Metsästysasetuksen muuttamisesta

Metsästysasetuksen muuttamisesta

Metsästäjäliitto on ottanut lausunnossaan laajasti kantaa metsästysasetukseen ehdotettaviin muutoksiin.

Yhtenä muutosehdotuksena on nostaa hirvieläinten metsästyksessä käytettävien koirien suurin sallittu säkäkorkeus 39 senttiin. Liitto esitti säkäkorkeuden nostamista 41 senttiin, jolloin se sisältäisi kaikki Pohjoismaissa yleisesti hirvieläinjahdeissa käytetyt pienet ajokoirarodut.

Lisäksi liitto esitti, että asetukseen kirjataan selkeästi esiin, että hirvieläinten metsästyksessä on sallittua käyttää myös karkottavia ja lyhyen aikaa ajavia, edellä mainitun säkäkorkeusrajan ylittäviä koiria. Lisäys selkeyttäisi nykyistä tilannetta ja vähentäisi tulkinnanvaraisuutta.

Metsästäjäliitto tukee vahvasti asetusehdotuksen esitystä lisätä hirvi jousella metsästettäviin riistalajeihin.