Jousi on haastava ja mielenkiintoinen metsästysväline

Kuva: Teemu Simenius

Jousimetsästyksen suosio kasvaa kaiken aikaa Suomessa. Suosion nousuun on monta syytä, kuten lajin haastavuus, äänettömyys ja hyvin hallittavissa oleva laukauksen varoalue. Lainsäädäntömme sallii jouselle kaiken pienriistan sekä hirveä pienemmät sorkkaeläimet. Sorkkaeläinten metsästys edellyttää ampumakoetta (myös metsäkauris 1.1.2018 alkaen).

Eettistä ja valikoivaa

Jousimetsästys on valikoivaa, sillä eläimen laji ja laatu ovat hyvin tiedossa laukaisuhetkellä. Saaliin saantiin vaikuttaa hyvin paljon tavoitellun riistan elintapojen tunteminen. Saalis koostuu useimmin varomattomista nuorista yksilöistä, joihin saalistuspaine luonnonmukaisestikin kohdistuu.

Äänetöntä ja turvallista

Jousesta pidetään myös äänettömän ja päästöttömän laukauksen vuoksi. Tämä mahdollistaa harjoittelun monen harrastajan omalla pihalla. Lisäksi jousi soveltuu pienen varoalueen ja häiriöttömyyden ansiosta hyvin myös metsästykseen asutuksen ja muun infrastruktuurin sirpaloittamilla alueilla, joilla ruutiaseen käyttö on rajattua tai se ei ole sen aiheuttaman häiriön vuoksi mielekästä.

Huono ase riistarikollisuuteen

Koska jousella saaliin saaminen vaatii paljon passissa oloa, maaston tuntemusta, ja lähelle pääsemistä se soveltuu erityisen huonosti suurta voittoa tavoittelevan riistarikollisen aseeksi, jota ennakkoluuloisesti ja asiaa tuntematta joskus pelätään.

Tarkempaa tietoa jousimetsästyksestä ja välineistä löydät Jousimetsästäjäin Liitto ry:n sivuilta. www.jousimetsastys.fi