Lue, mitä metsästyksen parissa tapahtuu

24.05.2019 16:52
Haitallisten vieraslajien pyyntimuodot monipuolistuvat kesäkuun alussa. Metsästäjäliiton mukaan muutokset parantavat mahdollisuuksia suojella alkuperäisluonnon monimuotoisuutta. Järjestö kuitenkin korostaa vastuullisuutta myös vieraslajien pyynnissä.
17.05.2019 10:40
Metsästäjäliitto pyysi ehdokkaita vastaamaan metsästäjille tärkeisiin kysymyksiin sekä tutustumaan Euroopan metsästäjäjärjestön FACE:n vaaliteemoihin. Tavoitteena on auttaa jäseniä valitsemaan oma metsästystä edistävä ehdokas.
16.05.2019 15:52
Metsästäjäliitto palkitsi Päivi Vähä-Jaakkolan vuoden kouluttajana. Samassa yhteydessä ojennettiin vuoden metsästysseura tunnustus Virttaan Erä-Veikoille.
14.05.2019 15:54
Metsästäjäliitto on jättänyt Suomen susitilannetta koskevan kannanoton EU-komissiolle ja Suomen maa- ja metsätalousministeriölle. Kannanotossa järjestö perää parempaa kansallista mahdollisuutta puuttua tihentymäalueiden susikantaan.
13.05.2019 15:44
Etsimme asiakaspalveluhenkistä ja reippaan työotteen omaavaa IT-suunnittelijaa. Tehtäviin kuuluvat mm. tietoteknisten ongelmien ratkominen, käytön tuki, koulutustehtävät, palvelin- ja verkkoympäristöstä huolehtiminen sekä laitteistojen asentaminen.
09.05.2019 10:40
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan suden kannanhoidolliset poikkeusluvat eivät ole ristiriidassa luontodirektiivin tulkinnan kanssa. Metsästäjäliitto odottaa linjauksen ohjaavan suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen jatkokäytänteitä.
03.05.2019 10:10
Metsästäjäliitto on nyt uuden strategiansa mukaisesti koti kaikille metsästäjille. Osana uudistusta myös järjestön ilme ja tunnus päivitettiin uusien tavoitteiden mukaiseksi.
25.04.2019 08:14
Anna palautetta vuoden alussa uudistuneesta Jahti-lehdestä. Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken palkintoja.
24.04.2019 15:53
Vesilintulaskennat alkavat. Nyt kannattaa perustaa oma laskentapiste tai vaikka useampi.
24.04.2019 15:05
Jahti 2/2019 ilmestyy tänään. Lähdemme pyytämään majavaa, katso tunnelmia videolta.