheuttama. ASF-virukseen ei vielä ole olemassa rokotetta tai tehokkaita hoitokeinoja. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta uhka sen leviämisestä Suomeen on kasvanut.

Vakava tauti

ASF on vakava ja todellinen uhka Suomelle. Siitä on uhkaa sekä villisioille että kotimaiselle siantuotannolle. Sikalaan päästyään ASF-tuhot ovat mittavat. Yhdenkin tautitapauksen ilmettyä sikalassa koko sikala on tyhjennettävä ja eläimet hävitettävä. Tautitapaus aiheuttaisi myös sianlihan vientikieltojen kautta mittavia tappioita ja tilojen konkursseja. Mahdollinen tautitapaus vaikuttaa voimakkaasti myös ympäröivän alueen kaikkeen metsästykseen ja asiaan vakavasti suhtautuminen on meidän kaikkien tehtävä.

Esiintyminen ja leviäminen

ASF on viime vuosina yleistynyt Euroopassa ja sitä esiintyy muun muassa Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa Slovakiassa, Saksassa, Unkarissa ja Romaniassa.  Listassa on monta taudin esiintymismaata, joihin suomalaiset metsästysmatkailijat tekevät metsästysretkiä. Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät metsästäjät omalta osaltaan edesauta taudin leviämistä.

Afrikkalainen sikarutto tarttuu sikojen ja villisikojen hengitysteiden ja suun kautta tartunnan saaneista sioista terveisiin eläimiin. Epäsuorasti tauti leviää myös muun muassa tartunnan saaneen eläimen lihan, lihatuotteiden, sivutuotteiden ja käsittelemättömien metsästysmuistojen välityksellä tai ruokajätteestä, jossa on tartunnan saaneen sian tai villisian lihaa. Lisäksi tauti voi levitä saastuneiden välineiden, vaatteiden, rehun, kuivikkeiden, kuljetusvälineiden ja elintarvikkeiden välityksellä. Pakastetussa lihassa virus voi säilyä useita vuosia.

Lihan ja metsästysmuistojen maahantuonti

Yksityishenkilön liha- ja maitotuotteitten tuominen EU:n ulkopuolelta Suomeen on kokonaan kielletty. Muista, että tämä koskee myös esimerkiksi lemmikkien ruokaa.

Niissä EU-maissa, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on rajoitusalueita, joilta saa tuoda Suomeen sian- tai villisian lihaa tai niitä sisältäviä tuotteita vain hyvin rajoitetusti. Yksityishenkilöt saavat tuoda vain sellaisia sian- ja villisianlihatuotteita, joiden pakkauksissa on soikea EU-tunnistusmerkki (jossa näkyy valmistusmaa ja laitosnumero). Näitäkin tuotteita saa tuoda ainoastaan omaan käyttöön. Taudin esiintymismaissa voi olla myynnissä myös sellaisia sian- tai villisianlihatuotteita, jotka on rajoitettu käytettäväksi paikallisesti vain kyseisen jäsenmaan alueella. Paikalliseen kulutukseen tarkoitettujen tuotteiden pakkauksissa ei löydy soikeaa EU-merkkiä, eikä niitä saa kuljettaa toisiin EU-maihin. 

Tässä yhteydessä on huomioitava, että tautilanne ja rajoitusalueet voivat muuttua hyvin nopeasti. Varmimmin vältytään riskiltä levittää tautia, kun ei tuo maahan sian- tai villisianlihaa sisältäviä tuotteita lainkaan.

Trofeiden, kuten sarvien, hampaiden tai vuotien tuonti Suomeen on sallittua käsiteltynä huoneen lämmössä säilyviksi. Käsittelemättömien metsästysmuistojen tuonti ei ole sallittua. Eläintaudeista johtuvat rajoitukset voivat estää tuonnin kokonaan.

Kotiin tultua

Mikäli olet vieraillut ulkomailla maatiloilla tai kotieläinpuistoissa tai ollut tekemisissä villisikojen kanssa, elävien taikka kuolleiden, älä käy matkalta paluun jälkeen Suomessa eläintiloilla tai osallistu kotimaassa villisikojen metsästykseen tai ruokintaan, ennen kuin paluustasi on kulunut vähintään 48 tuntia. ASF-virus kulkeutuu helposti ihmisten ja matkustustavaroiden mukana ja ne metsästysvaatteet, jalkineet ja varusteet, joita olet käyttänyt ulkomaanmatkalla metsästyksessä, tulisi matkan jälkeen pestä ja puhdistaa. Puhdistuksen lisäksi varusteita on hyvä pitää muutamia tunteja vähintään 60 °C saunassa tai lämpökaapissa mahdollisten virusten tuhoamiseksi.

Myös muut riistaeläimistä helposti leviävät eläintaudit on syytä huomioida vastaavasti.

Muistilista suosituksineen metsästysmatkailijalle:

 • Suunnittele metsästysmatkasi etukäteen siten, että minimoit eläintautien leviämisen riskiä.
 • Tarkista ennen matkaa, mitkä mahdolliset rajoitukset ja kiellot ovat voimassa matkakohteellasi. Ajankohtaiset tiedot löytyvät muun muassa Ruokaviraston www.ruokavirasto.fi ja Tullin www.tulli.fi sivuilta.
 • Älä vieraille alueella, jossa on todettu tai epäillään vaarallista tai helposti leviävää eläintautia, kuten esimerkiksi afrikkalaista sikaruttoa.
 • Huolehdi matkalla hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta, mm. käsienpesusta.
 • Vältä käsittelemästä riistaa, etenkin villisikoja, paljain käsin. Käytä mieluiten kertakäyttöhanskoja.
 • Älä tuo matkoilta mitään käsittelemättömiä eläinperäisiä tuotteita mukanasi kotimaahan.
 •  Varaa mukaasi varakengät, jotka voit vaihtaa lentoasemalla/satamassa (tullin jälkeen) saavuttuasi kotimaahan. Laita matkalla käyttämäsi jalkineet muovipussiin ja vie kotona saunaan.
 • Desinfioi matkavaatteesi, kenkäsi, matkalaukkusi ja metsästysvarusteesi ja erityisesti käyttämäsi puukko tuppineen välittömästi kuumassa saunassa vähintään +60 asteessa muutaman tunnin ajan. Älä mene kotimaassa matkavaatteilla eläintiloihin, lahtivajoihin tai riistaruokinnoille.
 • Sauno ja peseydy matkan jälkeen mahdollisimman pian ja ennen kuin olet tuotantoeläinten kanssa tekemisissä.
 • Älä mene kotimaassa eläintiloihin ennen kuin vähintään 48 tuntia on kulunut siitä, kun olet käynyt ulkomailla kotieläintilalla tai muutoin ollut kosketuksissa sikoihin tai villisikoihin.
 • Mikäli sairastut matkan aikana tai pian sen jälkeen kuumeeseen tai ripuliin, mene lääkäriin ja teetä salmonellatutkimus. Mainitse jos olet käsitellyt sairaita koti- tuotanto- tai villieläimiä tai ollut sellaisten lähellä.

Ruokaviraston ohjeet: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/metsastajille-afrikkalaisesta-sikarutosta/

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/

Tullin ohjeet: https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle