Modellstadgar

Modellstadgar

Jägarförbundet erbjuder er modellstadgar som förhandsgranskats hos Patent- och registerstyrelsen att användas som mall. Förhandsgranskningen av modellstadgarna är giltig till och med 25.6.2022 och genom att inte göra andra ändringar i stadgarna än de grundläggande uppgifterna och genom att uppge förhandsgranskningens diarienummer 2020/521374Y får man rabatt på priset och snabbare behandling.

Trots utgången av den preliminära granskningen kan av modellstadgarna användas som grund för förnyelsen av jaktföreningens regler.

(Se Patent- och registerstyrelsens priser här).

Observera att omnämnande av övning i bruk av skjutvapen i modellstadgarna gör er förening till en förening underkastad tillståndsplikt enligt 4 § föreningslagen, och föreningen ska därmed ha tillstånd av regionförvaltningsverket (RFV). Om skytteverksamhet omnämns i de stadgar ni redan har i bruk, är saken i sin ordning. I annat fall ska ni ansöka om tillstånd från RFV innan ni skickar stadgarna till Patent- och registerstyrelsen, eller använda stadgar där skytteverksamhet inte omnämns. Se anvisningar RFV:s sida för tillstånd för bildande av skytteförening.

Förhandsgranskade modellstadgar för jaktförening.

Modellstadga för älgjakt. Klara regler minskar uppkomsten av konfliktsituationer.
 


Låt Jägarförbundet granska stadgeändringarna

Som medlemsförening i Jägarförbundet kan ni sända era stadgar till förbundet för att granskas innan ni sänder in dem till Patent- och registerstyrelsen. (Framhäv de punkter som avviker från modellstadgarna med rött).

Har du frågor? Vänligen kontakta

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat