Metsästäjäliitolle 100 000 euron yleisavustus ympäristötyöhön

Metsästäjäliitto hyödyntää yleisavusta muun muassa jäsenistön aktiiviseen luonnonhoidon koulutukseen, kehittämiseen ja käytännöntoimiin.

Suomen Metsästäjäliitto kiittää eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoa ja ympäristöministeriötä saamastaan avustuksesta. Jaoston esityksestä eduskunta varasi lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä Metsästäjäliitolle 100 000 euron yleisavustuksen ympäristötöihin.  

- On hienoa, että metsästäjien ja seurakentän tekemä mittava panostus esimerkiksi riistalaskentoihin, koulutukseen sekä luonnon- ja riistanhoitotyöhön saa tunnustusta, kiittää Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.   

Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopussa Metsästäjäliiton 100 000 euron ympäristötöihin tulevan tuen. 

- Olemme halunneet tuoda esille metsästäjien tekemän arvokkaan ympäristötyön ja myös tukea sitä. Usein unohdetaan, että metsästäjät tekevät poikkeuksellisen laajaa ja monipuolista ympäristötyötä. Kosteikot ovat tärkeä osa tässä, mutta myös ruokinta ja muu vastaava työ, toteaa kansanedustaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen

Metsästäjät ja seurat tekevät ja vievät luontoon vuosittain myös esimerkiksi tuhansia linnunpönttöjä ja myös sorsille tekopesiä. 

- Esimerkiksi Riihimäen Sammalistonsuolla metsästäjät ja luonnonsuojelijat ovat tehneet erittäin tuloksekasta yhteistyötä. Alueelle on rakennettu suuri noin 20 hehtaarin kosteikko turvetuotannon loputtua, Heinonen kertoo. 

Metsästäjäliitto hyödyntää yleisavusta muun muassa jäsenistön aktiiviseen luonnonhoidon koulutukseen, kehittämiseen ja käytännöntoimiin. 

- Taantuvien vesilintujen elinympäristöjen hoitoon tarvitaan kaikkien yhteistyötä. Tässä metsästäjien ja metsästysseurojen tekemä luonnonhoitotyö on avainasemassa, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kommentoi.