Metsästyshaulikko ja sen valinta

Metsästyshaulikko ja sen valinta

Metsästyshaulikon hankinta
Haulikko on haulipatruunaa ampuva lyhyen kantaman ja nopeiden tilanteiden metsästysase. Tyypillinen metsästyskohde on pienriista.

Haulikko on haulipatruunaa ampuva lyhyen kantaman ja nopeiden tilanteiden metsästysase, jonka maksimiampumaetäisyys on noin 35 m. Tyypillinen metsästyskohde on pienriista, eli vesi- ja kanalinnut, jänis ja turkiseläimet sekä sorkkaeläimistä metsäkauris. Myös valkohäntäpeuraa ja villisikaa metsästetään haulikolla jonkin verran, mutta silloin on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa ammustyyppiä, eli niin sanottua haulikon täyteistä, joka on haulikkoa varten valmistettu luoti. Täyteispatruunalla ladattua haulikkoa käytetään myös suurempien haavoittuneiden eläimien lopetuksessa suurriistavirka-aputehtävissä.

Markkinoilla on useita haulikkotyyppejä, jotka poikkeavat toisistaan ulkonäöltään ja toimintaperiaatteiltaan. Kaikki Suomessa myytävät haulikkotyypit ovat käyttökelpoisia metsästyksessä.

 

Päällekkäispiippuinen haulikko

Beretta Silver Pigeon 686, kuva: SAKO
Beretta 686 Silver Pigeon, kuva: SAKO

Tässä auki taittamalla virittyvässä haulikossa on kaksi päällekkäin asennettua piippua. Piiput voidaan laukaista erikseen ampujan haluamassa järjestyksessä. Päällekkäispiippuinen haulikko on Suomessa yleisin metsästyksessä  käytetty haulikkotyyppi. Aseen ampumaominaisuudet ovat hyvät ja rekyylinhallinta helpompaa kuin esimerkiksi rinnakkaispiippuisessa haulikossa.

 

Itselataava haulikko

Beretta A400 Xplor Action, kuva: SAKO
Beretta A400 Xplor Action, kuva: SAKO

Tämä yksipiipuinen, makasiinilla varustettu haulikko virittyy ammutun patruunan energialla ja lataa uuden patruunan valmiiksi seuraavaa laukausta varten. Aseen kapasiteetti on rajoitettava pääsääntöisesti niin, että makasiiniin/lippaaseen mahtuu 2 patruunaa ja piipussa saa lisäksi olla patruuna, eli (2+1). Joillekin lajeille laki sallii ladata vastaavasti 3+1 patruunaa. Eri riistalajien patruunarajoitukset löydät metsästysasetuksesta (16 §). Itselataava haulikko on suosittu mm. vesilinnustuksessa ja soveltuu hieman pehmeämmän rekyylin vuoksi myös kevytrakenteiselle metsästäjälle.

 

Pumppuhaulikko

Benelli Super Nova, kuva: Teuvo Louhisola Oy
Benelli Super Nova, kuva: Teuvo Louhisola Oy

Tämä yksipiippuinen asetyyppi ladataan nimensä mukaisesti ”pumppaamalla” aseen etutukista, jolloin aseen mekanismi syöttää uuden patruunan piippuun. Makasiiniin voidaan ladata tyypillisesti 3–5 patruunaa. Pumppuhaulikkoa käytetään meillä pääasiassa vesilinnustuksessa edullisemman hankintahinnan ja usein synteettisen tukin takia. Aseessa ei ole patruunakapasiteettirajoituksia.

 

Rinnakkaispiippuinen haulikko

Franchi Esprit
Franchi Esprit, kuva: SAKO

Taittuvapiippuinen auki taittamalla tai muuten käsin viritettävä haulikko, jossa piiput ovat vaakatasossa rinnakkain. Piiput voidaan laukaista erikseen ampujan haluamassa järjestyksessä. Rinnakkaispiippuinen on klassinen haulikkomalli, jota käytetään meillä erityisesti kanalinnustuksessa sen perinteikkään ulkonäön ja keveyden vuoksi.

 

Yksipiippuinen, taittuva haulikko

Tällainen on yhdellä piipulla varustettu, auki taittamalla tai muuten käsin viritettävä, edullinen haulikkotyyppi. Aseeseen voidaan ladata kerrallaan vain yksi haulikonpatruuna, minkä vuoksi se on nykyisin vähemmän käytetty ja vähitellen käytöstä poistuva asetyyppi.

 

 

Metsästyshaulikon valinta

Haulikon valintaan kannattaa keskittyä huolella, sillä aseen on sovittava käyttäjälleen.

1. Valitse toimintatapa ja kaliiperi metsästystavan ja mieltymysten mukaan

Mieti tarpeisiisi parhaiten sopiva haulikon toimintatapa.

  • Yksipiippuinen taittuva haulikko on edullinen vaihtoehto aloittelevalle metsästäjälle, mutta rajallinen patruunakapasiteetti vähentää aseen käyttökelpoisuutta monissa jahtimuodoissa.
  • Päällekkäispiippuinen haulikko sopii hyvin kaiken riistan metsästykseen. Aseen etuja ovat helppokäyttöisyys, varmatoimisuus ja nopea paikkolaukaus.
  • Rinnakkaispiippuinen haulikko on sirorakenteinen ja kevyt ase liikkuvaan jahtiin. Klassinen ulkonäkö viehättää erityisesti peltokanalinnustajia. Hyvät rinnakkaispiippuiset ovat usein melko hintavia.
  • Pumppuhaulikko on edullinen ja usein myös valmistusmateriaaleiltaan säänkestävä ase, jota suositaan meillä erityisesti vesilinnustuksessa.
  • Itselataava haulikko on suosittu mm. vesilinnustuksessa ja soveltuu pehmeämmän rekyylituntuman vuoksi kevytrakenteiselle metsästäjälle.

Haulikon kaliipereita on useita, mutta aloittelijalle järkevin vaihtoehto on patruunoiden edullisen hinnan ja saatavuuden vuoksi kaliiperi 12. Patruunapesän pituuden valinta riippuu pitkälti käyttäjän mieltymyksestä. Mitä pidempi patruunapesä on, sitä laajempi patruunavalikoima aseeseen käy. Pidemmissä patruunoissa on kuitenkin suurempi lataus, joka tarkoittaa suurempaa rekyyliä. Aloittelijan kannattaa yleensä valita 12/76, koska vesilinnustuksessa käytettävät teräshauliset patruunat ovat usein sen pituisia.

 

2. Kiinnitä eniten huomiota aseen mitoitukseen

Tärkein valintaperuste on haulikon istuvuus. Koska tähtäämiseen ei ole aikaa, aseen on osoitettava maaliin heti poskelle nostettaessa. Kokeile tätä muutamalla nostolla silmät kiinni – tähtäinten tulee aina osoittaa samaan pisteeseen. Valitse haulikko, joka sopii sinulle sellaisenaan tai mahdollisimman pienillä tukin muutoksilla. Tukin mitoitusta helpottavat haulikon mukana mahdollisesti tulevat lisäpalat sekä säädettävä poskipakka.

Monessa metsästysmuodossa haulikkoa kannetaan mukana pitkiä aikoja, jolloin kevyempi ase on miellyttävämpi. Toisaalta paino tasaa rekyyliä ja parantaa harjoittelumukavuutta, joten painon puolesta aseeksi kannattaa valita sopiva kompromissi omien tarpeiden mukaan.

 

3. Mieti, tarvitsetko vaihdettavia supistajia

Haulikon supistus vaikuttaa hauliparven leviämiseen. Kartiomaisesti supistetusta piipusta ammutut haulit pysyvät tiukemmassa kasassa, mikä mahdollistaa hieman etäämmällä olevan kohteen ampumisen.

Supistus

Haulikossa voi olla ns. kiinteät supistajat, joita ei voi vaihtaa tai sitten ns. vaihtosupistajat, jotka ovat vaihdettavissa tilanteen mukaan. Uusissa haulikoissa on pääsääntöisesti vaihdettavat supistajat.

Sylinteri (C) on supistuksista avarin ja ampuu nopeimmin leviävän  hauliparven. Nopeasti leviävä hauliparvi auttaa osumisessa lyhyillä matkoilla, mutta etäisyyden kasvaessa kuvio muuttuu liian harvaksi. Seuraava on parannettu sylinteri (IC), sitten puolisuppea (M), ¾ suppea (IM) ja tiukimpana täyssuppea (F). Täyssuppea supistus on tarkoitettu haulikon maksimatkoille, joka on n. 35 m. Kaksipiippuisen haulikon alempi piippu on tyypillisesti väljempi ja ylempi tiukempi. Ajatuksena on ampua ensimmäinen laukaus alemmalla piipulla, koska yläpiipun paino vähentää aseen rekyylin aiheuttamaa heilahdusta ja tällöin tiukemmalla yläpiipulla on helpompi ampua ns. paikkolaukaus  jo kauemmas ehtineen kohteen perään.

 

4. Hinnalla on väliä

Haulikon kohdalla kannattaa ostaa parasta mihin oma talous antaa myöten. Laatuun panostaminen on varmempaa, ja edullisimpien valmistajien välillä on paljon eroa. Laadukkaammissa aseissa käytetään yleensä parempia materiaaleja, mikä lisää aseen käyttöikää ja käyttövarmuutta. Käytetty laadukkaampi ase voi olla parempi ratkaisu kuin samanhintainen uusi. Erittäin kalliissa aseissa hintaa nostavat materiaalien ohella käsityö ja aseen taidokkaat kaiverrukset.

 

 

Metsästyshaulikon kaliiperit ja patruunat

Haulikon kaliiperi määräytyy piipun halkaisijan ja patruunapesän pituuden mukaan.  Ensimmäinen luku tarkoittaa piipun halkaisijaa ja mitä pienempi luku on, sitä suurempi piipun halkaisija (esim. 12 = n. 18,3 mm ja 20= n. 15,6 mm). Meillä käytössä olevia metsästyshaulikon kaliipereita ovat 10, 12, 16, 20 ja 28. Patruunapesän mitoista yleisimmät ovat 70, 76 ja 89 mm. Ylivoimaisesti yleisin kaliiperi on meillä 12 ja patruunapesän mitta joko 70 tai 76 mm. Tällaisen aseen kaliiperimerkintä on 12/70 tai 12/76.

Oman aseen kaliiperimerkinnän tunteminen on tärkeää, sillä merkintää pitempää patruunaa ei saa ampua. (Esimerkiksi 12/76-patruunaa ei saa ampua aseella, jonka kaliiperi on 12/70.)

Haulikossa käytetään metsästysmuodosta riippuen joko hauli- tai luotipatruunaa.

Haulipatruunat

Haulipatruuna sisältää pieniä metallisia hauleja, joiden koko vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan 2–8,4 millimetriin. Tyypillinen metsästyspatruunan haulikoko on 2,5–4 mm, ja haulien määrä patruunassa haulikoosta riippujen jopa useita satoja. Haulien pääasialliset valmistusmateriaalit ovat lyijy ja teräs. Lyijyn käyttö on kielletty vesilinnustuksessa. Vanhemmat haulikot eivät ole välttämättä teräshauleille koeistettuja, mutta onneksi muitakin korvaavia materiaaleja on markkinoilla.  Haulipatruunalla ei saa ampua metsäkaurista suurempaa riistaa. Varmista ennen patruunoiden hankkimista niiden soveltuvuus aseellesi sekä tulevaan metsästykseen.

 

Täyteispatruunat

Haulikon luotiammusta, eli täyteistä käytetään esimerkiksi valkohäntäpeuran metsästyksessä. Materiaalina on tyypillisesti lyijy, mutta markkinoilla on myös esimerkiksi teräksestä valmistettuja täyteisiä. Rihlaamattoman piipun vuoksi tarkkuus ei ole kiväärin luokkaa, joten ampumamatkat ovat lyhyempiä. Rihlattuja piippuja on saatavilla myös haulikoihin, mutta ne tarkoitettu vain täyteisille eivätkä sovellu ns. yleiskäyttöön.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572