Vastuullinen metsästys kosteikolla -opas

Vastuullinen metsästys kosteikolla -opas

Suomessa pesivien vesilintujen kannat ovat taantuneet elinympäristöjen ja pesimämenestyksen heikkenemisen myötä. Kosteikot ovat muuttuneet maailmanlaajuisesti uhanalaisiksi elinympäristöiksi. Metsästyksen vaikutus kantojen taantumiseen on ollut vähäinen, mutta metsästäjien pitää ottaa yhä enemmän vastuuta taantuvien kantojen suojelusta.

Lue lisää oppaastamme, kuinka voit edistää vastuullista vesilinnustusta.