Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kymykset
Metsästäjäliitto neuvoo mielellään jäsenseuroja metsästysseuratoiminnassa. Tärkeimmät kanavat ovat Jahti-lehti, verkkosivut, Facebook, koulutukset ja Metsästäjäliiton julkaisut. Myös tästä osiosta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Yhdistyslaki ja seuran säännöt ohjaavat seuratoimintaa

Seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on syytä lukea yhdistyslaki ja seuran säännöt. Niillä pärjää hyvin pitkälle. Päätöksenteon marssijärjestyksen näet alla olevasta listasta. Listalla ylempänä olevan määräystä vastoin ei alempana oleva taho voi päättää.

  • yhdistyslaki
  • seuran säännöt
  • yleinen kokous
  • hallitus
  • puheenjohtaja
  • toimikunnat ja muut vastaavat

Metsästysseuran käsikirja

Aloita metsästysseuratoimintaan liittyvien ongelmien ratkaisu tutustumalla Metsästysseuran käsikirjaan (2012). Sieltä löydät perustiedot seuran perustamisesta ja uusien jäsenten ottamisesta talouteen ja jäsenen erottamiseen asti.

Käänny vasta sen jälkeen piirin, liiton tai Jahti-lehden lakipalstan puoleen. Suurin osa ongelmista on ennalta ehkäistävissä tai ratkaistavissa kirjan tietojen perusteella.

Metsästysseuran käsikirjan voit tilata Eräkontista.

Jahti-lehden Kysy meiltä -palsta

Jokaisessa Jahti -lehdessä on Kysy meiltä -palsta, jonne voit lähettää lakeihin ja seuratoimintaan liittyviä kysymyksiä. 

Usein kysytyt kysymykset

Hakutulokset 21 - 35 / 35

Villisian metsästys

Kuka metsästysseurassa päättää, miten villisikaa metsästetään?

Metsästysseuran vuosikokous tai hallitus, riippuen säännöistä kumpi, voi päättää metsästystavoista. Määräyksissä on varottava rajoituksia, jotka rikkovat yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi lain sallimaa metsästysvälinettä tai tietyn koirarodun käyttämistä ei voi kieltää. Metsästystapa sen sijaan voidaan määrätä tapahtuvaksi vain yhteisjahtina tai kytiksenä. Ilman painavia perusteluita jahtimuotoja ei ole kuitenkaan suositeltavaa rajoittaa.

Miten villisikasaalis jaetaan?

On yleistä, että saalis kuuluu ampujalle. Yhdistys kokouksessaan tai seurue yhteisesti voi päättää myös muunlaisesta jakamisesta.

Voiko villisianlihaa myydä ja mitä vaatimuksia myynnille on?

Villisian lihaa voi myydä, mutta eläimestä on ennen lihan antamista saatava trikiinitulokset. Ruho voidaan toimittaa suolistamattomana, mutta jos se myydään osina, tulee käsittelypaikasta olla vähintään elintarvikehuoneistoilmoitus.

Pitääkö villisian ajojahdissa olla metsästyksenjohtaja?

Villisian metsästyksessä ei tarvita metsästyksenjohtajaa.

Pitääkö seuruejahdissa käyttää turvaoranssia vaatetusta?

Huomiovaatetusta ei ole vaadittu villisian metsästyksessä, mutta kaikessa seuruejahdissa on erittäin suotavaa sellaista käyttää.

Milloin villisikajahdissa voi käyttää koiraa? Voiko esimerkiksi hirvikoiraa käyttää sikajahdissa tammi–helmikuussa?

Ajavaa koiraa voi käyttää vain 20.8.- helmikuun loppu. Muuta kuin ajavaa koiraa voidaan käyttää muulloinkin, mutta tällöin koiran olisi oltava hyvin varma villisialle ja hallittavissa niin, ettei muita eläimiä häiritä. Käytännössä kiinnipitoaika rajaa suurinta osaa koiran käyttöä.

Voiko maanomistaja metsästää villisikaa omalla maallaan, vaikka metsästysoikeus on vuokrattu seuralle?

Villisikaa voi metsästää metsästysoikeuden haltija tai haltijan luvalla. Jos metsästysoikeus on luovutettu, niin silloin metsästys tapahtuu vuokraajan luvalla. Metsästysoikeudesta on voitu sopia myös muuta, jolloin pätee mitä on sovittu.

Milloin villisikaa saa metsästää?

Ympäri vuoden. Naarasta, jolla on porsaat, ei saa tappaa 1.3.–31.7.

Missä villisikaa saa metsästää?

Villisialla ei ole muita aluerajoituksia, kuin vaatimus alueen metsästysoikeudelle tai metsästysoikeuden haltijan luvalle metsästää. Huom! Jos metsästysvuokrasopimus on tehty vain hirvieläimille, villisikaa ei saa ko. alueella metsästää. Villisika suositellaan päivitettävän vajaisiin vuokrasopimuksiin.

Millä villisikaa saa metsästää?

Kiväärillä, joka täyttää hirvivaatimukset, eli vähintään 9 gramman luoti, osumaenergia 100 metrin päässä vähintään 2 700 joulea tai 10 gramman luodilla vastaavasti vähintään 2 000 joulea. Lisäksi sallittuja ovat haulikon täyteiset ja metsästysjouset.

Tarvitaanko villisian metsästämiseen ampumakoetta?

Ampumakoe tulee olla suoritettu kiväärillä tai jousella villisikaa metsästävällä.

Mitä pitää tehdä, kun on saanut villisian saaliiksi?

Villisiasta tehdään saalisilmoitus, joka tapahtuu joko Riistakeskuksen lomakkeella tai sähköisesti Oma riista -palvelun kautta. Lisäksi villisiasta otetaan näytteet. Ilmoituksessa ilmoitetaan saajan nimi, metsästäjänumero, yhteystiedot ja saaliista sukupuoli, ikä, pyyntiaika ja -paikka.

Miksi villisiasta otetaan verinäytteet?

Verinäytteestä voidaan todeta afrikkalainen sikaruttovirus tai sen vasta-aineita, mikäli villisika on altistunut taudille. Näytteeksi lähetetään villisian munuainen, perna ja verta, sekä emakoilta 5 - 10 cm pala kohdunsarvea ja karjuilta kivekset. Ohjeita näytteenotosta löytyy myös Eviran verkkosivuilta.

Minne villisian verinäytteet toimitetaan?

Saaliista otetaan näytteet sikaruttoa ja trikiiniä varten ja lähetetään Eviralle. Trikiinin testauksen voi valita sikaruttonäytepalkkioksi Eviralta, mutta sen voi testauttaa nopeammin myös muualla. Ravinnoksi käyttämättömät ruhon osat ja sisälmykset suositellaan haudattavan, jotta mm. trikiini ja mahdolliset muut loiset tai taudit eivät leviä.

Mitä tehdä, jos villisika haavoittuu metsästettäessä tai kolarissa?

Haavoittunut villisika tulee pyrkiä lopettamaan viivytyksittä, mutta huolehtien turvallisuudesta. Haavoittuneena metsään jääneestä villisiasta on ilmoitettava poliisille. Vaatimus ei ota kantaa villisian kokoon, mutta poliisin ja SRVA:n on hyvä tietää, onko kyseessä porsas vai aikuinen yksilö.