Vuoden 2018 Sikateko-palkinto Metsästäjäliiton Kymen piirille

Metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi vastaanottamassa Sikateko-palkintoa. Palkinnon luovutti Suomen Sikayrittäjien puheenjohtaja Martin Ylikännö.

Suomen Sikayrittäjät huomioivat Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin määrätietoisen työn afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi vuoden 2018 Sikateko-palkinnolla. Palkinnon suuruus on 5 000 € ja se kohdistetaan villisikojen aitaamismetsästyksen kehittämiseen.

- Olen ylpeä harrastajistamme, ainutlaatuisen metsästäjäverkostomme ansiosta pystymme varautumaan ennakolta mahdollisiin kriisitilanteisiin. Metsästäjämme havainnoivat ja seuraavat villisikakannan määrää ja leviämistä tarkasti, kertoo palkinnon vastaanottanut Kymen piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi.  

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisten toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Viroon.  

Metsästäjäliitto toteutti viime talvena Kymen piirin alueella hankkeen, jonka keskeisenä tavoitteena oli tuottaa prototyyppi Suomen olosuhteisiin soveltuvasta villisianmetsästykseen käytettävästä aitauksesta, jota on mahdollista käyttää metsästyksen tukena tarvittaessa.  

- Hankkeessa kehitettiin aitaus, jolla villisianmetsästys onnistuu tarpeen vaatiessa tehokkaasti, mutta eettiset periaatteet huomioiden. Aitausmetsästys vaatii kuitenkin jatkokehitystä ja Sikayrittäjien tunnustusta tullaan käyttämään uuden aitauksen rahoittamiseen sekä villisikakannan seurannan kehittämiseen, Pentinniemi kuvaa. 

Suomen Metsästäjäliitto on myös tuottanut koulutusmateriaalia ja järjestänyt metsästäjille koulutuksia muun muassa ASF-näytteiden otosta. 

Sikayrittäjät jakavat vuosittain Sikateko- huomionosoituksen henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edesauttanut suomalaista sikayrittäjyyttä.