Riistanhoidon ansiomerkit

Riistanhoidon ansiomerkit

Riistanhoidon edistämiseksi ja riistanhoitoharrastuksen levittämiseksi Suomen Metsästäjäliitto on perustanut riistanhoidon ansiomerkin, jota on kolme luokkaa: pronssinen, hopeinen ja kultainen.

Merkin myöntää metsästysseuran hallituksen tai piirihallituksen jäsenen kirjallisen esityksen perusteella harkintansa mukaan ao. piirin hallitus noudattaen säännöissä määrättyjä perusteita.

Pronssinen ja hopeinen merkki voidaan myöntää riippumatta järjestön jäsenyydestä, kultainen merkki voidaan myöntää vain Suomen Metsästäjäliiton jäsenelle. Suomen Metsästäjäliiton hallitus vahvistaa määräajoin riistanhoitotehtävistä annettavat pistearvot, jotka käyvät ilmi voimassa olevasta riistanhoitokortista.

Pronssinen ansiomerkki

voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti riistanhoidon hyväksi vähintään viiden (5) vuoden ajan tai ansainnut riistanhoitotehtävissä yhden tai useamman vuoden aikana yhteensä vähintään 2 000 pistettä. 

Hopeinen ansiomerkki

voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti riistanhoidon hyväksi vähintään kymmenen (10) vuoden ajan tai ansainnut vastaavalla tavalla vähintään 4 000 pistettä. 

Kultainen ansiomerkki

voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti riistanhoidon hyväksi vähintään viidentoista (15) vuoden ajan tai ansainnut vastaavalla tavalla vähintään 6 000 pistettä.

Merkin myöntäminen ei ole riippuvainen siitä, onko asianomaiselle aikaisemmin myönnetty merkin muita luokkia.

 

 • Pistearvot hyväksytään täysimääräisinä henkilölle, joka on tehnyt riistanhoitotyöt ilman erillistä korvausta. Henkilölle joka on kustantanut toisen tekemän riistanhoitotyön, lasketaan hyväksi puolet korvauksen alaisesta riistanhoitotyöstä kertyneistä pisteistä.
 • Henkilölle, jolle merkki on myönnetty, annetaan merkin lisäksi siihen kuuluva kunniakirja.
 • Suomen Metsästäjäliiton hallituksella on oikeus näiden sääntöjen muuttamiseen.
 • Ansiomerkin hinnan vahvistaa Suomen Metsästäjäliiton liittohallitus.
 • Merkin kustantaa sen anoja.
 • Luetteloa myönnetyistä merkeistä pitää merkin antanut piiri.

(Liittohallitus on hyväksynyt säännöt 27.5.2011)
 

Riistanhoitopisteet

Suomen Metsästäjäliitto ry

Riistanhoitokortti

A. Elinympäristöjen hoito

 1. Riistapellon teko, hoito ja sadonkorjuu tunti/10 pistettä
 2. Riistalintujen pesien merkkaus ja suojaus tunti/10 pistettä
 3. Vesilintujen elinympäristöjen parantaminen tunti/10 pistettä
 4. Riistalinnun pesäpöntön, muun keinopesän hankinta, tunti/10 pistettä sijoittaminen ja huolto
 5. Ruokinta- tai lepolautan teko, sijoittaminen ja huolto tunti/10 pistettä
 6. Pajukon yms. vesominen ja kerppujen teko tunti/10 pistettä
 7. Muut elinympäristön hoitoon liittyvät riistanhoitotyöt tunti/10 pistettä
   

B. Riistan ruokinta

 1. Ruokintalaitteen valmistus, sijoittaminen ja huolto tunti/10 pistettä
 2. Hirvieläinten ruokintapaikan huolto yli talven tunti/10 pistettä
 3. Kanalintujen, peltoriistalintujen, jänisten ja vesilintujen tunti/10 pistettä ruokintapaikan huolto
 4. Nuolukiven / suolaämpärin sijoittaminen ja huolto tunti/10 pistettä
 5. Muut riistan ruokintaan kuuluvat työt tunti/10 pistettä


C. Pienpetojen ja vahinkoeläinten pyynti

 1. Kettu 30 pistettä
 2. Supikoira 20 pistettä
 3. Minkki 20 pistettä
 4. Näätä 10 pistettä
 5. Mäyrä 10 pistettä
 6. Varis tai harakka ja muut vahinkoeläimet 5 pistettä
 7. Harmaa- tai merilokki 5 pistettä
 8. Loukun, keinoluolan, haaskan valmistus ja huolto tunti/10 pistettä
 9. Muut vahinkoeläintien pyyntiin liittyvät työt tunti/10 pistettä
   

D. Riistakantojen seuranta

 1. Osallistuminen riistalaskentaan tunti/10 pistettä
 2. Riistaeläimiä koskevan kokeilu- ja tutkimustoiminnan avustaminen tunti/10 pistettä
 3. Riista- tai muun eläinnäytteen lähettäminen tutkittavaksi 5 pist/kerta
 4. Suurpetohavaintojen teko tunti/10 pistettä


E. Metsästyksen vartiointi

 1. Osallistuminen järjestettyyn metsästyksen valvontaan tunti/10 pistettä
 2. Irtokoiran kiinniottaminen rauhoitusaikana 10 pist/kerta


F. Muu toiminta

 1. Osallistuminen riistanhoidon suunnittelu-, koulutus- ja neuvontatil. tunti/10 pistettä
 2. Osallistuminen riistavahinkojen torjuntaan ja hirvieläinkolareiden tunti/10 pistettä ennaltaehkäisevään työhön
 3. Riistanhoitotarvikkeiden, -laitteiden luovutus ja traktorin, auton yms lasketaan koneiden käyttö rh-työhön. Korvaus lasketaan: rahallinen arvo/pisteen hinta
 4. Riistanhoitoa edistävä yhdistys- ja toimikuntatyö tunti/10 pistettä


Laskentaohje: 1 työtunti antaa 10 pistettä ja 1 piste on 0,5 euroa