Metsästysammunta ja ampumaradat

Metsästysammunta ja ampumaradat

Ampumaratojen olemassaolo ja perustaminen tulee turvata. Suomalaisen ampumarataverkoston on oltava riittävän kattava, koska harjoittelumahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä metsästäjille, joilta odotetaan turvallista aseenkäsittelyä sekä tarkkaa ja eettistä riistalaukausta.

Metsästäjät ja muut ammunnan harrastajat tarvitsevat ampumaratoja. Hyvä ampumataito on metsästyksen perusedellytys. Metsästäjäliiton metsästysampumalajit on suunniteltu metsästystilanteiden harjoittelemiseen metsästysaseilla. Metsästäjäliitto vastaa metsästysampumatoiminnasta Suomessa.

Tukea voidaan myöntää metsästysampumaharrastustoiminnan ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus) ja siten ampurataverkoston ylläpitämiseen.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572