Metsästäjien asialla kotimaisessa ja EU-politiikassa

Kuva: Kimmo Pöri

Metsästäjäliitto on riippumaton kansalaisjärjestö. Tärkein tehtävämme on ajaa metsästäjien etua kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa.

Kotimainen edunvalvonta

Metsästäjäliitto hoitaa kotimaista edunvalvontaa aktiivisella vuorovaikutuksella eräalaan vaikuttavien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Annamme myös lausuntoja metsästystä koskevista säädösehdotuksista. Lisäksi laadimme metsästäjien etua ajavia esityksiä ja osallistumme eräalan työryhmiin ja toimikuntiin.

Kansainvälinen edunvalvonta

Metsästäjäliitto osallistuu myös kansainväliseen edunvalvontaan. Liitto on pohjoismaisen Nordisk Jägersamvirken (NJS) ja eurooppalaisen Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE) jäsen.