Föreningsverksamhetens försäkringar

Föreningsverksamhetens försäkringar

Jägarförbundet erbjuder medlemsföreningarna en olycksfallsförsäkring för talkoarbetare, ansvarsförsäkring för föreningsverksamheten och ungdomsförsäkring som en avgiftsfri medlemsförmån. Försäkringarna gäller alla förbundets medlemsföreningar utan extra kostnad.

Försäkringarna tecknas med If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland. 
If:s kundservice, försäkringar och skador 
010 19 19 19 (må–fr 8–20, lö–sö 10–16).

Tryggt talkoarbete

Jägarförbundets olycksfallsförsäkring för talkoarbetare är en medlemsförmån som inte orsakar medlemmarna några extra kostnader. Försäkringen gäller talkoarbete som utförs av medlemsdistrikten och -föreningarna samt annat oavlönat arbete, såsom jaktföreningens talkoprojekt för att anlägga viltåkrar eller då man bygga skjuttorn. Försäkringen täcker också personer som utför oavlönat arbete under Jägarförbundets jaktskyttetävlingar samt olycksfall under resor med direkt anknytning till talkoarbete.

I ovan nämnda situationer ersätts personskador som orsakats deltagarna i talkoarbetet på följande sätt:

  • Vårdkostnader per olycksfall högst 3 000 € (ingen självrisk)
  • Ersättning för bestående men 10 000 €
  • Dödsfallsersättning 3 000 €

Olycksfall ersätts enligt försäkringen. Ett olycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan.

Obs! Försäkringarna gäller de medlemmar som föreningen har anmält som förbundets medlemmar. Kontrollera att din aktuella information finns i medlemsregistret.

Läs försäkringsvillkoren för olycksfallsförsäkring för talkoarbetare (på finska) på If:s webbplats.

Jägarförbundets medlemsregister är förbundets mest använda tjänst. Medlemsföreningarna får använda registret avgiftsfritt.