10 skäl att bli medlem

10 skäl att bli medlem

Kvinna med vapen
Du har nytta av ditt medlemskap på många sätt och den förmånliga medlemsavgiften återbetalar sig snabbt.

Nytta för hela föreningen

1. Avgiftsfri olycksfallsförsäkring för talkoarbetare, ansvarsförsäkring för föreningsverksamheten och ungdomsförsäkring.
2. Medlemsregistret på internet och den centraliserade faktureringen av medlemsavgifter underlättar arbetet för föreningens förtroendevalda och hanteringen av medlemsinformationen.
3. Rådgivning, utbildning och material som stöd för föreningsverksamheten och ungdomsarbetet.
4. Systemet Reviiri för hantering av jaktarrendeavtal till ett förmånligt medlemspris.
6. Aktuell information om till exempel intressebevakning och kommande ändringar som berör jaktlagen.

Nytta för föreningens medlemmar och personmedlemmar

6. Medlemstidningen Jahti-Jakt, som utkommer fyra gånger om året. 
7. Medlemskort som berättigar till många förmåner och rabatter som våra samarbetspartner erbjuder.
8. Förmånligt deltagande i alla utbildningar som Jägarförbundet och distrikten ordnar.
9. Som medlem kan du också delta i tävlingsverksamheten i jaktskytte.
10. Med ditt medlemskap främjar och bevakar du din jakthobbys intressen.