Suurpetoja koskeva tilanne elää päivä päivältä. Liiton piirit ja Metsästäjäliitto saavat jäseniltä hyvää palautetta ja ehdotuksia. Seuraamme asiaa tarkasti ja analysoimme tarvetta jatkotoimiin.

Suurpetotilannekatsaus 8.11.2023

08.11.2023 08:09
Suurpetoja koskeva tilanne elää päivä päivältä. Liiton piirit ja Metsästäjäliitto saavat jäseniltä hyvää palautetta ja ehdotuksia. Seuraamme asiaa tarkasti ja analysoimme tarvetta jatkotoimiin.

Maa- ja metsätalousministeriö on ainoa taho, joka tämän aiheutuneen solmun pystyy avaamaan. Metsästäjäliitto on pitkään esittänyt, että suurpetoja koskeva lainsäädäntö on päivitettävä niin, että lupia ei enää voida oikeuskäsittelyssä hylätä. Esitämme lainsäädännön kehittämistä niin, että poikkeusluvat pysyvät voimassa mahdollisten valitusten jälkeen oikeuskäsittelyssä, että niitä ei siis oikeuslaitos voi hylätä. 

Ruotsinkin osalta toisinaan kerrotaan, että maassa ei olisi suurpetoasioissa valitusoikeutta. Kyllä Ruotsissa on suurpetojen metsästystä koskeva valitusoikeus ja valituksia tehdään vuosittain. Oikeuslaitos ei vain valituksia hyväksy, vaan pitää luvat voimassa, mikä johtuu Ruotsin Suomea tarkemmasta kansallisesta lainsäädännöstä, joka pohjautuu luontodirektiiviin. 

Viimeksi 6.10.2023 Ruotsin metsästäjäliitto uutisoi, että Ruotsin korkein hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen, joka koski karhun metsästyksen poikkeuslupia vuodelta 2021. Päätöksellään oikeus hyväksyi tapahtuneen karhujen kannanhoidollisen metsästyksen, jossa karhuista noin viidennes oli tuolloin metsästettävissä.

Tähän työhön ministeriö ei koe voivansa ryhtyä argumentoiden, että lakia ei voida kehittää. Metsästäjäliitto on asiasta eri mieltä ja on tuottanut juridista materiaalia osoittaen, että Ruotsin mallin mukainen suurpetolainsäädäntö on mahdollista luoda myös Suomeen.

Toivomme, että vuoropuhelu maa- ja metsätalousministeriön kanssa voi jatkua ja toivomme, että asiaan löytyy ratkaisu lainsäädäntöä kehittämällä. Tämä asia on puheena myös meidän 16.11. edunvalvontaseminaarissamme. Seminaaria on mahdollisuus seurata etäyhteyksien kautta. Liiton puheenjohtaja Hallenberg ja ministeri Essayah avaavat seminaarin. Tule linjoille!

Liittoa on myös pyydetty toimimaan juridisesti. Todettakoon, että Metsästäjäliitto on tarjonnut lakiapua karhun kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupien saajille jo runsaan vuoden ajan. Kaikki syksyn 2022 karhulupien saajat ovat saaneet liitolle työtä tekevältä juristilta valmiit vastineet valituksiin niin hallinto-oikeuksiin kuin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Juridista apua on käytetty myös Ylämaan hybridisusiasiassa.

Meitä on avustanut lainsäädännön kehittämisehdotusten tekemisessä myös pohjoismaisen etujärjestömme Nordic Hunters’ Alliancen NHA:n juridinen neuvonantaja. Olemme toimittaneet kansanedustajille kuin myös ministeriön toimijoille täsmällisen analyysin Suomen ja Ruotsin suurpetolainsäädännön eroista. Olemme myös laatineet analyysit ministeriön näkemyksiin, miksi Suomi ei voisi muuttaa suurpetolakiaan. Analyysimme osoittavat, että EU-tuomioistuimen ratkaisut eivät ole este lainsäädännön muuttamiselle, ja että direktiiviä voidaan soveltaa siinä sanottua tarkemmin kansallisin tulkinnoin, kunhan direktiiviä ei rikota.

Metsästäjäliitto on toiminut aktiivisesti suurpetoedunvalvonnassa jo vuosien ajan

Olemme koostaneet oheiseen PDF-tiedostoon listauksen edunvalvontatoimista, joita Metsästäjäliitto on suurpetojen kannanhoidolliseen metsästykseen ja hoitoon liittyen tehnyt vuosina 2020-2023.

Tutustu yhteenvetoon (PDF)

Lue myös uutinen 3.11.:  Metsästäjäliitto neuvotellut suurpedoista ministerien kanssa

Uutinen päivitetty 8.11.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836