Jaktvapen

Jaktvapen

Metsästysaseet
I Finland används företrädesvis två typer av jaktvapen vid jakt: kulgevär och hagelgevär.

Det finns också olika kombinationsgevär, hagel-kulgevär i olika kaliber, drillingar med 3 pipor t.ex. två hagelpipor och en kul-pipa, eller tvärtom två kulpipor och en hagelpipa eller en hagelkombi med en kulpipa och en hagelpipa, variationerna kan vara många. Jaktpilbågen blir ett allt mer populärt jaktvapen.

De flesta jagar ändå med hagelgevär och kulgevär. Vid fälljakt används ofta pistoler och revolvrar som avlivningsvapen, men enligt lagen är dessa ändå inga jaktvapen.

Merparten av jägarna äger flera vapen, eftersom vart och ett har sitt eget användningsändamål. En aktiv tävlingsskytt har banvapen för tävlingar och andra vapen för jakt. Normalt lönar det sig att välja lämpliga vapen och riktmedel för olika vilt och olika jaktformer.