Toiminnanjohtajan tervehdys: Metsästäjä, valitse ehdokkaasi, äänestä ja vaikuta

Toiminnanjohtajan tervehdys: Metsästäjä, valitse ehdokkaasi, äänestä ja vaikuta

Meillä runsaalla 300 000 metsästäjällä on huhtikuun eduskuntavaaleissa vaikuttamisen mahdollisuus. Metsästäjäliitto haluaa tulevalta hallitusohjelmalta yhdenvertaisia ja laadukkaita päätöksiä sekä hyvää hallintotapaa. Hallitusohjelmassa on varmistettava, että suomalainen metsästyskulttuuri jatkuu ja kehittyy myös tulevaisuudessa.

Päättäjien on huolehdittava siitä, että niin metsästäjät ja metsästysseurat kuin myös Metsästäjäliitto ja sen piirit ovat tasa-arvoisessa asemassa muiden järjestöjen kanssa jaettaessa avustusvaroja. Metsästysseurojen on voitava olla mukana paikallisessa päätöksenteossa ja metsästäjiä on kohdeltava tasa-arvoisesti eri puolilla Suomea. Metsästysseuratoiminnan kehittäminen on tärkeä osa maaseutupolitiikkaa.

Oikeusvarmuuden on toteuduttava koko Suomessa, oli kyse sitten esimerkiksi suurpedoista, aseluvituksesta tai riistakantojen hoidosta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltuihin keinoihin nähden. Suomen tulee EU-asioissa uskaltaa käyttää nykyistä laajempaa kansallista päätösvaltaa.

Suomen tulee EU-asioissa uskaltaa käyttää nykyistä laajempaa kansallista päätösvaltaa

On huolehdittava siitä, että EU-lyijyrajoitukset eivät aiheuta kohtuuttomia ongelmia metsästysammunnalle tai sen harjoittelulle. Suomen ampumarataverkosto tulee vähintäänkin säilyttää nykyisellään, mutta paikoin tarvitaan myös uusia ratoja. Ampumaradat tarvitsevat riittävästi rahoitusta, jotta ne pystyvät vastaamaan kiristyviin ympäristölupavaatimuksiin ja lyijyrajoituksiin. Osaamista eettiseen ja turvalliseen riistalaukauksen ylläpidetään rahoittamalla metsästysammunnan ABC-koulutuksen kehitystyötä.

Yhdenkään ihmisen ei pidä kokea susista johtuvaa pelkoa. Susivahinkojen määrä metsästyskoirille ja muille kotieläimille on saatava nykyistä pienemmäksi. Suden kannanhoidollinen metsästys tulee aloittaa pian, jotta susikanta pysyy yhteiskunnallisesti siedettävällä tasolla. On varmistettava, että myös muiden suurpetojen kannanhoidollista metsästystä jatketaan aiemmin saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Myös valkoposkihanhen ja merimetson metsästystä tulee helpottaa muiden maiden mallien mukaisesti.

On varmistettava, että myös muiden suurpetojen kannanhoidollista metsästystä jatketaan aiemmin saatujen hyvien kokemusten pohjalta

Paine suojelualueiden perustamiseksi kasvaa, sillä luontokatoon viitaten Suomesta halutaan suojella kolmannes. Suojelualueiden virkistyskäytölle on hallitusohjelmassa löydettävä yhteensovitettavat ratkaisut niin, että kestävää metsästystä ei enää kielletä suojelualueilla. Metsästys on luonnonhoidon työkalu, joka edistää luonnon monimuotoisuutta. Metsästäjillä on oltava yhdenvertainen mahdollisuus nauttia luonnonsuojelualueista oman harrastuksensa kautta.

Suomalaisista 90 prosenttia hyväksyy metsästyksen tai suhtautuu siihen neutraalisti. Siksi päättäjiemme on helppoa tehdä metsästystä tukevia päätöksiä. Päättäjä, ota metsästäjien tarpeet huomioon. Metsästäjä, tutustu tällä Metsästäjäliiton vaalisivustoilla ehdokkaiden metsästysnäkemyksiin, valitse ehdokkaasi ja äänestä!

Edunvalvontaterveisin,

Jaakko Silpola
Suomen Metsästäjäliitto ry
toiminnanjohtaja

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836