Laskutus

Laskutus

JÄSENMAKSUJEN LASKUTTAMINEN METSOREKISTERISSÄ

Näissä ohjevideoissa ja -teksteissä ohjeistamme jäsenmaksujen laskuttamisen MetsoRekisterissä. Jäsenmaksujen laskuttamiseen kuuluu kolme tärkeää vaihetta:

 1. Yhdistyksen tietojen ja jäsenluettelon tarkistaminen ennen laskuttamista
  • Tarkista yhdistyksen tiedot
  • Tarkista yhdistyksen jäsenlajit ja niiden hinnat
  • Tarkista yhdistyksen jäsenluettelon ajantasaisuus
 2. Laskuaineiston muodostaminen rekisterissä
 3. Laskujen lähettäminen myyntireskontrassa

Lisäksi lopussa on erillinen ohje Jäsenmaksun suoriteosasta ja etuuksista niille yhdistyksille, jotka jäsenmaksun suoriteosaa käyttävät.

 

Tarkista yhdistyksen tiedot ennen laskutusta

 1. Valitse vasemmalla olevasta harmaasta sivupalkista valinta Jäsenyhdistykset, ja siitä avautuvalla sivulla klikkaa yhdistyksesi nimeä. Näin pääset yhdistyksesi asiakaskortille.
 2. Kun Perustiedot-välilehti on valittuna, paina sinisestä painikkeesta Muokkaa. Täydennä yhdistyksesi tiedot avautuvalle lomakkeelle.
  • Tarkista että osoite, sähköposti ja puhelinnumero ovat ajan tasalla.
  • Tarkista myös että tilinumero kohdassa on seuran tilinumero ja BIC-koodi kohdassa on oikea BIC-koodi
  • Mikäli yhdistyksesi haluaa kuulua liiton maksuttomaan jäsenmaksupalveluun, on tärkeää, että yhdistyksen tiedoissa rekisterissä on ruksi kentässä ”Kuuluu jäsenmaksupalveluun”. Kenttä löytyy yhdistyksen perustiedoista MUUT-otsikon alta viimeisenä kohtana:

Jäsenmaksupalvelu

Kun kenttä ”Kuuluu jäsenmaksupalveluun” on ruksitettuna, muodostuu jäsenmaksulaskuille liiton tilinumero. Jäsenet maksavat siis jäsenmaksunsa liiton tilille. Jäsenmaksut tilitetään 100% seuralle takaisin vähintään 2 kertaa kuukaudessa.

 1. Poistu aina muutoksia tehtyäsi painamalla Tallenna.

 

 

Tarkista yhdistyksen jäsenlajit ja niiden hinnat ennen laskutusta

 1. Valitse yhdistyksen asiakaskortilta välilehti Jäsenlajit.
 2. Tarkista ensin, että välilehdeltä löytyvät kaikki yhdistyksen käytössä olevat jäsenlajit. Mikäli jokin jäsenlaji puuttuu, valitse JÄSENLAJIT-otsikkorivin oikeasta laidasta +-ruksi ja lisää uusi jäsenlaji hintoineen. Metsästäjäliitto on määritellyt jäsenlajivalikoiman, josta yhdistys voi ottaa käyttöön niin monta jäsenlajia kuin haluaa.
 3. Käy tarkistamassa jokaisen jäsenlajin hintatiedot valitsemalla jäsenlajin riviltä kynäkuvake:

 

Jäsenlajit

 

Jäsenlajin muokkaus

 

 • Tarkista, että jokaisella jäsenlajilla on oikea hinta kentässä Hinta*. Huomaa, että hinnan täytyy kattaa liiton, piirin ja yhdistyksen osuudet jäsenmaksusta.
 • Mikäli lisäät hinnan kenttään Suoriteosan hinta, laskutetaan se kaikilta jäseniltä, joilla on ko. jäsenlaji. Suoriteosaa voi vähentää laskutusvuotta edeltävänä vuonna suoritetuilla etuuksilla, esim. talkootöillä. Suoriteosan ja etuuksien käyttö on vapaaehtoista. Suoriteosan ja etuuksien käytöstä löydät erilliset ohjeet laskutusohjeiden lopusta.
 • Myös kenttä Liittymismaksu on vapaaehtoinen. Mikäli kentässä liittymismaksu on merkittynä summa, muodostuu tästä summasta laskurivi niiden uusien jäsenten jäsenmaksulaskuille, joiden jäsenyys on alkanut laskutusvuonna. Poikkeuksena jäsenet, joille on jäsenyystiedoissa merkitty ruksi kenttään ”Liittymismaksua ei laskuteta”.
 • Kenttä Kirjanpidontili on pakollinen, mutta mikäli ette tarvitse kenttää yhdistyksen sisäiseen käyttöön, voi kenttään kirjoittaa 0.
 • Mikäli laitat ruksin kohtaan Näytetään verkkolomakkeella, tulee kyseinen jäsenlaji mahdolliseksi valita yhdistyksen liittymislomakkeella verkossa.

 

 

Tarkista yhdistyksen jäsenluettelon ajantasaisuus ennen laskutusta

Ennen laskuttamista on tärkeää tarkistaa ja korjata yhdistyksen jäsenluettelo ajan tasalle, että kaikille lähtee oikeansuuruinen lasku.

 1. Valitse yhdistyksen asiakaskortilta painike Jäsenluettelo.
  Muokkaus
 2. Jäsenluettelosta näet mm. kuinka monella yhdistyksen jäsenistä löytyy rekisteristä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
 3. On tärkeää, että tarkistat, että kaikilla on oikea jäsenlaji.
  Jäsenlaji
 • Mikäli listalla on henkilö, jonka jäsenyys ei ole enää voimassa, käy päättämässä jäsenyys.
  • Siirry henkilön tietoihin rekisterissä ja valitse Jäsenyydet-välilehti. Paina kynä-kuvaketta. Lisää jäsenyyden tietoihin Päättymispäivä ja Erosyy. Poistu painamalla Tallenna. Henkilö ei tämän jälkeen enää löydy yhdistyksen jäsenluettelosta.

Jäsenydet

 • Mikäli listalla on henkilö, jonka jäsenlaji on väärä, käy päättämässä väärän jäsenlajin jäsenyys ja luomassa uusi jäsenyys tilalle
  • Toimi kuten edellä ohjeistettu jäsenyyden päättämisestä.
  • Lisää uusi jäsenyys henkilölle oikealla jäsenlajilla. Valitse henkilön tiedoissa Jäsenyydet-välilehdellä +-ruksi ja täytä Jäsenyyden lisäys -lomakkeella oikea jäsenlaji sekä jäsenyyden alkamispäivä. Poistu painamalla Tallenna. Tämän jälkeen henkilö löytyy oikealla jäsenlajilla yhdistyksen jäsenluettelosta.
 1. Huomaathan, että laskut muodostuvat automaattisesti tyypiltään sähköpostilaskuiksi kaikille jäsenille, joilla on rekisteriin tallennettuna sähköpostiosoite. Kuitenkin mikäli henkilöllä on perustiedoissa merkittynä jokin muu laskutustapa kentässä Laskutustapa, yliajaa tämä valinta sähköpostilaskun. 
 2. Halutessasi voit kuitenkin vielä ennen laskujen lähettämistä muuttaa myyntireskontrassa sähköpostilaskut paperilaskuiksi.
 3. Mikäli lähetät sähköpostilaskuja, olisi jäsenien sähköpostiosoitteiden hyvä olla ajan tasalla rekisterissä.
 4. Mikäli yhdistyksellänne on alaikäisiä jäseniä, liitto ja piiri pidättävät tai laskuttavat näistä jäsenistä osuutensa puoleen hintaan. Alaikäisyys edellyttää kuitenkin rekisteriin merkittyä syntymäaikaa.
 5. Kannattaa tarkistaa rekisteristä, että alaikäisillä jäsenillä on syntymäaika tallennettuna henkilön perustiedoissa. Mikäli syntymäaika puuttuu, oletetaan henkilö täysi-ikäiseksi jäsenlajista riippumatta.

 

 

Laskuaineiston muodostaminen rekisterissä

Näin muodostat laskuaineiston rekisterissä:

 1. Valitse vasemmalta olevasta harmaasta sivupalkista Laskutus ja sitten ”Siirry laskuttamaan seuran jäsenet”.

Laskun luonti

 1. Täytä avautuvalle lomakkeelle laskutusvuosi (vuosi, jonka jäsenyysmaksut haluat laskuttaa).
 2. Laskupäiväksi muodostuu päivä, jolloin laskuja luot. Voit merkitä laskupäivän myös tulevaisuuteen, mutta laskuilla näkyy nykyinen päivä kuitenkin kohdassa toimituspäivä.
 3. Eräpäivä on oletuksena 14 päivän päässä. Voit muuttaa eräpäivän.
 4. Viivästyskorko ja asiakasnumero -kentät voi jättää tyhjäksi. Asiakasnumero-kenttään voi liittää yksittäisen henkilön asiakasnumeron, mikäli tarkoitus on laskuttaa vain tämän yhden henkilön jäsenyys.
 5. Viesti laskulle -kenttään voit kirjoittaa viestin, joka tulostuu kaikille laskuille.
 6. Jäsenyhdistys-kentässä on oletuksena oma yhdistyksesi.
 7. Jäsenlajit-kentässä on oletuksena valittuna (siniseksi maalattuna) kaikki yhdistyksesi käytössä olevat jäsenlajit. Mikäli haluat, voit valita vain yhden tai muutaman jäsenlajin laskutukseen. Ethän unohda laskuttaa myöhemmin muitakin jäsenlajeja. Voit valita useampia vaihtoehtoja kentästä pitämällä ctrl-näppäimen pohjassa.
 8. Painettuasi sinistä nappia Hae selain heittää sinut sivun ylälaitaan, mutta rullaa sieltä takaisin alas. Hae-napin alle tulee näkyviin mahdollisuus lisätä laskuille pdf-muotoinen liitetiedosto. Kun tiedostonimi näkyy ruudulla, on liite lähdössä laskujen mukaan:

Laskut

 1. TARKISTA VIELÄ LASKUTETTAVAT JÄSENYYDET ja JÄSENYYKSIEN HINNAT LISTALTA ENNEN KUIN ETENET LUOMAAN LASKUJA. Laskut eivät ole vielä tässä vaiheessa siirtyneet mihinkään, joten voit hyvin vielä poistua laskutuksesta, jos huomaat laskutettavien listalla korjattavaa. Käy tekemässä muutokset rekisterissä ja aloita laskuaineiston luominen alusta.

Siirrä muodostamasi laskut myyntireskontraan lähettämistä varten

Mikäli laskujen tiedot näyttävät olevan oikein edellisessä kohdassa, voit siirtää laskut myyntireskontraan. Huomaathan, että siirrettyäsi laskut myyntireskontraan, et enää voi itse poistaa laskuja. Myyntireskontrassa voit kuitenkin vielä muokata yksittäisiä laskuja ja niiden laskurivejä.

 1. Seuraava vaihe on painaa Laskutettavat-taulukon rivillä oikeassa reunassa olevaa leimasimen näköistä kuvaketta (”Luo laskut”). Tämän seurauksena laskut siirtyvät näkymään myyntireskontrassa Lähettämätön-tilassa. 

Laskutettavat

 • Järjestelmä kysyy: Haluatko varmasti luoda laskut? Vastaa OK. Saat sivun ylälaitaan vihreäpohjaisen ilmoituksen. Ilmoituksessa olevasta linkistä pääset siirtymään myyntireskontraan lähettämään laskuja:

Lähetys

 1. Mikäli haluat, voit luoda laskut myös nollahintaisista jäsenyyksistä. Aloita laskuttaminen alusta ja täytettyäsi lomakkeen tiedot, saat laskuajoon nollahintaiset laskut. Siirtääksesi nollahintaiset laskut myyntireskontraan, paina taas leimasimen näköistä kuvaketta (”Luo nollahintaiset laskut”). Kuittaa ponnahdusikkuna painamalla OK.
  • Tarkistathan ensin, että nollahintaiset jäsenyydet ovat oikein. Nollahintaisiin laskuihin tulostuu sama viesti tai liite mukaan kuin euromääräisiin laskuihin.
  • Mikäli yhdistyksenne käytössä on jäsenmaksun suoriteosa ja jäsenen etuus kattaa suoriteosan kokonaisuudessaan, muodostuu myös suoriteosasta nollahintainen lasku. Näitä ei kannata siirtää myyntireskontraan. Tästä tarkemmin suoriteosaa ja etuuksia koskevassa ohjeessa.

 

Laskujen lähettäminen myyntireskontrassa

Siirry myyntireskontraan joko ohjeen edellisen vaiheen linkistä ”Siirry lähettämään laskut tästä linkistä” tai rekisterissä vasemmalla olevasta harmaasta sivupalkista kohdasta Myyntireskontra.

Tarkastele Lähettämätön-tilassa olevia laskuja myyntireskontrassa

 1. Hae myyntireskontrasta kaikki Lähettämätön -tilassa olevat laskut ruksittamalla Laskun tila alta Lähettämätön ja paina sinisestä painikkeesta Hae laskut.

Tila

 1. Saat sivun alareunaan laskut listana hakutuloksiksi.
 2. Jokaisen laskurivin oikeassa reunassa on Adobe PDF-kuvake, josta klikkaamalla näet miltä lasku näyttää.

PDF

 • Laskupohjasta näet myös tilinumeron, johon jäsenet jäsenmaksunsa maksavat. Saaja-kentässä on yhdistyksen nimi, mutta mikäli yhdistys kuuluu jäsenmaksupalveluun, on Saajan tilinumero -kentässä Suomen metsästäjäliiton tilinumero.

Laskupohja

 • Viivakoodilla maksaessa saaja-tieto jää tyhjäksi. Ei ole kuitenkaan merkitystä millä saaja-tiedolla jäsen maksunsa maksaa, kunhan tilinumero on se, joka on laskulle merkittynä.
 1. Laskuille mahdollisesti lisätyn liitteen näet laskun tietojen takaa. Klikkaa jonkin yksittäisen laskurivin laskunumeroa (sininen numerolinkki laskurivin alussa). Pääset sivulle, jossa on laskun tietoja. Sivun alareunassa on sinisiä painikkeita, joista viimeisessä lukee Avaa liite. Tästä painikkeesta näet laskun liitteen. Mikäli Avaa liite -painiketta ei löydy, ei laskuilla ole liitettä mukana.

Laskunumero

Liite

 

 

Lähdössä olevien laskujen toimitustavan muuttaminen sähköposti- tai paperilaskuksi


1. Kun Lähettämätön-tilassa olevat laskusi on haettuna myyntireskontrassa, näet "Laskun tyyppi"-sarakkeesta missä muodossa lasku on lähdössä jäsenelle.

2. Mikäli jäsenellä on rekisterin tiedoissa sähköpostiosoite, mutta ei valittuna muuta laskutustapaa, on lasku automaattisesti lähdössä sähköpostilaskuna. Mikäli kuitenkin haluat, voit muuttaa laskun toimitustavan paperilaskuksi.

tai

2. Mikäli jäsen on valinnut toimitustavaksi paperilaskun, vaikka hänellä on sähköpostiosoite jäsenrekisterin tiedoissa, voit ohittaa jäsenen valinnan muuttamalla laskun sähköpostilaskuksi. Sähköpostilaskut ovat yhdistykselle maksuton laskujen toimittamismuoto.

3. Jos haluat muuttaa sähköpostilaskut paperilaskuiksi, hae myyntireskontrasta laskut ehdoilla:
Laskun tyyppi - Sähköpostilasku
Laskun tila - Lähettämätön.
Paina "Hae laskut".

 

Laskutyyppi

4. Paina "Valitse kaikki", jolloin valinta näyttää kaikki hakutulokset.

Ruksitus

5. Paina alasvetovalikossa alaspäin olevaa nuolta ja valitse kohta "Vaihda laskutyyppi" ja paina "Valitse".

Laskutyyppi

 

6. Valitse avautuvalla sivulla kohta "Vaihda valittujen laskujen tyyppi paperilaskuksi" ja paina "Vaihda laskutyyppi".

Vaihto


7. Järjestelmä antaa sinulle ilmoituksen ”Laskutyyppi on vaihdettu”. Palaa takaisin myyntireskontran etusivulle. Kun haet kaikki Lähettämätön-tilassa olevat laskut, näet laskutyypin vaihtuneen paperilaskuksi. 

 

 

Muuta tarvittaessa yksittäisen laskun laskurivejä myyntireskontrassa

 

Myyntireskontrassa voit vielä muuttaa yksittäisen laskun summaa tai lisätä laskulle uusia laskurivejä. Huomaathan, että mikäli yhdistyksesi kuuluu jäsenmaksupalveluun, on jäsenmaksulaskuilla liiton tilinumero. Silloin jäsen maksaa jäsenmaksun lisäksi myös mahdolliset itse lisäämäsi maksut liitolle.

 1. Hae myyntireskontrasta kaikki Lähettämätön-tilassa olevat laskut.
 2. Klikkaa laskun tiedot auki laskunumerosta.

Laskunro

 1. Valitse avautuvalla sivulla Muokkaa.

Muokkaa

 1. Paina painiketta Lisää laskurivi. Huom! Mikäli rekisteri pyytää lisäämään Y-tunnuksen, käy lisäämässä samalla sivulla Y-tunnus Myyjän tiedoissa kenttään Y-tunnus. Paina tämän jälkeen Lisää laskurivi -painiketta uudestaan.

Laskurivi

 1. Lisää uudelle laskuriville tiedot tyhjiin kenttiin. Laita Tuote-kenttään laskutettavan tuotteen nimi, Määrä-kenttään kuinka monta kappaletta tuotetta laskulle tulee, Yksikkö-kenttään kpl ja Veroton à-hinta -kenttään laskutettavan tuotteen hinta.

Muista painaa lopuksi sivun alareunasta Tallenna.

 1. Kyseisen laskun loppusumma on nyt muuttunut, ja voit käydä vielä tarkastelemassa laskua PDF-kuvakkeesta.

PDF

Lasku

 

 

 

Lähetä laskut jäsenille valitsemalla joko Postnordin postituspalvelu tai laskujen tulostaminen itse

 1. Varmista, että sinulla on haettuna kaikki Lähettämätön -tilassa olevat laskut. Ruksita Valitse kaikki -ruksikenttä:

Valitse

 1. Lähetä laskut myyntireskontrassa valitsemalla alasvetovalikosta (jossa lukee ”Tee Excel-tiedosto”) valinta Siirry laskuttamaan. Paina sitten Valitse.

Laskuttamaan

 1. Seuraavalla sivulla voit valita kahdesta toimitusvaihtoehdosta:
  • Lähetä laskut Postnordin tulostuspalvelun kautta asiakkaille
  • Tulosta ja postita laskut käsin

Sähköpostilaskut lähtevät kumman tahansa valinnan kautta, kunhan viet valinnan loppuun asti. Sähköpostilaskut lähtevät, kun Postnordin valinnassa painaa Siirry maksamaan tai kun käsin tulostuksen valinnassa painaa Muodosta laskuaineisto. Sähköpostilaskut ovat maksuttomia ja muodostuvat nollahintaisina valitessasi Postnordin. Sähköpostilaskut eivät tule mukaan käsin tulostettavaan PDF-aineistoon.

Mikäli tulostat laskut käsin, ei myyntireskontraan viemäsi liite tule osaksi tulostettavaa PDF-aineistoa, vaan sinun täytyy erikseen tulostaa liitettä laskukuoriin mukaan. Liite on kuitenkin tallentunut myyntireskontraan laskuille, ja on sieltä myöhemmin tarkasteltavissa.

Mikäli valitset Postnordin postituspalvelun, tulee sinun varautua välittömästi maksamaan Postnordin tulostus- ja postituspalvelun kustannukset verkkopankissa. Postnordin hinnasto on seuraava:

Paperilaskujen tulostuspalvelu: 1,2 €/kpl, lisäsivut 0,1 €/sivu
Ulkomaan postitusmaksu: 0,5 €/lasku
Verkkolaskut: 0,6 €/lasku
Mobilepay-lasku: 0,5 €/lasku
Siirto: 0,5 €/lasku
Sähköpostilaskut: 0 €/viesti
Yllä oleviin hintoihin lisätään arvonlisävero, joka on 24 %

Laskutuslisä: Mikäli tulostuserän hinta jää alle 5 euron, veloitetaan lisäksi 1 euron laskutuslisä.

 1. Kun olet joko maksanut Postnordin postituskustannukset ja palannut myyntireskontraan, tai muodostanut käsin tulostettavan laskuaineiston, laskujen tila muuttuu myyntireskontrassa tilaan Avoin, eli odottaa suoritusta.
  • Mikäli olet lähettänyt myös nollahintaisia laskuja, näiden tilaksi muuttuu Hyväksytty, koska myyntireskontra ei odota näille laskuille suorituksia.
  • Kun avoimelle laskulle kirjautuu suoritus, muuttuu laskun tila muotoon Hyväksytty.

 

 

 

Jäsenmaksun suoriteosa ja etuudet


Mikäli yhdistyksenne käyttää jäsenmaksun suoriteosaa, voidaan rekisteriin merkitä jäsenille etuuksia, jotka vähentävät suoriteosan kokonaissummaa jäsenmaksujen laskutuksessa.

Suoriteosan hinnan määrittäminen yhdistyksen tiedoissa

 1. Siirry yhdistyksen asiakaskortille ja valitse välilehti Jäsenlajit. Tarkastele jäsenlajikohtaisia hintoja jäsenlajeittain ja lisää tarvittaessa jäsenlajille Suoriteosan hinta.
  • Kohta Hinta * on pakollinen. Hinnassa täytyy huomioida liiton, piirin ja yhdistyksen osuudet. Esimerkissä oleva 10 euron hinta ei ole riittävä kattamaan kaikkia kolmea osaa.
  • Mikäli kentässä Suoriteosan hinta on summa, eikä jäsenelle ole rekisteriin merkittynä suoriteosaa vähentäviä etuuksia, maksaa ko. jäsenlajin omaava jäsen jäsenmaksua Hinta * ja Suoriteosan hinta kenttiin merkittyjen hintojen summan. Tässä esimerkissä Ampujajäsenyyden hinta on 10 + 10 = 20 euroa.

Etuus

 • Kenttä Etuuksien maksimihinta on vapaaehtoinen. Mikäli kentässä ei ole mitään, voi jäsen vähentää etuuksia suorittamalla Suoriteosan hinnan kokonaisuudessaan. Mikäli Ampujajäsenen esimerkissä kentässä Etuuksien maksimihinta olisi esimerkiksi 5,00, tarkottaisi se, että jäsen voi vähentää suoriteosaa maksimissaan 5,00 euroon saakka. Siten kaikkia yli viiden euron suoritettuja etuuksia ei huomioida suoriteosan vähentämisessä. Esimerkissä Ampujajäsenen jäsenmaksu olisi aina vähintään 15,00 ja suoriteosasta siis 5 euroa jäisi aina yhdistykselle.
 • Muista poistua painamalla Tallenna.

Etuuksien määrittäminen MetsoRekisterissä

Ennen kuin voit lisätä etuuksia jäsenille, täytyy ne ensin perustaa rekisterin Ohjaustiedoissa.

 1. Valitse vasemmalta harmaasta sivupalkista kohta Ohjaustiedot.
 2. Valitse sitten Etuudet.

Etuudet

 1. Avautuvalla sivulla näet yhdistyksellesi jo perustetut etuudet ja niiden summat. Voit lisätä etuuden +-ruksista. Lisätessäsi etuutta anna etuudelle Nimi sekä arvo, eli minkä verran etuus vähentää suoriteosaa (Vähennettävä summa). Muista poistua painamalla Tallenna.

Etuudet

Etuuksien lisääminen jäsenille

Etuuksia voit lisätä yksittäisille jäsenille tai useille jäsenille kerrallaan.

 1. Valitse vasemmalta harmaasta sivupalkista Raportit.
 2. Valitse sitten Etuudet-otsikon alta Etuudet.

Etuuksien lisääminen

 1. Avautuvalla sivulla voit hakea henkilöitä heille merkittyjen etuuksien mukaan. Kun haluat lisätä etuuksia, kannattaa hakea kaikki jäsenet listalle. Varmista silloin, että Organisaatio-kentässä lukee yhdistyksesi nimi ja paina sitten painikkeesta Hae.

Etuudet

 1. Saat hakutuloksiin kaikki yhdistyksen jäsenet. Voit lisätä etuuksia jäsenille joko yksittäin painamalla jäsenen kohdata +-ruksista tai valitsemalla ruksittaen kaikki tai joitakin jäsenistä ja valitsemalla painikkeen Lisää uusi etuus valituille.

Valinta etuudet

 1. Avautuvalla lomakkeella voit merkitä uuden etuuden. Huom! Että etuus vähentää jäsenmaksun suoriteosaa, täytyy etuuden olla merkittynä laskutusvuotta edeltävälle vuodelle!  Esimerkiksi vuoden 2020 laskutuksessa vähentyvät vain vuodelle 2019 merkityt etuudet.
  • Voit merkitä samalla kertaa useamman määrän etuuksia merkitsemällä Kpl-kenttään suuremman luvun kuin 1. Tällöin etuus vähentyy useampikertaisena.
  • Poistu painamalla Lisää uusi etuus valituille. Tämä jälkeen näet listalta, että etuus on tullut kirjatuksi valittujen henkilöiden tietoihin.

Lisää uusi etuus

 • Tässä esimerkissä Ampuja Annelilla on kaksinkertaisena Kevättalkoot-etuus (vähennettävä summa 10 euroa) ja Ampuja Atella on yksi kappale kahden euron arvoista Metsätalkoot-etuutta.

Kevättalkoot

Suoriteosat jäsenmaksulaskutuksessa

Luodessasi jäsenmaksulaskuja suoriteosat tulevat näkyviin omina riveinään tarkastelunäkymään, josta viet laskut myyntireskontraan.

 1. Mikäli jäsenelle merkityt etuudet ovat nollanneet kokoanaisuudessa suoriteosan tai sille asetetun maksimihinnan, muodostuu suoriteosasta nollahintainen laskurivi. Näitä nollahintaisia ”laskuja” ei kannata siirtää myyntireskontraan eikä lähettää jäsenille.
 2. Esimerkkikuvista näet, että suoriteosa on vähentynyt yhdellä laskulla 5 euroa (jäänyt maksettavaa 5 euroa) ja toisella laskulla 2 euroa (jäänyt maksettavaa 8 euroa).

Jäsenmaksu etuuksien kanssa

 1. Myyntireskontrassa saman henkilön laskurivit muodostuvat yhdeksi laskuksi, eli jäsen saa yhden jäsenmaksulaskun, esimerkiksi 18 euroa (10 euroa jäsenmaksu + suoriteosa 8 euroa).

 

 

Suorituksen lisääminen laskulle

MetsoRekisterin myyntireskontrassa voit lisätä suorituksen laskulle jos seura ei kuulu jäsenmaksupalveluun tai seura kuuluu jäsenmaksupalveluun, mutta jäsen on maksanut laskun suoraan seuran tilille. Jotta suorituksen voi lisätä, tulee myyntireskontrassa laskutuksen ohjaustietoihin olla lisättynä seuran tilinumero. Kun tilinumero on lisätty, onnistuu suorituksen lisääminen laskulle.

 

 1. Avaa seurasi myyntireskontra. Kun olet seurasi myyntireskontrassa, klikkaa vasemmassa reunassa olevaa laskutuksen ohjaustiedot

Ohjaustiedot

 

 1. Laskutuksen ohjaustiedoissa klikkaa kohtaa suorituksen tilinumero

Suorituksen tilinumero

 

 1. Tilinumerot osiossa klikkaa lisää painiketta

tilinumero

 

 1. Syötä seurasi tilinumero ja aseta lisättävälle tilinumerolle nimi esim. seuran nimi. Tämän jälkeen klikkaa tallenna painiketta.

Tilinumeron lisäys

 

 1. Kun tilinumero on lisätty, voit lisätä suorituksen laskulle. Hae laskuluettelosta se avoin tai erääntynyt laskulle jolle haluat lisätä suorituksen ja valitse lasku. Tämän jälkeen valitse valikosta lisää suoritukset toiminto ja klikkaa valitse painiketta.

Laskun valinta

 

 1. Suoritusta lisäessä tulee määrittää maksupvm, kirjauspvm. Tilinumero kohtaan tulee valita seuran tilinumero. Kun tilinumero on valittu voi suorituksen tallentaa klikkaamalla tallenna painiketta.

Suorituksen tallennus

 

 1. Kun suoritus on lisätty, tulee se kohdistaa oikealle laskulle. Myyntireskontrassa mene suoritukset osioon ja klikkaa hae suoritukset painiketta. Tämän jälkeen sinulle avautuu lista suorituksista jotka voit kohdistaa. Etsi se suoritus jonka äskettäin lisäsit ja klikkaa suorituksen riviltä kohdista linkkiä.

Kohdistus

 

 1. Jotta suorituksen saa kohdistettua tietylle laskulle, tulee hakea laskut johon suorituksen voi kohdistaa. Klikkaa hae lasku painiketta. Avautuvasta listasta hae se avoin tai erääntynyt lasku johon haluat kohdistaa suorituksen. Kun löydät oikean laskun, klikkaa kohdista linkkiä. Tämän jälkeen suoritus on kohdistettu kyseiselle laskulle ja laskun tilaksi muuttuu "hyväksytty" jos suoritus kattaa koko laskun summan.

Kohdistus laskulle