Taantuvien vesilintujen tunnistus -opas

Taantuvien vesilintujen tunnistus -opas

Taantuvien vesilintujen tunnistusopas on tehty yhteistyössä BirdLifen kanssa. Suomen Metsästäjäliitto kantaa huolta taantuvista vesilintukannoistamme. Runsaat riistakannat ovat kestävän metsästyksen perusta.

Pohjois-Eurooppa, mukaan lukien Suomi, on merkittävä vesilintujen poikastuotantopaikka maailmanlaajuisesti. Muutokset pesimäalueiden elinympäristöissä ovat luultavasti pääsyy monen lajin taantumiseen.

Meille kaikille on tärkeää, että metsästys kohdistuu ainoastaan runsaisiin vesilintulajeihin. Haluamme tämän oppaan avulla muistuttaa lajintunnistuksen tärkeydestä sekä edistää metsästäjien lajintuntemusta, unohtamatta elinympäristöjen kunnostuksen merkitystä lintukantojen hoidossa.

Lue lisää oppaastamme, kuinka voit edistää vastuullista vesilinnustusta.