Ansiomerkit

Ansiomerkit

Tässä ohjesäännössä kerrotaan miten eri tavoin henkilöitä tai yhteisöjä voidaan kiittää Metsästäjäliiton hyväksi ja metsästyksen edistämiseksi tehdystä työstä.

Ansiomerkkejä voivat hakea metsästysseurat alueellisten piirien kautta toimittamalla hakemuksen kyseisen piirin toiminnanjohtajalle.

Kunniapuheenjohtaja

Suomen Metsästäjäliiton kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka liiton puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toimien on tehnyt huomattavan merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme metsästysolojen hyväksi. Kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää liittohallituksen yksimielisestä esityksestä liittokokous.

Kunniajäsen

Suomen Metsästäjäliiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka liittohallituksen jäsenenä tai muutoin on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää ja pitkäjänteistä työtä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme metsästysolojen hyväksi. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee liittohallituksen yksimielisestä esityksestä liittokokous.

Kultainen ansiomerkki laakerilehväseppeleen kerakult.laakerinlehvä

Liiton kultaisen ansiomerkin laakerilehväseppeleen kera myöntää liittohallitus yksimielisellä päätöksellä. Merkki myönnetään valtakunnallisesti merkittävästä työstä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme metsästysolojen hyväksi.

Valtakunnallisesti merkittäväksi työksi voidaan katsoa mm. pitkäjänteinen työ, jolla on ollut kokonaisuutena huomionarvoinen vaikutus liiton tai sen metsästysolojen hyväksi tekemän työn edistämisessä.

Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liiton jonkin piirin hallitus, liiton toimikunta tai liittohallituksen jäsen. Ennen merkin myöntämistä hankitaan lausunto ansiomerkeistä ansiomerkkitoimikunnalta. Merkin saajalle tulee olla aiemmin myönnetty Suomen Metsästäjäliiton kultainen ansiomerkki.

Kultainen ansiomerkki

Liittotoiminnan kultainen ansiomerkkiseuratoiminnan merkki

Liiton kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää ensisijaisesti ansiomerkkitoimikunta. Merkin voi myöntää myös liittohallitus. Merkki myönnetään henkilölle, joka on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä liiton ajaman metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai on osallistunut pitkä-aikaisesti ja aktiivisesti Metsästäjäliiton tai sen piirien työhön. Ilman erityisen painavaa syytä merkkiä ei voida myöntää suoraan, tai ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asianomainen on saanut liiton hopeisen ansiomerkin. Myös lyhytaikainen, mutta vaikutuksiltaan erityisen merkittävä työ tai teko liiton tai sen metsästysolojen hyväksi tekemän työn edistämiseksi on mahdollista huomioida tällä merkillä. Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liiton jonkin piirin hallitus tai liittohallituksen jäsen.

Seuratoiminnan kultainen ansiomerkkikult.

Seuratoiminnan kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättävät ensisijaisesti liiton piirihallitukset. Merkin voi myöntää myös liittohallitus. Merkki myönnetään henkilölle, joka on tehnyt alueellisesti merkittävää työtä tai on osallistunut pitkä-aikaisesti ja aktiivisesti Metsästäjäliiton jäsenseuran tai seurojen työhön. Ilman erityisen painavaa syytä merkkiä ei voida myöntää suoraan, tai ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asianomainen on saanut liiton hopeisen ansiomerkin. Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä piirille jäsenseuran hallitus tai liiton ansiomerkkityöryhmälle jokin muu taho.

Hopeinen ansiomerkkiHop.

Liiton hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättävät ensisijaisesti Liiton piirihallitukset. Merkin myöntämisestä saajalle, jonka ansiot eivät suoranaisesti kuulu minkään piirin toimintaan, päättää ensisijaisesti ansiomerkkitoimikunta. Merkin voi myöntää myös liittohallitus. Merkki myönnetään henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai osallistunut aktiivisesti Metsästäjäliiton, sen piirien taikka jäsenseurojen työhön. Ilman erityisen painavaa syytä, merkkiä ei voida myöntää ennen kuin toiminta on jatkunut vähintään kymmenen vuotta. Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä Metsästäjäliiton jäsenseuran hallitus, piirihallituksen jäsen tai liittohallituksen jäsen.

Ansioviiriansioviiri

Liiton ansioviirin myöntämisestä päättää ensisijaisesti ansiomerkkitoimikunta. Merkin voi myöntää myös liittohallitus. Ansioviiri myönnetään yhteisölle tai henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton tai maamme metsästysolojen hyväksi. Esityksen ansioviirin myöntämisestä voi tehdä Metsästäjäliiton piirihallitus tai liittohallituksen jäsen.

Ansiokirja

Metsästäjäliiton ansiokirjan myöntämisestä päättää ansiomerkkitoimikunta, liittohallitus, piirihallitus tai Metsästäjäliiton jäsenseuran hallitus. Ansiokirja myönnetään kiitoksena ja huomionosoituksena metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tehdystä toimenpiteestä tai työstä ja liiton toiminnan tukemisesta. Esityksen ansiokirjan myöntämisestä voi tehdä jokainen Metsästäjäliiton jäsenorganisaatioon kuuluva henkilö. Ansiokirjan allekirjoittavat myöntäneen yhteisön hallituksen edustajat.

Hopeinen ansiomerkki laakerilehväseppeleen keraHop.laakerinlehvä

Liiton hopeisen ansiomerkin laakerilehväseppeleen kera myöntää liittohallitus yksimielisellä päätöksellä. Merkki myönnetään Suomen Metsästäjäliiton ja sen metsästysolojen hyväksi tekemän työn edistämisestä. Merkki on tarkoitettu huomionosoitukseksi liiton ulkopuolisille tahoille.

Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liiton jonkin piirin hallitus, liiton toimikunta tai liittohallituksen jäsen. Ennen merkin myöntämistä hankitaan lausunto ansiomerkkitoimikunnalta. Merkin saajalla ei tarvitse olla aiemmin myönnettyä Suomen Metsästäjäliiton ansiomerkkiä.

 

Yleismääräyksiä

Tämän ohjesäännön tarkoittamasta järjestökäsittelystä ei anneta tietoa muille kuin asianomaisiin järjestöelimiin kuuluville henkilöille, jotka pitävät tiedot luottamuksellisina. Liiton toimistossa pidetään luetteloa kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi kutsutuista, kultaisen ansiomerkin laakerinlehvien kera saaneista ja kultaisen ansiomerkin saaneista, ansiomerkkitoimikunnan tai liittohallituksen päätöksellä hopeisen ansiomerkin saaneista, sekä ansiomerkkitoimikunnan tai liittohallituksen myöntämistä kunniaviireistä sekä ansiokirjoista ja hopeisesta ansiomerkistä laakerinlehväseppeleiden kera. Piiri pitää luetteloa myöntämistään huomionosoituksista ja seura myöntämistään ansiokirjoista. Mahdollisista muutoksista ohjesääntöön päättää liittohallitus.

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat